Thương mại điện tử và bí quyết kinh doanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
134
lượt xem
48
download

Thương mại điện tử và bí quyết kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đọc nhiều tài liệu, bài báo -Tìm hiểu khá kỹ các thông tin liên quan đến nội dung báo cáo -Có thể đi sâu1 vấn đề trong chủ đề yêu cầu -Tóm tắt thành1 dàný riêng (tránh sao chép nguyên văn1 bài báo,…) -Diễngiảidễhiểu -Nêncóhìnhảnh, âmthanh, biểuđồ,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương mại điện tử và bí quyết kinh doanh

  1. Giới Thiệu Môn Học THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 0 (E-COMMERCE) Thương Mại Điện Tử 1
  2. Kiến thức tiên quyết Mạng máy tính Lập trỉnh căn bản,Lập trình mạng 1 Các kiến thức cơ bản về kinh tế 0 Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học, marketing căn bản,... Các kiến thức bổ trợ về kinh tế và tin học Hệ thống thông tin quản lý, Kế Toán,... 2
  3. Nội dung tổng quát Chương 1: giới thiệu E-Commerce Chương 2: cơ sở hạ tầng của E-Commerce Chương 3: Hosting và xây dựng website 0 Chương 4: các phần mềm E-Commerce Chương 5: các nguy cơ trong E-Commerce Chương 6: triển khai an ninh trogn E- Commerce Chương 7: các hệ thống thanh toán điện tử Chương 8: chiến lược Marketing 3
  4. Các tài liệu được sử dụng Giáo trình E-Commerce của Informatics Singapore,NIIT Tạp chí E-Commerce của VNN 0 Các bài báo từ các website thương mại điện tử 4
  5. Một số website tham khảo Bộ Thương Mại http://www.mot.gov.vn Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN 0 http://www.vcci.com.vn Cục xúc tiến thương mại-Bộ Thương Mại http://www.vietrade.gov.vn Công Ty VITANCO http://www.vitanco.com/ 5
  6. Yêu cầu thực hiện bài tập lớn Đề nghị Đọc nhiều tài liệu, bài báo Tìm hiểu khá kỹ các thông tin liên quan đến nội dung báo cáo 0 Có thể đi sâu 1 vấn đề trong chủ đề yêu cầu Tóm tắt thành 1 dàn ý riêng (tránh sao chép nguyên văn 1 bài báo,…) Diễn giải dễ hiểu Nên có hình ảnh, âm thanh, biểu đồ,… 6
  7. Bài tập lớn (30% điểm) Hãy chọn một ý tưởng kinh doanh điện tử rồi viết một bài mô tả mô hình kinh doanh của bạn theo mẫu sau: Đối tượng khách hàng mục tiêu 0 Luận cứ giá trị (value proposition) Sản phẩm và dịch vụ Qui trình kinh doanh Tài nguyên (tự phát triển hay mua ngoài) Chuỗi cung ứng (nhà cung cấp và mối quan hệ với bạn) Mô hình doanh thu (tạo ra doanh thu bằng cách nào) 7
  8. Bài tập lớn (30% điểm) Lưu ý: Dẫu biết rằng tài nguyên mà bạn có thể vận dụng sẽ rất lớn và mục tiêu của bạn có thể sẽ rất tham vọng. Tuy nhiên, để có thể hoàn 0 tất trong phạm vi khóa học này, hãy thảo luận chi tiết để chắc chắn rằng các ý tưởng của bạn là khả thi trong phạm vi thời gian (và cơ sở vật chất) hiện có của bạn. Sau bài tập này, các bạn sẽ được yêu cầu xây dựng 1 website hoặc một công cụ tương ứng để thực hiện ý tưởng của bạn. 8
Đồng bộ tài khoản