Thuyết trình hệ điều hành

Chia sẻ: Dao Dang Toan Sinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:4

0
219
lượt xem
75
download

Thuyết trình hệ điều hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình điều khiển chủ đạo đối với một máy tính , dùng để quản lý các chức năng nội trú của máy tính ,và cung cấp những phương tiện để kiểm soát các hoạt động của máy đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình hệ điều hành

  1. Phần thuyết trình của nhóm 7
  2. 1.H Ệ  I U   ÀN H   G Ì   ĐỀ H LÀ  ? Chương trinh điêu khiên chủ đao đôi với môt may tinh, dung ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ để quan lý cac chức năng nôi trú cua may tinh, và cung câp ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ những phương tiên để kiêm soat cac hoat đông cua may đo. ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ Trên thị trường lúc này đã có những hệ điều hành như : MS-DOS, OS/ 2, Macintosh System và đó cũng chính là những hệ điều hành thông dụng nhất. 2.H Ệ  I U   ÀN H   Ó     Ò   H Ư  Ế    ĐỀ H C VAITR N TH N ÀO ? G úp   hác àinguyên  ệ hống,quản ícác  ần    i khait t   h t   l  ph m ềm   ng  ụng  l   ền    ạy  phân  ềm   ứ d và àm n để ch các  m khác.   
  3. 3. Thế nào là phần mềm? Cac chương trinh hệ thông, tiên ich, hoăc ứng dung, được ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ diên đat theo môt ngôn ngữ mà may tinh có thể đoc được ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̣ thì gọi là phần mềm. 4. PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÂN LÀM NHƯNG LOẠI NÀO? phần mềm được chia làm 3 loại. Đó là : -Phần mềm ứng dụng -Phần mềm tiện ích -Phần mềm hê thống
  4. The end
Đồng bộ tài khoản