Thuyết trình: Vai trò đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: hong_mc0511

Là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của một doanh nghiệp. Là cơ sở đánh giá khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu người quản lý doanh nghiệp hiểu sai bản chất của lợi nhuận và coi đấy là mục tiêu chính và duy nhất của hoạt động kinh doanh thì sự tồn tại của doanh nghiệp có thể bị đe doạ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thuyết trình: Vai trò đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp

THUYẾT TRÌNH NHÓM 4

CHỦ ĐỀ:
VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
1.4 Vai trò của đạo đức kinh doanh trong
quản trị doanh nghiệp:

Lợi nhuận:
*
 Là nhiên, nếu ngườiếu tốnclýndoanh
Tuy một trong những y quả ầ thiết
nghiệp hiểuại củaảnột doanh a lợiệp. ận
cho sự tồn t sai b m chất củ nghi nhu
Là cơ đấy là mgiá khả năng duy trì
và coi sở đánh ục tiêu chính và duy
nhấtt của hoạt động kinh doanh thì sự
hoạ động kinh doanh của doanh
tồn tại của doanh nghiệp có thể bị đe
nghiệp.
doạ.
VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC TỔ CHỨC TRONG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
Sự tin tưởng của khách hàng
và nhân viênSự trung thành của
nhân viên
Môi trường Lợi nhuận
đạo đức

Sự thỏa mãn của
khách hàng
Chất lượng tổ chức
1.4.1 Đạo đức trong kinh doanh góp phần điều
chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh:
 ĐĐKD bổ sung và kết hợp với pháp luật
điều chỉnh các hành vi kinh doanh
 Hành vi kinh doanh thể hiện tư cách của
doanh nghiệp, và chính tư cách ấy tác
động trực tiếp đến sự thành bại của tổ
chức.
 Ngạn ngữ Ấn Độ: “ Gieo tư tưởng gặt
hành vi, gieo hành vi gặt thói quen, gieo
thói quen gặt tư cách, gieo tư cách gặt số
phận”..
– Các nhà đầu tư nhận ra rằng một môi
trường đạo đức là nền tảng cho sự hiểu
quả, năng suất, và lợi nhuận.
– Sự lãnh đạo cũng có thể mang lại các giá
trị tổ chức và mạng lưới xã hội ủng hộ
các hành vi đạo đức.
– Các lãnh đạo ở địa vị cao trong tổ chức
đóng vai trò chủ chốt trong việc truyền bá
các tiêu chuẩn đạo đức, các chuẩn tắc và
quy định đạo đức nghề nghiệp.
1.4.2 Đạo đức kinh doanh góp phần vào
chất lượng của doanh nghiệp:
– Các tổ chức phát triển được một môi
trường trung thực và công bằng sẽ xây
dựng được nguồn lực đáng quý có thể mở
rộng cánh cửa dẫn đến thành công.
– Các tổ chức được xem là có đạo đức
thường có nền tảng là các khách hàng
trung thành cũng như đội ngũ nhân viên
vững mạnh, bởi sự tin tưởng và phụ thuộc
lẫn nhau trong mối quan hệ.
– Nhận thức của các nhân viên về công ty của mình
là có một môi trường đạo đức sẽ mang lại những
kết quả tốt đẹp trong hoạt động của tổ chức.
– Các mối quan hệ có lòng tin trong một tổ chức
giữa các giám đốc và cấp dưới và ban quản lí cấp
cao góp phần vào hiệu quả của quá trình đưa
quyết định.
– Hầu hết các công ty đáng ngưỡng mộ nhất trên
thế giới đều chú trọng vào phương pháp làm việc
nhóm, quan tâm nhiều đến khách hàng, đề cao
việc đối xử công bằng với nhân viên và thưởng
cho các thành tích tốt, cũng như công cuộc đổi
mới.
TÓM LẠI ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH MANG
ĐẾN

• Hiệu quả công việc ngày càng cao
• Sự tận tâm của nhân viên
• Chất lượng sản phẩm được cải thiện
• Đưa ra được quyết định đúng đắn hơn
• Nhận được sự trung thành của khách hàng
• Thu được lợi ích từ kinh tế lớn hơn.Bởi vì:
• Khách hàng thích mua sản phẩm của các
công ty liêm chính hơn
• Các công ty muốn làm ăn lâu dài với
doanh nghiệp mà họ tin tưởng
• Các nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề đạo
đức,trách nhiệm xã hội của cty mà họ đầu
tư (vì những yếu tố này ảnh hưởng đến
kết quả hoạt động kinh doanh)
• Các cty quản lý tài sản thường giới thiệu
cổ phiếu của các cty có đạo đức cho các
nhà đầu tư
1.4.3 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH GÓP PHẦN VÀO
SỰ CAM KẾT SỰ TẬN TÂM CỦA NHÂN VIÊN

Sự tận tâm của nhân viên xuất phát từ việc:
• Nv tin vào tương lai của doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp quan tâm đến nv.
• Môi trường lao động an toàn.
• Thù lao thích đáng.
• Trách nhiệm hợp đồng đầy đủ.
Doanh nghiệp tham gia vào hoạt động cộng đồng
đem lại lợi ích lớn:
• Nv tin rằng hình ảnh của một công ty đối với
cộng đồng là vô cùng quan trọng.
• Nv thấy công ty tích cực tham gia vào công tác
cộng đồng sẽ cảm thấy trung thành hơn với
cấp trên và cảm thấy tích cực về bản thân họ.
• Nv làm việc trong môi trường đạo đức tin rằng
họ sẽ tôn trọng tất cả các đối tác kinh doanh
của mình=>họ phải cung cấp những gì tốt
nhất có thể cho tất cả các khách hàng và các
cổ đông.
Câu 1: đặc điểm của đạo đức kinh
doanh gồm có:
a. Tính thời đại
b. Tính dân tộc
c. Tính nhân loại
d, Tất cả đều đúng
Câu 2: đạo đức kinh doanh phương Tây
gồm những đặc tính:
Tính nguyên tắc
A)
Khái niệm đúng về thời gian
B)
Sòng phẳng – rõ ràng
C)
Tất cả đều đúng
D)
Trong môi trường đạo đức có bao
nhiêu yếu tố để tạo nên lợi nhuận
cho 1 công ty và hãy kể tên:
Các lãnh đạo ở địa vị cao đóng vai
trò chủ chốt trong việc:

A. Giao càng nhiều công việc cho nhân viên
càng tốt.
B. Tạo niềm tin với nhân viên và đối tác.
C. Truyền bá các tiêu chuẩn đạo đức, các
chuẩn tắc và quy định đạo đức nghề
nghiệp.
D.Thu được những lợi nhuận lâu dài.
The end
Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý
lắng nghe!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản