Thuyết tiến hóa của Darwin

Chia sẻ: heoxinhkute5

Năm 1858, theo xu hướng chung, các nhà sinh học nhanh chóng tiếp thu một lý thuyết tiến hóa mới được đề xuất độc lập bởi Charles Darwin và Alfred Russel Wallace. Vào thời gian này, những nhà địa chất đã thu thập được những bằng chứng về sự tồn tại và thay đổi củaTrái đất qua hàng triệu năm, chứ không chỉ dừng lại ở vài ngàn năm như mọi người đã tưởng.

Nội dung Text: Thuyết tiến hóa của Darwin

Thuyết tiến hóa của
Darwin


Năm 1858, theo xu hướng chung,
các nhà sinh học nhanh chóng tiếp
thu một lý thuyết tiến hóa mới
được đề xuất độc lập bởi Charles
Darwin và Alfred Russel Wallace.
Vào thời gian này, những nhà địa
chất đã thu thập được những bằng
chứng về sự tồn tại và thay đổi
củaTrái đất qua hàng triệu năm,
chứ không chỉ dừng lại ở vài ngàn
năm như mọi người đã tưởng. Các
bạn sẽ học kỹ hơn về thuyết tiến
hóa do chọn lọc tự nhiên ở chương
23, nhưng các bạn cần nắm được
những ý cơ bản để có thể hiểu được
nội dung của quyển sách này. Lý
thuyết của Darwin bao gồm 3 quan
sát thực nghiệm và 1 kết luận ông
rút ra từ đó. Ba quan sát thực
nghiệm:
Khi sống dưới đáy đại dương một
số loài cá có hình thù kỳ lạ để phù
hợp với hoàn cảnh sống đặc biệt
 Tốc độ sinh sản của cơ thể sinh
vật, mặc dù chậm, nhưng đủ lớn
để có số lượng cá thể khổng lồ
nếu tốc độ tử không nhanh bằng.
 Trong mỗi loài sinh vật, đều có
sự khác nhau giữa các cá thể.
 Con cháu giống bố mẹ vì chúng
đã thừa hưởng những đặc tính của
của bố mẹ mình.
Từ những quan sát này Darwin đã
rút ra kết luận: “Sự khác biệt giữa
những cá thể ảnh hưởng lớn đến sự
tồn tại và sinh sản của chúng. Một
vài điểm đặc trưng làm gia tăng sự
thích nghi của chúng sẽ được
truyền lại cho các thế hệ tiếp theo”
Darwin gọi sự thành công trong
phương thức tồn tại và phát triển
khác nhau của những cá thể là
Chọn lọc tự nhiên. Ông gọi đó là
”sự truyền lại và thay đổi”.
Những nhà sinh vật bắt đầu có sự
thay đổi một chút về quan niệm chủ
đạo so với 1 thế kỷ trước.Họ chấp
nhận sự lâu dài của quá trình tiên
hoá và thừa nhận rằng Chọn lọc tự
nhiên là 1 quá trình các sinh vật
thích nghi với môi trường sống. Để
chấp nhận quan niệm này cần nhiều
thời gian vì nó đòi hỏi phải từ bỏ
nhiều quan niệm của thế giới quan
buổi ban đầu.
Trước Darwin, người ta xem thế
giới là mới mẻ và cơ thể sinh vật
khi được thượng đế tạo ra đã có
như dạng hiện thời. Đến thời
Darwin, thế giới được xem là đã cổ
xưa, cả trái đất lẫn những cư dân
của nó đều đã thay đổi theo thời
gian. Những dạng tổ tiên rất khác
so với những dạng tồn tại ngày nay.
Những cơ thể sống tiến hóa những
đặc điểm riêng của chúng vì với
những đặc điểm này tổ tiên của
chúng đã tồn tại và sinh sản tốt hơn
với những đặc điểm khác.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản