Thuốc lợi tiểu

Chia sẻ: Nguyễn đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
181
lượt xem
55
download

Thuốc lợi tiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương về thuốc lợi tiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc lợi tiểu

  1. Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông vµ tai biÕn cña thuèc lîi niÖu “ quai” . 5. So s¸nh t¸c dông vµ c¬ chÕ cña 2 nhãm thuèc lîi niÖu gi÷ kali - m¸u. 6. Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông vµ ¸p dông ®iÒu trÞ cña mannitol.
Đồng bộ tài khoản