Thuyet trinh Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Chiến Dịch Hồ Chí Minh Lịch sử

Chia sẻ: skyblue12

Sau khi thất bại liên tiếp ở Tây Nguyên,Huế, Đà Nẵng địch lùi về tập luyện phòng thủ từ xa để bảo vệ Sài Gòn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thuyet trinh Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Chiến Dịch Hồ Chí Minh Lịch sử

 

  1.  Hoàn cảnh lịch sử  Diễn Biến Chiến dịch  Kết quả, nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử
  2. • Sau khi thất bại liên tiếp ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch lùi về lập tuyến phòng thủ từ xa để bảo về Sài Gòn. • Ngày 25/3/1975, Bộ chính trị đã họp quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí minh
  3. 30-4 29-4 11giờ 30 11gi Điện mật của Đại tướng 30-4 30-4 29-4 Võ Nguyên Giáp, ngày 07/ 04 / 29-4 1975 Vĩ tuyến 17 A 21-4 30-4-1975 Bộ Chỉ huy chiến dịch HCM (ngồi từ trái qua phải) : Đại 30-4 tướng Văn Tiến Dũng; Đ/c Lê Đức Thọ; Đ/c Phạm Hùng 29-4 17 giờ 29-4 17 01-5 30-4 11giờ 30 30-4 01-5 01-5 26-4-1975 30-4-1975 01-5 LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH ( 26/4 30/4/1975 ) Ta tiến công địch Quân đoàn của ta 1 Ta tiến công vào Sài Gòn Bộ Tư lệnh chiến dịch Ta tiến công địch ( có xe tăng) Ngày giải phóng 11-3 HCM
  4. Kết quả: Nước ta hoàn toàn được giải phóng sau hơn 100 năm bị chiếm đóng và chia cắt Đập tan bộ máy chính quyền tay sai của Mĩ. Đánh bại hoàn toàn âm mưu xâm lược của Mĩ ở miền Nam Việt Nam qua 5 đời tổng thống với 4 chiến lược chiến tranh và kéo dài 21 năm.
  5. Nguyên nhân thắng lợi: CÓ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG SỰ ỦNG HỘ CỦA ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC CÓ SỰ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ CÓ HẬU PHƯƠNG MIỀN BẮC
  6. Ý nghĩa lịch sử: ĐỐ I V Ớ I ĐỐI VỚI DÂN TỘC QUỐC TẾ QUÉT SẠCH HOÀN GÓP PHẦN QUÂN XÂM THÚC ĐẨY THÀNH THÚC ĐẨY LƯỢC CMGPDT CMDTDC CMTG
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản