Thuyết trình: Đặc trưng kinh tế - xã hội và dân số của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam (1999)

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
552
lượt xem
233
download

Thuyết trình: Đặc trưng kinh tế - xã hội và dân số của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam (1999)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Đặc trưng kinh tế - xã hội và dân số của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam (1999) gồm 9 nội dung chính trình bày vế quá trình phát triển đô thị hóa ở Việt Nam 1999.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Đặc trưng kinh tế - xã hội và dân số của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam (1999)

  1. NHỮNG ĐẶC TRƯNG KT – XH VÀ DÂN SỐ CỦA QUÁ TRÌNH ĐTH Ơ VN (1999)
  2. 1. Cùng với quá trình đô thị hóa, các đô thị đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, đặc biệt là các đô thị chủ đạo như HN, TPHCM, HP, ĐN
  3. 2. Về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, đại bộ phận dân cư đô thị làm việc trong ngành phi nông nghiệp. Lực lượng lao động ở đô thị có trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật cao hơn nhưng tỷ lệ thất nghiệp thường cao hơn nông thôn.
  4. 3. Đô thị VN đã có những đặc trưng nhân khẩu cơ bản tương tự giống các nước trên thế giới: quy mô gia đình, tuổi kết hon, mức sinh thấp.
  5. 4. Điều kiện sống ở đô thị cao hơn hẳn nông thôn thể hiện qua các chỉ báo về kiểu loại nhà ở, diện tích đất /người, kiểu loại nhà vệ sinh, điện, nước sạch, việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên sự phân cực giầu ngèo cũng mạnh hơn ở nông thôn.
  6. 5. Sự khác biệt lối sống giữa nông thôn và thành thị. Tuy nhiên lối sông thành thị vẫn mang tính chất quá độ
  7. 6. Theo mức độ đô thị hóa có sự khác biệt những đặc trưng KT- XH và nhân khẩu giữa các vùng địa lý khác nhau.
  8. 7. Có những khuôn mẫu đô thị hóa khác nhau giữa các vùng địa lý – kinh tế
  9. 8. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các đô thị VN còn rất yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu của số lượng dân cư đô thị tăng lên.
  10. 9. Lĩnh vực quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại. Sự tham gia của tư nhân vòa các dự án đô thị tăng lên, song chủ yếu ở các độ thị lớn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản