Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiên nhân chỉ lộ ( Tiến binh cục )

Chia sẻ: | Ngày: pdf 166 p | 70

0
142
views

Tiên nhân chỉ lộ ( còn gọi là Tiến binh cục ) là một thế trận khai cuộc mà nước đi đầu tiên của bên đi trước ( đi tiên ) là đẩy Tốt cột 3 hay Tốt cột 7. Đây là nước đi tưởng như rất nhẹ nhàng và thụ động khiến cho bên đi sau ( đi hậu ) dễ giành quyền chủ động bằng những nước ra quân mạnh như vào Pháo đầu hay lên Mã.... Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển về mặt lý thuyết và được kiểm nghiệm qua hàng ngàn ván thi đấu, những...

Tiên nhân chỉ lộ ( Tiến binh cục )
Nội dung Text

 1. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 2. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 3. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 4. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 5. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 6. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 7. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 8. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 9. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 10. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 11. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 12. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 13. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 14. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 15. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
 16. ttp ://t hu vie ns o.i nfo
Đồng bộ tài khoản