THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Chia sẻ: forbear69

Thực hiện PL là quá trình hoạt động có mục đích, định hướng nhằm thực hiện hóa nội dung các quy định PL bằng hành vi hợp pháp of các chủ thể

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản