Thuyet trinh Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Chiến Dịch Hồ Chí Minh Lịch sử

Chia sẻ: skyblue12

Sau khi thất bại liên tiếp ở Tây Nguyên,Huế, Đà Nẵng địch lùi về tập luyện phòng thủ từ xa để bảo vệ Sài Gòn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản