Thuyết trình Vận hành và bảo dưỡng NodeB

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
269
lượt xem
108
download

Thuyết trình Vận hành và bảo dưỡng NodeB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình Vận hành và bảo dưỡng NodeB gồm 4 phần nhằm giúp bạn nắm bắt các nội dung sau: Hệ thống vận hành và bảo dưỡng, thủ tục vận hành NodeB, thủ tục bảo dưỡng NodeB, quản lý dữ liệu NodeB.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình Vận hành và bảo dưỡng NodeB

 1. Security Level: Internal Vận hành và bảo dưỡng NodeB www.huawei.com HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential
 2. Nội dung • Phần 1. Hệ thống vận hành và bảo dưỡng. • Phần 2. Thủ tục vận hành NodeB. • Phần 3. Thủ tục bảo dưỡng NodeB. • Phần 4. Quản lý dữ liệu NodeB. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 2
 3. §1 Hệ thống vận hành và bảo dưỡng RRU • Hệ thống vận hành và BBU bảo dưỡng BTS3900 bao LMT gồm tất cả các cạc và RRU bảo dưỡng đầu cuối. NDTI/ NAOI • Hệ thống vận hành và HDLP bảo dưỡng DBS3900 bao gồm BBU3900, RRU3804 M2000 HULP và bảo dưỡng đầu cuối (M2000, LMT) HBBI NMPT LMT NMON HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 3
 4. §1 Phần mềm vận hành đầu cuối LMT • Tóm tắt - Chúng ta có thể thực thi mọi chức năng vận hành và bảo dưỡng NodeB thông qua LMT. • Thành phần - Hệ thống vận hành và bảo dưỡng: hệ thống NodeB. - Thiết bị và thực thi test. - Hệ thống quản lý cảnh báo: giúp lấy ra và quản lý cảnh báo. - Truy soát: giúp truy soát các bản tin offline. • Chế độ hoạt động - Đồ họa GUI. - MML client đóng vai trò như một giao tiếp. - Sử dụng các câu lệnh qua MML. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 4
 5. §1 Truy nhập vào NodeB 1 Thanh Menu 2 2 Thanh công cụ 3 3 Cửa sổ điều hướng dạng cây 4 4 Cửa sổ đối tượng 5 5 Cửa sổ đầu ra 6 6 Thanh trạng thái  Các bước truy nhập vào NodeB: Nhắp chuột vào [System/Login] hoặc vào thanh công cụ, chọn hộp [Login]  Nhập địa chỉ IP NodeB, tên sử dung và mật mã HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 5
 6. §1 Khởi động hệ thống quản lý cảnh báo  Chế độ khởi động Nhấp chuột vào [Service/Alarm Management System] 1 1 Menu bar 2 MToolbar 3 3 [Fault Alarm Browse] window 4 [ [Event Alarm Browse] window HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 6
 7. §1 Khởi động TraceViewer  Chế độ khởi động  Nhấp chuột vào [Service/TraceViewer] hoặc  Hộp [Select Version] được hiện ra, sau đó lựa chọn phiên bản  Nhấp [ok], khởi động TraceViewer 1 1 Menu bar 2 Toolbar 3 3 [Message Browse] pane 4 Status bar HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 7
 8. §1 Tiến hành một câu lệnh đơn MML 1 1 Output pane 2 2 Final command input pane 3 3 [History command] box 4 4 [Command input] box 5 5 Parameter input area Định dạng câu lệnh MML Command words: Parameter Name=“Value” P Phân loại thông số Đỏ: Phải đăng nhập Đen: Có thể đăng nhập hoặc không HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 8
 9. Nội dung • Phần 1. Hệ thống vận hành và bảo dưỡng. • Phần 2. Thủ tục vận hành NodeB. • Phần 3. Thủ tục bảo dưỡng NodeB. • Phần 4. Quản lý dữ liệu NodeB. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 9
 10. §2 Các nội dung của thủ tục vận hành NodeB Quản lý cảnh báo - Hệ thống sẽ hiện thị các thông tin cuối cùng về các cảnh báo lỗi và sự kiện trên cửa sổ [Fault Alarm Browse] và [Event Alarm Browse], chúng ta cũng có thể xem xét trạng thái hoạt động hiện thời của NodeB. Quản lý thiết bị - Quản lý thiết bị cung cấp toàn bộ hoạt động của NodeB cũng như các cạc trên NodeB. Quản lý Cell - Quản lý cell của NodeB. Quản lý truy nguyên - Quản lý truy nguyên giúp truy tìm và phân tích các bản tin giao diện Iub. Việc phân tích giúp bạn có thể lấy được các trạng thái hoạt động của NodeB cũng như giúp bạn khắc phục sự cố cho NodeB. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 10
 11. §2 Các loại cảnh báo Phân loại bởi trạng thái nguyên thủy của cánh báo Cảnh báo lỗi  Cảnh báo được phát ra trong trường hợp có lỗi liên quan đến phần cứng hoặc lỗi mang tính chất nguy hiểm. Sau khi lỗi bị xóa, hệ thống sẽ đưa ra báo cáo xóa cảnh báo. Một cảnh báo tương ứng với 1 lỗi cảnh báo đưa ra. Cảnh báo sự kiện  Cảnh báo được đưa ra khi hệ thống là cảnh báo trạng thái mang tính chất không chủ yếu. Cảnh báo này sẽ không bị xóa. Phân loại bởi hệ thống quản lý Hệ thống nguồn Hệ thống phần cứng QoS Chất lượng dịch vụ Hệ thống môi trường Hệ thống phần mềm Xử lý lỗi Hệ thống báo hiệu Hệ điều hành Hệ thống trung kế Hệ thống giao tiếp HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 11
 12. §2 Các mức độ cảnh báo • Cảnh báo Critical  Cảnh báo critical sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp . Nó yêu cầu phải giải quyết trong thời gian ngắn ở mức độ cao nhất. • Cảnh báo Major  Cảnh báo major ảnh hướng đến chất lượng dịch vụ. Nó yêu cầu xử lý ngay lập tức. • Cảnh báo Minor  Cảnh báo minor không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ QoS. Nó đòi hỏi xử lý đúng thời gian để tránh xảy ra xự cố tiềm năng. • Cảnh báo Warning  Cảnh báo warning chỉ ra các lỗi tiềm năng cái mà có thể ảnh hưởng đến dịch vụ. Nó phải yêu cầu xử lý trong một số trường hợp. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 12
 13. §2 Cách truy vấn cảnh báo  Chủ động truy vấn cảnh báo Nhấp chuột vào [Query/Query Active Alarm]. Hệ thống sẽ hiện thị hộp truy vấn [Query Active Alarm] Sử dụng câu lệnh: LST ALMAF Chú ý Câu lệnh này chỉ được dùng để thực thi khi chủ động truy vấn cảnh báo HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 13
 14. §2 Cách truy vấn cảnh báo  Truy vấn cảnh báo theo Log Nhấp vào cửa sổ [Query/Query Alarm Log] hoặc Sử dụng câu lệnh LST ALMLOG Chú ý: log của cảnh báo lưu giữ toàn bộ thông tin của cảnh báo lỗi và sự kiện HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 14
 15. §2 Cách truy vấn cảnh báo  Truy vấn thông tin chi tiết của cảnh báo  Kích đúp vào bản ghi cảnh báo trong cửa sổ cảnh báo  Kích vào mục [More], hệ thống hiện thị chi tiết thông tin của cảnh báo Chú ý: Bản tin chi tiết sẽ chỉ ra nguyên nhân của cảnh báo và cách để xóa cảnh báo HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 15
 16. §2 Truy vấn cấu hình cảnh báo  Cấu hình cảnh báo bao gồm severity, mask flag, report-to-alarm- box flag Nhấp vào [Management/Alarm Configuration] , hệ thống hiển thị cửa sổ[Query Alarm Configuration] Sử dụng câu lệnh LST ALMCFG Chú ý: bạn không thể sửa đổi the alarm severity và report-to-alarm-box flag NodeB HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 16
 17. §2 Các hoạt động khác  Sửa đổi cảnh báo Mask Flags  Lựa chọn 1 bản ghi cảnh báo trong [Alarm Configuration Query Result] để sửa đổi, hệ thống hiển thị [Modify Alarm Configuration]  Xóa cảnh báo Cleared Nhấp chuột phải vào cửa sổ [Fault Alarm Browse] hệ thống hiện thì hộp menu để lựa chọn  Ghi lại thông tin cảnh báo Ghi thông tin cảnh báo thủ công Ghi thông tin cảnh báo tự động HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 17
 18. §2 Các hoạt động khác • Đặt báo cáo cảnh báo  Khi một cảnh báo lỗi xảy ra, hệ thống thông báo cho bạn theo 1 chế độ định sẵn. Bạn có thể đặt chế độ theo sự lựa chọn dưới đây:  Đặt thông báo về âm thanh trong suốt thời gian xáy ra cảnh báo  Đặt quay số và gửi bản tin SMS khi có cảnh báo  Đặt biểu tượng nhấp nháy khi có báo cáo cảnh báo HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 18
 19. §2 Quản lý thiết bị  Thực thi trên NodeB Liệt kê phiên bản NodeB: LST VER  Báo cáo trả lại bao gồm phiên bản phần mềm hiện tại của NodeB ( định dạng : loại NodeB + phiên bản NodeB), trạng thái hiện thời phiên bản phần mềm, phiên bản phần cứng và phiên bản hiện thời BOOTROM Liệt kê phiên bản phần mềm NodeB: LST SOFTWARE  Sử dụng câu lệnh này để liệt kê thông tin của phần mềm NodeB, BOOTROM và patch, bao gồm số lượng phiên bản và trạng thái của nó. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 19
 20. §2 Quản lý thiết bị  Thực thi trên NodeB Sửa đổi thời gian cho NodeB: MOD TM  Thời gian cho NodeB là rất quan trọng đối với log cảnh báo log hoạt động và bản ghi dịch vụ. Định dạng: YYYY&MM&DD ạ HH&MM&SS  Khởi động lại NodeB: RST SYS  Bạn cần xác lập lại NodeB cho việc khởi tạo lại sau khi cấu hình hoặc NodeB xảy ra lỗi. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản