TIÊM BẮP THỊT

Chia sẻ: womanhood911_07

Mục tiêu: 1.Trình bày được những ưu điểm của tiêm bắp thịt. 2.Nêu được chỉ định của tiêm bắp. 3.Xác định được đúng vị trí của tiêm bắp. 4.Nêu được tai biến, cách phát hiện và xử trí. 5.Tiêm được thuốc vào bắp thịt theo đúng quy trình kỹ thuật.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản