TIÊM DƯỚI DA

Chia sẻ: womanhood911_07

Mục tiêu: 1.Nêu được chỉ định, chống chỉ định của tiêm dưới da. 2.Nêu được tai biến của tiêm dưới da - cách phát hiện xử trí và phòng ngừa. 3.Tiêm được thuốc vào dưới da theo đúng quy trình kỹ thuật.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản