Thường thức mĩ thuật Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

Chia sẻ: oxadien

Tham khảo tài liệu 'thường thức mĩ thuật một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời lý', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Thường thức mĩ thuật Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

Tiết 12 - Thường thức mĩ thuật

Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

( 1010 - 1225)

I/ Mục tiêu bài học:

- HS nắm được đặc điể m kiến trúc Chùa Một Cột, đặc điểm nghệ thuật

điêu khắc, trang trí thời Lý. Nắ m được đặc điểm Rồng thời Lý.

- Có ý thức tìm hiểu vẻ đẹp của kiến trúc. Có ý thức hơn trong việc giữ

gìn, phát huy các di sản văn hóa mà ông cha ta để lạ i.
II/ Chuẩn bị:

1) Đồ dùng:

- Bộ tranh ĐDDH lớp 6: Chùa Một Cột, Văn Miếu … tượng, ảnh chụp

đồ gố m

- Tranh sưu tầm của học sinh.

2) Phương pháp: Trực quan, giảng giả i, nhóm làm việc.
III/ Tiến trình dạ y - học:

Hoạt động
Minh
Hoạt động của giáo viên
Thời
họa của học sinh
gian
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến - Xem minh hoạ quan

động trúc Chùa Một Cột. sát. Quan sát chi tiết
Chùa

cấu trúc chùa.
- Cho quan sát minh họa. Một
1

Cột - Đọc nội dung phần I
- Yêu cầu trả lời ( theo sự chuẩn
(6’)

trước, khi ở nhà): - Nêu và nắm được

các nộ i dung chính:
+ Vị trí, năm xây dựng.

+ Xây d ựng 1010.
+ Đặc điể m cấu trúc, hình dáng.

+ Chùa hình vuông,
+ Kết luận chung.

bằng gỗ. Xây trên 1
- Giáo viên kể tóm tắt lịch sử hình
cột đá đường kính 1,2
thành Chùa.
m. Dáng tựa bông sen

nở.
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về đặc - Đọc bài.
Chùa

động điể m loại hình nghệ thuật điêu khắc: Phật - Nắm được đặc điểm

Tích, tượng gồm 2 phần:
- Cho học sinh quan sát các minh
2
chạm
(12’) họa, GV gợi ý trả lời các câu hỏi: + Tượng: Dáng ngồi.
khắc Nếp áo mềm mại.
* Tượng Adiđà (Chùa Phật Tích -
bia Khuôn mặt phúc hậu,
BN):
Văn thanh thoát.
- Em hãy nêu đặc điểm tượng?
Miếu,
+ Bệ đá: tam cấp
- Nêu nhận xét của em về n ghệ
liễn
chạm rồng, hoa dây…
thuật chạm khắc tượng.
gốm,
* Rồng thời Lý:
gạch,
- Đặc điểm Rồng:
- Em hãy tả đặc điể m Rồng qua
ngói
minh họa.
thời
( GV nhấn mạnh đặc điểm rồng thời
Lý, …
Lý để học sinh thấy được yếu tố

quan trọng của nghệ thuật trang trí)
Hoạt Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc - Các loại màu men,
động điể m đồ gố m: kiểu dáng phong phú.

- Gợ i ý: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt - Xương gốm mỏng,
3

nhẹ.
(6’) của ngườ i dân, các nghệ nhân thời

Lý phát triển nghệ thuật làm đồ gì ? - Trang trí: Hoa sen,

cúc cách điệu.
- Em hãy cho biết đặc điể m của gốm

thời Lý?

+ Xương gốm?

+ Trang trí họa tiết hình ảnh gì?
Hoạt Các nhóm thảo luận, trả lời các câu - Các nhóm làm việc,

động hỏi: trả lời các câu hỏi đã

đặt ra và chú ý các
1/ Em hãy trình bày những hiểu biết
4
gợi ý.
(15’) của em về Chùa Một Cột – Hà Nội?

- Ghi tóm tắt đặc
2/ Nghệ thuật điêu khắc tượng Adi

điểm chính.
đà được thể hiện như thế nào?

- Đặt câu hỏi cho các
3/ Nêu đặc điể m Rồng thời Lý?

vấn đề chưa rõ, còn
4/Đặc điể m gốm thời Lý?
thắc mắc.
- Yêu cầu các nhóm tìm hiểu
nghiêm túc nộ i dung, trả lời câu hỏi

đầy đủ. Bổ sung 1 số chi tiế t không

có trong SGK.
Hoạt Đánh giá kết quả học tập của học - Học sinh trả lời tóm
Các

tắt những nét chính.
động sinh: hình

trang
- Giáo viên yêu cầu học sinh rút ra - Học sinh khác nhận
5
trí, di
kết luận qua 4 nội dung vừa tìm xét, đánh giá phầ n trả
(5’)
vật
hiểu. lời của bạn. Bổ sung

(nếu cần)
- Sau khi hoàn thành các câu trả lời.

Giáo viên đặt vấn đề : Qua nội dung - Thảo luận nhanh,

vừa học, nếu trong khảo cổ phát tìm ra đặc điểm tiêu

hiện 1 quần thể kiến trúc với nhiều biểu nhất làm căn c ứ

là: Hình tượng Rồng.
đồ vật, ta căn cứ vào đặc điểm nào

để xác định lịch s ử của nó?
* Dặn dò - BTVN:
- Học thuộc bài. Sưu tầ m minh họa kiến trúc, điêu khắc thời Lý.

- Xem nội dung bài 13. Sưu tầm hình ảnh liên quan đến bộ độ i. Chuẩn bị

đủ đồ dùng học tập.

- Vẽ phác thảo sẵn 1 bài vẽ về bộ đội theo ý thích của em.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản