Tích lũy tư bản là gì?

Chia sẻ: vanbinhk40tkkd

Tích lũy tư bản là là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư trở thành tư bản hay sử dụng giá trị thặng dư làm tư bản. Tức là nguồn gốc của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư, là lao động của công nhân bị tư bản chiếm không.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản