Thuế Bán Hàng Dựa Theo Nơi Đến

Chia sẻ: Thanh Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
62
lượt xem
4
download

Thuế Bán Hàng Dựa Theo Nơi Đến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều năm qua, người ta đã mua sắm hàng bằng catalog hoặc qua Internet mà không trả thuế bán hàng. Đây là vì nhiều doanh nghiệp không có một cơ sở “thực thụ” ở tiểu bang này và các cơ sở đó đã không bị quy định phải đăng ký và thu thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuế Bán Hàng Dựa Theo Nơi Đến

 1. Slide 1  Thuế Bán Hàng Dựa Theo Nơi Đến Hiệp Định Hữu Hiệu Hóa Thuế Bán và Thuế Tiêu Dùng Tên Người Trình Bày Địa chỉ điện thư Ngày 8 tháng Tư, 2008 Xin chào quý vị đến buổi trình bày của chúng tôi về thay đổi của Washington đối với thuế bán hàng dựa theo nơi đến là một phần của Hiệp Định Hữu Hiệu Hóa Thuế Bán Hàng và Thuế Tiêu Dùng của quốc gia. Trước hết, chúng tôi sẽ sơ lược cho quý vị biết về thay đổi này, rồi chúng tôi sẽ đi qua từng dụng cụ mà chúng tôi đã soạn ra để trợ giúp quý vị. Chúng ta hãy bắt đầu.
 2. Slide 2  Bối cảnh §  Ban hang qua Internet và catalog ́  ̀  § Mức gia tăng các thương vụ không có thuế lên đến 25% hằng năm § Tiểu bang Washington dựa vào thuế bán hàng để tài trợ cho các dịch vụ công cộng thiết yếu § Nhiều thương nghiệp ở Washington không bán được hàng: $10 tỷ mỗi năm Nhiều năm qua, người ta đã mua sắm hàng bằng catalog hoặc qua Internet mà không trả thuế bán hàng. Đây là vì nhiều doanh nghiệp không có một cơ sở “thực thụ” ở tiểu bang này và các cơ sở đó đã không bị quy định phải đăng ký và thu thuế.  Việc sử dụng internet rộng rãi đã gia tăng số lượng hàng bán không có thuế, ở mức độ khoảng  25% hằng năm. Các tiểu bang dựa vào thuế bán hàng như Washington đang bị mất ngân khoảng thường được dùng để trả cho trường học, cảnh sát và chữa cháy, và các dịch vụ công cộng thiết  yếu khác.  Nhiều doanh nghiệp trong tiểu bang đang bị mất khách vì các doanh nghiệp ở ngoài  tiểu bang có thể tính tiền rẻ hơn vì họ không phải thu tiền thuế bán hàng. Việc này tương đương đến gần 10 tỷ Mỹ kim bị mất trong một năm.
 3. Slide 3 Bối cảnh Thuế bán hàng dựa theo nơi đến cũng là một nỗ lực để loại bỏ sự cạnh tranh bất lợi mà các thương nghiệp ở Washington đang đương đầu. Đây là một thay đổi trong cách thu thuế bán hàng. Thuế bán hàng dựa theo nơi đến cũng chỉ là một nỗ lực để bảo tồn mức thuế tối thiểu của tiểu bang chúng ta. Nó CŨNG là một nỗ lực để loại bỏ sự cạnh tranh bất lợi mà các doanh nghiệp ở Washington đang đương đầu. Đây không phải là thuế mới, mà là một thay đổi trong cách thu thuế bán hàng.
 4. Slide 4 Bối cảnh Hiệp Định Hữu Hiệu Hóa Thuế Bán và Thuế Tiêu Dùng Toan Quốc  ̀ Mục tiêu của nỗ lực quốc gia là làm cho việc thu và báo cáo thuế bán hàng được đồng nhất hơn  trên toàn quốc. Điều này chuẩn bị cho chúng ta khi TẤT CẢ những người bán hàng ở xa sẽ phải thu tiền thuế bán  hàng và nộp cho tiểu bang nhà của người mua.
 5. Slide 5 Điều gì sẽ thay đổi Luật hiện hành: Mức thuế bán lẻ được thu từ địa điểm (cửa hàng hoặc nhà kho) gởi hàng hóa. Luật mới: Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy, 2008, các cơ sở bán lẻ phải thu thuế bán hàng ở mức của tai địa điểm nơi khách ̣ nhận hàng. Theo luật hiện hành, thuế bán lẻ được thu ở mức của địa điểm mà từ đó hàng hóa được gởi đi, bất luận hàng được giao ở đâu trong Washington. Bắt đầu vào ngày 1 tháng Bảy, 2008, các cơ sở bán lẻ ở Washington bán hàng cho khách ở Washington đều phải thu thuế bán hàng ở mức của nơi khách hàng nhận hàng hóa “nơi đến”. Thay đổi này ảnh hưởng đến các doanh nghiệp gởi hàng đi hoặc giao hàng.  Chúng ta hãy xem cách hoạt động của thay đổi này...
 6. Slide 6 Ví dụ 1: Thuế bán hàng dựa theo nơi đến mức thuế bán hàng Nếu một cư dân ở Darrington mua một ghế sa-lông từ một tiệm bán tủ bàn ghế ở Bothell và yêu cầu ghế này được giao ở nhà của cô ấy, thì thuế bán hàng được dựa theo mức thuế ở Darrington.  Thu nhập thuế bán hàng của địa phương sẽ tính vào thành phố Darrington.
 7. Slide 7 Ví dụ 2: Thuế bán hàng dựa theo nơi đến Thương gia ở Seattle mức thuế bán hàng Sinh viên ở Pullman Một cư dân ở Vancouver mua một máy điện toán trên mạng trực tuyến từ một người bán hàng ở Seattle. Máy điện toán đó là món quà cho con trai của ông, một sinh viên ở Pullman. Người bán hàng gởi máy điện toán đến cho người sinh viên ở Pullman.  Thuế bán hàng dựa theo mức thuế ở Pullman và thu nhập thuế bán hàng của địa phương sẽ tính  vào thành phố Pullman.
 8. Slide 8 Luật năm 2008 § Không cần phải có môn bài doanh thương của thành phố khi giao hàng do công ty chuyên chở thông thường (Thay thế Đạo Luật Quốc Hội 3126) Luật được thông qua trong phiên họp năm 2008 đã vạch rõ rằng các doanh nghiệp ở thành phố không cần phải có môn bài hành nghề khi một doanh nghiệp CHỈ giao hàng vào một thành phố qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ hoặc qua một cơ quan chuyên chở thông thường.  Thay Thế Đạo Luật Quốc Hội 3126 vạch rõ rằng các thành phố không được quy định cho các  doanh nghiệp phải có môn bài hành nghề HOẶC phải trả thuế doanh nghiệp và thuế nghề nghiệp  chỉ vì họ đang tuân theo Hiệp Định Hữu Hiệu Hóa Thuế Bán Hàng và Thuế Tiêu Dùng.
 9. Slide 9 Điều gì không thay đổi  Không có thay đổi: § Khi ngươi mua nhận hàng hóa tại địa ̀ điểm của người bán § Khi người bán giao hàng cho khách hàng tại địa điểm ở ngoài tiểu bang § Khi bán hàng sỉ § Dành cho hâu hêt các dịch vụ ̀ ́ Việc thay đổi thuế bán hàng dựa theo nơi đến không có ảnh hưởng đến các thương vụ diễn ra ở  nơi khách hàng nhận hàng tại nơi bán hàng. Các thương vụ tại quầy hàng sẽ tiếp tục được đánh  thuế theo mức thuế của tại nơi bán (nơi khách hàng nhận hàng).  Cũng không có thay đổi cho hàng hóa gởi đến những nơi ở ngoài tiểu bang Washington. Vào lúc này, các thương vụ này được miễn thuế bán hàng của Washington. Không có thay đổi với các thương vụ bán sỉ, vì không có thu thuế bán hàng.
 10. Và cuối cùng, không có thay đổi cho việc bán của đa số các dịch vụ. Các dịch vụ bán lẻ được đánh thuế ở nơi dịch vụ được thực hiện. Tuy nhiên, mức thuế bán hàng đối với các dịch vụ sửa chữa sẽ được dựa theo nơi khách hàng nhận món đồ được sửa chữa.
 11. Slide 10 Điều gì không thay đổi § Xe hơi § Xe rờ-moóc § Xe rờ-moóc loại lớn § Máy bay § Tàu thuyền § Nhà lam sẵn theo từng phần và nhà lưu động ̀ § Các dịch vụ kéo xe § Tiệm bán hoa (trên 51% hàng bán phải là hoa) Thay đổi thuế bán hàng dựa theo nơi đến sẽ không áp dụng cho việc bán:  Xe hơi Xe rờ-moóc Xe rờ-moóc loại lớn Máy bay Tàu thuyền Nhà làm sẵn theo từng phần và nhà lưu động, VÀ Các dịch vụ kéo xe
 12. Ngoài ra, Đạo Luật Thượng Viện 6799, được thông qua vào phiên họp lập pháp năm 2008, loại trừ các tiệm bán hoa khỏi phải tính thuế dựa theo nơi đến. Để hội đủ điều kiện làm một tiệm bán hoa, thì trên 51% thương vụ của một doanh nghiệp phải là hoa. Đối với tất cả những điều này, quý vị sẽ tiếp tục thu tiền thuế bán hàng ở mức của NƠI MÀ TỪ ĐÓ CÁC MÓN HÀNG ĐƯỢC GIAO, CHO DÙ quý vị giao hàng cho khách ở một địa điểm khác.
 13. Slide 11 Trợ giúp tiểu thương Miên giam thuế đến tối đa là $1,000 ̃  ̉  § Phần mềm, phân cưng may vi tí nh, cac ̀ ́ ́ ́ dịch vụ kỹ thuât điên toan hoặc bất cứ ̣ ̣ ́ điều gì đê cần thực hiện sư thay đổi ̉ ̣ § Có thể gởi đơn xin bắt đầu từ tháng Bảy 2008 Hoặc Được nhận hai năm dịch vụ từ một Cơ Sở Dịch Vụ Được Chứng Nhận Có trợ giúp cho một số tiểu thương. Các doanh nghiệp hội đủ điều kiện có thể được giảm thuế đến tối đa là $1,000 và có thể dùng số tiền này để bù cho các chi phí của thay đổi này. Số tiền này có thể dùng cho các phần mềm, phần cứng máy vi tính, các dịch vụ kỹ thuật điện toán, hoặc bất cứ điều gì khác cần có để thực hiện thay đổi này. Sự miễn giảm này có thể được xin trên đơn khai thuế của doanh nghiệp bắt đầu vào tháng Bảy, 2008.
 14. Một cách nhận trợ giúp khác là hai năm dịch vụ từ một công ty dịch vụ được chứng nhận...công ty  này xác định mức thuế và giúp khai thuế cho doanh nghiệp nào xin.
 15. Slide 12 Trợ giúp tiểu thương  Để hội đủ điều kiện, quý vị phải có: § Dưới $500,000 tiền bán hàng ở Washington hằng năm § 5% lợi tức bán hàng có thể đánh thuế từ việc giao hàng § Có ít nhất 1% lợi tức bán hàng có thể đánh thuế từ việc giao hàng ở ngoài khu vực pháp quyền là nơi đa số thuế bán hàng được thu Để được hội đủ điều kiện hưởng trợ giúp, một doanh nghiệp phải có:  Dưới $500,000 tiền bán hàng ở Washington hằng năm  Ít nhất là 5% lợi tức bán có thể đánh thuế từ việc giao hàng, và  Ít nhất là 1% lợi tức bán có thể đánh thuế từ việc giao hàng ở ngoài lãnh vực pháp quyền nơi thu đa số thuế bán hàng
 16. Slide 13 Dụng cụ dành cho Thuế Bán Hàng Dựa Theo Nơi Đến Bây giờ chúng tôi sẽ qua phần “Dụng Cụ” của buổi trình bày này.  Chúng tôi sẽ ngắn gọn đề cập đến từng dụng cụ và cách dụng cụ này hoạt động
 17. Slide 14 Dụng cụ § Bản tra cứu mức thuế, gồm cả các dụng cụ tra cưu cầm tay ́ § Mức thuế của thành phố và hat  ̣  § Dịch vụ chuyển hoán cơ sở dữ liệu khách hàng § Bản ghi bằng Excel § Các hồ sơ có thể tải xuống Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết một vài dụng cụ, bắt đầu với dụng cụ tra cứu mức thuế trên mạng trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho quý vị xem các bản liệt kê mức thuế của thành phố và của quận qua nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi sẽ bàn về dịch vụ chuyển hoán cơ sở dữ liệu khách hàng trên mạng trực tuyến của chúng tôi.
 18. Chúng tôi sẽ cho quý vị xem bản ghi bằng Excel mà quý vị có thể dùng làm sổ cái bán hàng để lưu vào hồ sơ và đánh mã số các thương vụ của quý vị. Và cuối cùng, chúng tôi đã có các hồ sơ dữ liệu có thể tải xuống để sử dụng trong các phần ứng dụng riêng của quý vị.
 19. Slide 15 dor.wa.gov Đây là cách để tìm các dụng cụ này, bắt đầu ở trang chủ của Bộ Thuế Vụ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản