Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiếng Anh giao tiếp - New Headway tập 1 part 1

Chia sẻ: Akdhakjdh Akjhdakjhd | Ngày: | Loại File: pdf | 19 trang

3
2.793
lượt xem
1.464
download

Tài liệu " Tiếng Anh giao tiếp - New Headway " do nhóm tác giả John và Liz Soars viết và do nhà xuất bản Oxford University phát hành. Được thiết kế dựa trên cấu trúc của bộ giáo trình Headway cũ nhưng đã có nhiều cải tiến như : các thông tin và thông số đưa ra có tính khoa học cao, bố cục hợp lý và khoa học, các chủ đề và tình huống được miêu tả cụ thể,... Ngoài ra có những chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật những nội dung, thông số không còn phù...

Lưu

Tiếng Anh giao tiếp - New Headway tập 1 part 1
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản