TIÊM TĨNH MẠCH

Chia sẻ: womanhood911_07

Mục tiêu: 1.Trình bày được chỉ định của tiêm tĩnh mạch. 2.Nêu được những tai biến của tiêm tĩnh mạch, phát hiện xử trí. 3.Tiêm được thuốc vào tĩnh mạch bệnh nhân theo đúng quy trình kỹ thuật.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản