Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiếng anh giao tiếp hằng ngày cho mọi người

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 9 trang

3
1.550
lượt xem
796
download

Trong Bài Học 9, các bạn đã học cách chỉ đường; đề nghị và diễn tả thời lượng cần thiết để làm một công việc nào đó. Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi. Người tài xế tắc xi là anh Joe. Các bạn sẽ nghe một số lời chỉ dẫn được lập đi lập lại

Đồng bộ tài khoản