THUỐC THỬ AMONI SUNFAT - TCVN 2221-77

Chia sẻ: chauchaudaxebo

Có hiệu lực từ 1-7-1978 Reagents Amonium sullfate Amoni sunfat có dạng tinh thể bột, màu trắng, tan trong nước. - Công thức: (NH4)2SO4 - Khối lượng phân tử: 132,15

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản