Thuốc lợi tiểu

Chia sẻ: Nguyễn đình Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
182
lượt xem
55
download

Thuốc lợi tiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thuốc lợi tiểu

  1. Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông vµ tai biÕn cña thuèc lîi niÖu “ quai” . 5. So s¸nh t¸c dông vµ c¬ chÕ cña 2 nhãm thuèc lîi niÖu gi÷ kali - m¸u. 6. Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông vµ ¸p dông ®iÒu trÞ cña mannitol.
Đồng bộ tài khoản