Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 2)

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
18
download

Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dịch vụ thư tín hợp nhất - Exchange Unified Messaging cho phép lưu trữ giọng nói và các thư tín bằng fax trong mailbox của Exchange Server 2007. Thêm vào đó nó cho phép người dùng có thể truy cập bằng giọng nói vào email, voicemail, lịch biểu và các mục liên lạc. Nếu dịch vụ này không chạy thì có nghĩa là các tính năng UM không có sẵn cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn. Kiến trúc UM Exchange Server 2007 Outlook Voice Access dựa trên hai dịch vụ quan trọng: • • Dịch vụ thư tín...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 2)

  1. Thực thi Outlook Voice Access với Exchange Server 2007 (Phần 2) Dịch vụ thư tín hợp nhất - Exchange Unified Messaging cho phép lưu trữ giọng nói và các thư tín bằng fax trong mailbox của Exchange Server 2007. Thêm vào đó nó cho phép người dùng có thể truy cập bằng giọng nói vào email, voice- mail, lịch biểu và các mục liên lạc. Nếu dịch vụ này không chạy thì có nghĩa là các tính năng UM không có sẵn cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn. Kiến trúc UM Exchange Server 2007 Outlook Voice Access dựa trên hai dịch vụ quan trọng: • Dịch vụ thư tín hợp nhất của Microsoft Exchange (UMservice.exe) • Dịch vụ Microsoft Exchange Speech Engine (SpeechService.exe) Dịch vụ thư tín hợp nhất - Exchange Unified Messaging cho phép lưu trữ giọng nói và các thư tín bằng fax trong mailbox của Exchange Server 2007. Thêm vào đó nó cho phép người dùng có thể truy cập bằng giọng nói vào email, voice-mail, lịch biểu và các mục liên lạc. Nếu dịch vụ này không chạy thì có nghĩa là các tính năng UM không có sẵn cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn. Dịch vụ Microsoft Exchange Speech Engine dựa trên các dịch vụ thư tín hợp nhất của Microsoft Exchange. Dịch vụ này chịu trách nhiệm về: • Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) • Automatic Speech Recognition (ASR) • Text-to-Speech (TTS) Dịch vụ này là cốt yếu để làm cho Outlook Voice Access làm việc đúng cách. Tổng quan về cách tất cả các dịch vụ này tương tác với nhau có thể tìm thấy trên Microsoft Technet.
  2. Hình 1: Kiến trúc của Exchange Server 2007 Unified Messaging (Nguồn: Microsoft) Khi xem xét đến các cổng cần thiết cho chức năng UM, chúng ta sẽ thấy rằng dịch vụ Microsoft Exchange Unified Messaging luôn nghe trên cổng TCP 5060 trong chế độ không an toàn và cổng TCP 5061 khi Mutual Transport Layer Security (MTLS) được sử dụng. Mỗi UM worker process được tạo bằng các nghe trên cổng TCP 5065 và 5066 TCP. Khi một IP-Gateway được bao hàm và gửi lưu lượng Real-time Transport Protocol (RTP) đến Speech Engine service worker process, thì nó hoặc IP PBX sẽ sử dụng một cổng UDP hợp lệ cao hơn. Với Exchange Server 2007 Service Pack 1, những thay đổi theo dự kiến có thể không nhiều: Exchange Unified Messaging Service sẽ nghe trên các cổng TCP 5060 và 5061 tại cùng một thời điểm; mỗi UM .NET worker process sẽ nghe trên cổng 5065 và 5067. Nếu bạn chỉ cấu hình truyền thông an toàn thì nó sẽ sử dụng Port 5066 và 5068. Vì vậy nếu bạn sử dụng Exchange Unified Messaging trên các tường lửa thì bạn nên bảo đảm cho các cổng đó được mở. Các tiến trình thư tín hợp nhất của Exchange Nếu bạn quan sát vào hình bên dưới, bạn sẽ thấy được cách luồng thông báo của Outlook Voice Access làm việc như thế nào:
  3. Hình 2: Luồng thông báo của Outlook Voice Access (Nguồn: Microsoft) Kết nối thư tín hợp nhất của Exchange Bây giờ chúng ta đã hiểu về cách các dịch vụ bản thân nó tương tác như thế nào, bước tiếp theo chúng ta sẽ kết nối nó đến một SIP-Gateway. Mặc dù có rất nhiều thiết bị VoIP hoặc PBX được hỗ trợ chính thức để Exchange Server 2007 có thể làm việc với (Telephony Advisor cho Exchange Server 2007), nhưng vẫn có rất nhiều công ty vẫn có những vấn đề với việc thực thi này. Chính vì vậy, chúng tôi đưa ra các giới thiệu để bạn có thể tiến hành công việc đó một cách dễ dàng hơn. Trong bài này chúng ta sẽ xem xét gần hơn một số vấn đề của chúng: • DIVA SIP Control • Ferrari Office Master Gateway for Unified Messaging • Asterisk Software • Microsoft Partner UM Starter Kit
  4. Dialogic SIP Control và Dialogic Media Gateways Rất nhiều công ty vẫn có một ISDN Server Adapter từ Dialogic. ISDN adapter này có thể giải quyết được vấn đề của bạn. Mô đun phần mềm Diva SIPControl cho phép bạn có thể tạo một 8 channel PSTN/IP Gateway (nhiều kênh hơn nữa cũng hoàn toàn có thể nhưng bạn cần có một đăng ký hợp lệ). SIPControl dịch thông tin điều khiển cuộc gọi (Call-Control-Information) của DIVA adapter vào các thông báo SIP dựa trên RFC 3261. Bạn có thể tải phần mềm DIVA SIP Control tại đây. Còn đây là bản tài liệu PDF nói về các thiết bị được hỗ trợ. Thủ tục về cách thức triển khai phần mềm DIVA SIP Control khá dễ dàng. Sau khi đã thực hiện xong điều này, chỉ có một thứ cần phải thực hiện đó là kết nối Exchange Unified Messaging Configuration của bạn với DIVA SIP Control Solution. Nếu bạn đang chạy Exchange Server 2007 Unified Messaging trong môi trường ảo (môi trường hoàn toàn không được hỗ trợ từ Microsoft một cách hiện hữu), thì giải pháp này có thể không giúp gì được, vì bạn không thể kết nối trực tiếp DIVA adapter đến máy ảo. Một cách khác là sử dụng “Dialogic Media Gateway cho Microsoft Communications”. Để có thêm thông tin về vấn đề này bạn có thể tham khảo tại đây. “Hộp đen” này là một giải pháp dựa trên Linux Software và là giải pháp có thể được cấu hình một cách khá dễ dàng, bạn có thể kết nối nó đến mọi máy ảo cài đặt Exchange Server 2007. Ferrari Office Master Gateway cho thư tín hợp nhất Ferrari Office Master Gateway là một giải pháp từ Ferrari Electronic, giải pháp này có thể dễ dàng được so sánh với Dialogic Media Gateway cho Microsoft Communications. Nó cũng là dựa trên gốc Linux, và có một giao diện web cho việc cấu hình. Để có thêm thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây. Hệ thống điện thoại 3CX 3CX cung cấp một giải pháp SIP Gateway dựa trên phần mềm. Enterprise Edition của phần mềm này cung cấp khả năng kết nối cho Exchange Server 2007 Unified Messaging. Nó có thể được cài đặt trên các máy tính Windows 2000/2003/XP/Vista và có thể cấu hình một cách dễ dàng. Phần mềm Asterisk VoIP Gateway Nếu có một kiến thức tốt về các giải pháp phần mềm Linux thì bạn có thể cấu hình Asterisk VoIP. Một cài đặt dựa trên VMWare miễn phí của Asterisk có thể tìm tại Trixbox, nhưng bản thân việc cấu hình của nó phức tạp hơn nhiều. Một số mô tả vắn tắt về nó tại đây.
  5. Hình 3: Asterisk SIPXConfig Kết luận Khi đã tham khảo xong những thông tin ở trên, bạn có rất nhiều cách kết nối Exchange Server 2007 Unified Messaging Environment đến PSTN hoặc VoIP-Solution đang hiện có. Exchange Server tự bản thân nó làm việc giống như một thiết bị VoIP đơn giản; nó không có giải pháp VoIP Gateway. Nếu bạn không có giải pháp PBX để cung cấp giao diện này thì sẽ phải chọn xem có muốn chạy giải pháp “hộp đen” dựa trên phần cứng hoặc các công cụ đang sử dụng dựa trên phần mềm như Asterisk, Dialogic SIPControl, hoặc 3CX Phone System for Windows hay không.  
Đồng bộ tài khoản