Thuyết trình nhóm "Nhiệm vụ dạy học"

Chia sẻ: hongvta9

Các nhiệm vụ dạy học được xác định dựa trên một số cơ sở chủ yếu như : Mục tiêu của giáo dục và đào tạo. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Đặc điểm của quá trình dạy học và hoạt động học tập của người học… Trên cơ sở đó, ta có thể xác định được 3 nhiệm vụ của dạy học.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thuyết trình nhóm "Nhiệm vụ dạy học"

Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
Khoa Sinh_K34


NHIỆM VỤ DẠY HỌC
GVHD: Hồ Văn Liên
SVTH:
Đặng Văn Danh Lương Thị Hạnh
Nguyễn Trường Duy Đỗ Minh Hảo
Lê Xuân Duyên Đào Anh Hoàng
Lâm Văn Gường Phạm Thị Hồng
Nguyễn Thị Mộng Hằng Lư Xuân Hùng
Nội dung

I. Phân tích nhiệm vụ dạy học
1. Nhiệm vụ thứ nhất
2. Nhiệm vụ thứ hai
3. Nhiệm vụ thứ ba

II. Vận dụng vào bài dạy cụ thể
Nhiệm vụ dạy học

• Các nhiệm vụ dạy học được xác định dựa trên
một số cơ sở chủ yếu như :

– Mục tiêu của giáo dục và đào tạo

– Sự tiến bộ của khoa học công nghệ

– Đặc điểm của quá trình dạy học và hoạt động
học tập của người học…


• Trên cơ sở đó, ta có thể xác định được 3 nhiệm
vụ của dạy học
1. Nhiệm vụ 1

• Tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội tri
thức khoa học phổ thông cơ bản, hiện đại
phù hợp với thực tiễn của đất nước về
tự nhiên, xã hội- nhân văn.

• Đồng thời rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo tương
ứng.
Nhiệm vụ 1


• “Tổ chức điều khiển” thể hiện sự chủ
động, tích cực và vai trò chủ đạo của giáo
viên trong quá trình dạy học.

• Thông qua việc lựa chọn nội dung,
phương pháp giáo viên phải phát huy cao
độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của
học sinh.
Nhiệm vụ 1
Quá trình phản ánh
Tri thức Hệ thống
kinh nghiệm
thế giới khách quan

Đúc kết bằng
phương pháp
khoa học
thực tế kiểm nghiệm Tri thức
và chứng minh. khoa học
Nhiệm vụ 1

khả năng
học lên
Tri thức phổ
thông cơ bản là
những tri thức cơ sở
khoa học tối nền tảng
thiểu, cần
thiết nhất
Đi vào
cuộc sống
lao động
Nhiệm vụ 1
Những tri thức phổ thông cơ bản học sinh
cần nắm là những tri thức khoa học hiện
đại.

Phản ánh những thành tựu mới nhất của
khoa học kỹ thuậtNgười giáo viên phải luôn tìm tòi, học hỏi, cập
nhận những tri thức mới nhất
Nhiệm vụ 1


thực tiễn đất nướcPhù đặc điểm tâm sinh
tri thức
hợp lý học sinh
hiện đại

đảm bảo tính hệ
thống,
lôgic và mối liên hệ
chặt
Nhiệm vụ 1
Biến hóa: vận dụng kiến thức
vào tình huống mới

Kỹ năng: vận dụng kiến thức
Hệ thống vào tình huống quen thuộc (kỹ
tri thức năng), nếu thành thạo, tự động
gồm 4 hóa gọi là kỹ xảo.
trình độ
lĩnh hội Tái hiện: Tái hiện về đối tượng
theo trí nhớ hay ý nghĩ


Tìm hiểu: nhận biết, xác định,
phân biệt, nhận ra.
Nhiệm vụ 1
• Cùng với quá trình lĩnh hội tri thức, giáo
viên phải hình thành kĩ năng, kĩ xảo tương
ứng cho học sinh.
• Kĩ năng, kĩ xảo chung liên quan học tập là:
– Kĩ năng làm việc nhóm.
– Kĩ năng thu thập, xử lý, lưu trữ tài liệu.
– Kĩ năng phân tích tình huống…..

• Kĩ năng, kĩ xảo tương ứng là các kĩ năng
chuyên biệt phù hợp với nội dung, mục tiêu
của từng môn học
Nhiệm vụ 2
• Tổ chức, điều kiển học sinh phát triển
năng lực hoạt động trí tuệ, đặc biệt là
năng lực tư duy, sáng tạo.

năng lực nhận thức
Năng lực
hoạt động
trí tuệ
năng lực hành động
Nhiệm vụ 2

• Năng lực nhận thức là những đặc điểm tâm lý
đảm bảo cho quá trình nhận thức có hiệu quả
như cảm giác, tri giác, chú ý, tư duy…

• Năng lực hành động là khả năng tổ chức các
hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

• Năng lực nhận thức và năng lực hành động
được hình thành trên cơ sở của sự nắm vững
kiến thức khoa học và thông qua chính quá trình
lĩnh hội kiến thức.
Nhiệm vụ 2

Vai trò tổ chức Khả năng phát huy
Năng lực tính tích cực,
trí tuệ điều khiển của người thầy sáng tạo
của học sinhThời gian


Năng lực trí tuệ Hình thành phẩm
được hình thành Chất hoạt động trí tuệ
Nhiệm vụ 3


Giáo dụcHình thành thế giới Những phẩm chất đạo
quan khoa học đức nói riêng và phát
triển nhân cách nói
chung cho học sinh.
Nhiệm vụ 3

Thế giới quan Lý tưởng Phẩm chất
khoa học cách mạng đạo đức
Hệ thống quan điểm:
Về thế giới xung quanh
Về những hiện tượng
trong tự nhiên và xã hội
Nhiệm vụ 3

• Thực tiễn dạy học đã chứng minh rằng, có thể
giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo
đức qua nội dung, phương pháp dạy. Trong đó,
nội dung giáo dục có vai trò rất lớn.

• Cuối cùng, có thể nói giáo dục thế giới quan và
đạo đức vừa là mục đích, là kết quả. Đồng thời
là cơ sở tư tưởng, là động lực thúc đẩy việc
chiếm lĩnh tri thứ, kỹ năng và phát triển toàn
diện nhân cách đối với người học
Mối liên hệ giữa 3 nhiệm vụ

• Ba nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau,
tác động biện chứng cho nhau cùng phát triển.

• Ba nhiệm vụ đều hướng tới là tạo ra sản phẩm
của quá trình dạy học  nhân cách học sinh
(bao gồm cả phẩm chất và năng lực).

• Nghiên cứu tìm hiểu nhiệm vụ của quá trình
dạy học có thể bước đầu hình thành những
định hướng cho quá trình giảng dạy.
II. Vận dụng vào bài dạy cụ thể
Bài 28: THỰC HÀNH LÊN MEN
ETILIC VÀ LACTIC
Vận dụng

1. Chia lớp thành các nhóm nhỏ , mỗi nhóm
từ 2-3 học sinh.
2. Chuẩn bị
• Giáo viên: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu TN
Nhiệm • Học sinh: Tự tìm hiểu về cách làm rượu,
vụ sữa chua, muối dưa.
3. Trong giờ học:
1 • Giáo viên giới thiệu dụng cụ, vật liệu và
hướng dẫn học sinh cách tiến hành.
• Cho học sinh thực hành theo nhóm đã
chia.
1. Thu hoạch:
Vận dụng

• Về nhà
– Cho học sinh về nhà tự muối chua
một loại rau quả bất kì với khối
lượng khác.
– Trả lời câu hỏi:
• Có người cho là không có “tay” muối
dưa nên dưa bị khú, đúng hay sai?

Nhiệm vụ 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản