THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chia sẻ: pfievnet

Đề tài nêu lên một số vấn đề lý luận cơ bản về bạo lực gia đình. Dựa vào lý luận đã nêu, đề tài tiến hành phân tích thực trạng bạo lực gia đình đối với người phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả, đề tài xem xét bạo lực theo những góc độ khác nhau như mối quan hệ giữa bạo lực với tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp… Tiến hành đánh giá hậu quả của tình trạng bạo lực gia đình không chỉ đối với phụ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản