Tiếng Anh Du Lịch - Lesson 21

Chia sẻ: pretty5

Tiếng Anh Du Lịch - Lesson 21. Đây là tài liệu hướng dẫn học tiếng Anh dành cho ngành du lịch, bạn nào yêu thích du lịch, muốn quảng bá hình ảnh quê hương mình với các du khách nước ngoài thì tham khảo tài liệu này bao gồm 26 bài học và bài tập thực hành.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản