THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Chia sẻ: anhhungxadieu_123

1. Hoàn cảnh ra đời : · Bối cảnh xã hội Châu Âu mà tiêu biểu là Pháp đang trong giai đoạn công nghiệp phát triển mạnh mẽ, số lượng công xưởng, máy móc và công nhân tăng nhanh chóng nhưng cũng chứng kiến những cuộc nổi dậy của công nhân mà tiêu biểu là công nhân Lyon (Pháp), phong trào hiến chương (Anh),..

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản