Tiếng Anh lớp 1, 2 - Glossary (Bảng từ)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
92
lượt xem
31
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Glossary (Bảng từ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Glossary (Bảng từ) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên dạy tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Glossary (Bảng từ)

 1. Glossary (Bảng từ) -A- A // Một (đi với danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng một phụ âm) Actor /'ổkt/ Nam diễn viên Actress /'ổktrs/ Nữ diễn viên Afternoon /aft'nun/ Buổi chiều Am /ổm/ Là, thì (đi với "I") America /'merik/ Nước Mĩ Among /'m/ ở giữa (từ 3 người/vật trở lên) An /n/ Một (đi với danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng một nguyên âm) And /ổnd/ Và, còn Any /'eni/ Nào, bất kì Are /a/ Là, thì (đi với "we, you, they" và danh từ đếm được số nhiều At /ổt/ ở tại, vào lúc At home /ổthm/ ở nhà
 2. -B- Bad /bổd/ Xấu, tồi, kém Beautiful /'bjutfl/ Đẹp, xinh đẹp Because /bi'koz/ Vì, bởi vì Beef /bif/ Thịt bò Behind /bi'haind/ Đằng sau Bench /bent/ Ghế băng, ghế dài Beside /bi'said/ Bên cạnh Between /bi'twin/ ở giữa (hai người/vật) Big /big/ To, lớn Blue /blu/ Xanh lơ Bread /bred/ Bánh mì Britain /'britn/ Nước Anh Brown /bran/ Nâu, có màu nâu Butter /'bt/ Bơ Bye /bai/ Tạm biệt Bye bye /'baibai/ Tạm biệt -C- Cheap /tip/ Rẻ Chilli sause /'tilis s/ Tương ớt China /'tain/ Nước Trung Quốc
 3. Clean /'klin/ Sạch, sạch sẽ Cleaner /'klin/ Người quét dọn vệ sinh Clever /klev/ Thông minh Close /klz/ Đóng, khép Cold /kld/ Lạnh, rét Colour /'kl/ Màu sắc Conical /'konikl/ Có hình nón Cylindrical /si'lindrikl/ Có hình trụ tròn -D- Dad /dổd/ Bố (gọi thân mật) Dark /dak/ Tối Dentist /'dentist/ Nha sĩ Difficult /'difiklt/ Khó, khó khăn Director /di'rekt/ Giám đốc Dirty /'d3ti/ Bẩn, bẩn thỉu Dong /do/ Đồng (tiền Việt Nam) Driver /'draiv/ Người lái xe -E- Eight /eit/ Tám (số đếm)
 4. Eleven /i'levn/ Mười một (số đếm) Evening /'ivni/ Buổi tối Expensive /ik'spensiv/ Đắt -F- Factory /'fổktri/ Nhà máy Fat /fổt/ Béo Feet /fit/ Những bàn chân (số nhiều của "foot") Fine /fain/ Tốt (sức khỏe) Fit /fit/ Sung sức Five /faiv/ Năm (số đếm) Four /f / Bốn (số đếm) -G- Good /gd/ Tốt Good morning Chào (buổi sáng) Good afternoon Chào (buổi chiều) Good evening Chào (buổi tối) Good night Chúc ngủ ngon (lời chào tạm biệt vào buổi tối) Good bye Tạm biệt Green /grin/ Xanh lá cây
 5. -H- Half /haf/ Nửa, phần nửa Handsome /'hnsm/ Đẹp trai Happy /'hổpi/ Vui sướng, hạnh phúc He /hi/ Bạn trai ấy, ông ấy, anh ấy Hello /he'l/ Xin chào (ở bất cứ thời điểm nào trong ngày) Her /h3/ Của bạn gái ấy, của cô ấy, của bà ấy Hi /hai/ Xin chào (ở bất cứ thời điểm nào trong ngày) High /hai/ Cao (dùng cho vật, bất động vật) His /hiz/ Của bạn trai ấy, của ông ấy, của anh ấy Hot /hot/ Nóng, bức, cay How /ha/ Thế nào How much Giá bao nhiêu ? How old Lên mấy ? Bao nhiêu tuổi ? Hungry /'hgri/ Đói, đói bụng -I- I /ai/ Tớ, tôi In /in/ Trong, ở trong In front of /infrntv/ ở đằng trước Is /iz/ Là, thì (đi với "He, She, It" và danh từ số ít)
 6. It /it/ Nó, vật ấy, con vật ấy Its /its/ Của nó -J- Job /d3 ob/ Nghề nghiệp -L- Large /lad3/ Rộng, rộng lớn Lemon /'lemn/ Quả chanh Long /lo/ Dài Longan /'logn/ Quả nhãn Loose /lus/ Rộng (quần áo), lỏng (dây buộc...) Low /l/ Thấp (vật, bất động vật) -M- Man /mổn/ Người đàn ông Mango /'mổg/ Quả xoài Mechanic /mi'kổnik/ Thợ máy Milk /milk/ Sữa Morning /m 'ni/ Buổi sáng Mum /mm/ Mẹ (gọi thân mật)
 7. Mustard /'mstd/ Mù tạt (gia vị cay) Mutton /'mtn/ Thịt cừu My /mai/ Của tớ, của tôi -N- Narrow /'nổr/ Hẹp Nice /nais/ Xinh xắn, dễ thương Nine /nain/ Chín (số chín) No /n/ Không Noon /nun/ Buổi trưa Not /not/ Không -O- Oclock /'klok/ Giờ (chỉ thời điểm) Office /'ofis/ Cơ quan, văn phòng Old /ld/ Già, cũ On /on/ Trên, ở trên One /wn/ Một (số đếm). Từ thay thế cho danh từ đếm được số ít Ones /wnz/ Từ thay thế cho danh từ đếm được số nhiều Orange /'orind3 / Có màu cam Our /a/ Của chúng tớ, của chúng tôi, của chúng ta
 8. -P- Past /past/ Quá (thời gian) Pilot /'pailts/ Phi công Pink /pik/ Hồng Purple /'p3pl/ Tím -Q- Quarter /'kw t / Một phần tư giờ (15 phút) Quick /kwik/ Nhanh -R- rectangular /'rektổgjl/ Có hình chữ nhật Rhomboid /'romb id/ Có hình thoi Rice /rais/ Lúa, gạo Rubber /'rb/ Cái tẩy Ruler /'rul/ Cái thước kẻ Russia /'r/ Nước Nga -S- Sad /sổd/ Buồn, buồn rầu Salt /s lt/ Muối Salty /'s lti/ Mặn
 9. Sauce /s s/ Nước xốt Sausage /'sosid3 / Xúc xích, dồi Secretary /'sekrtri/ Thư kí Seven /'sevn/ Bảy (số đếm) She /i/ Bạn gái ấy, cô ấy, bà ấy Short / t/ Thấp, lùn (người), ngắn (vật) Sick /sik/ ốm Six /siks/ Sáu (số đếm) Slow /sl/ Chậm Small /sm l/ Nhỏ, bé Some /sm/ Một chút, một số, một vài Sour /'sa/ Chua Soy-cake /'soi keik/ Đậu phụ (đóng thành bánh) Soy-sauce /'soi s s/ Tương Spherical /'sferikl/ Có hình cầu Strong /stro/ Khỏe mạnh Stupid /'stjupid/ Ngu đần Sugar /'g/ Đường (ăn) Sweet /swit/ Ngọt -T-
 10. Tall /t l/ Cao, cao lớn (dùng cho người) Tangerine /tổnd3 'rin/ Quả quít Tea /ti/ Trà, nước chè Ten /ten/ Mười (số đếm) Thanks /ổks/ Lời cám ơn That /ðổt/ Đó, kia (đi với danh từ đếm được ở số ít và danh từ không đếm được) The /ð, ði/ Đó, này (đi với danh từ đã được biết đến từ trước) Their /ðe/ Của họ, của chúng nó There are /ðe a/ Có (dùng cho danh từ đếm được ở số nhiều) There is / ðe iz/ Có (dùng cho danh từ đếm được ở số ít và danh từ không đếm được) These /ðiz/ Đây, này (đi với danh từ đếm được số nhiều) They /ðei/ Họ, chúng nó, các bạn ấy Thick /ik/ Dày Thin /in/ Mỏng, gầy Thirsty /'3sti/ Khát This /ðis/ Đây, này (đi với danh từ đếm được ở số ít và danh từ không đếm được) Those /ðz/ Đó, kia (đi với danh từ đếm được số nhiều) Thousand /aznd/ Ngàn (số đếm) Three /ri/ Ba (số đếm)
 11. Thumb /m/ Ngón tay cái Tight /tait/ Chật (quần áo), chặt (dây buộc) Time /taim/ Thời gian, giờ To /tu, t/ Kém (giờ) Toe /t/ Ngón chân Too /tu/ Cũng Twelve /twelv/ Mười hai (số đếm) Two /tu/ Hai (số đếm) -U- Ugly /'gli/ Xấu, xấu xí -V- Veal /vil/ Thịt bê Vietnam /vit'nổm/ Nước Việt Nam Vinegar /'vinig/ Dấm -W- Waiter /'weit/ Phục vụ viên nam (nhà hàng,...) Waitress /'weitrs/ Phục vụ viên nữ (nhà hàng,...) We /wi/ Chúng tớ, chúng tôi, chúng ta
 12. Weak /wik/ Yếu What /wot/ Gì, cái gì What time ? Mấy giờ ? What colour ? Màu gì ? When /wen/ Khi, khi nào Where /we/ Đâu, ở đâu Which /wit/ Nào, (những) người/vật nào Woman /'wumn/ Người đàn bà Worker /'w3k/ Công nhân -Y- Year /j3/ Năm Yes /jes/ Vâng, dạ, đúng thế You /ju/ Bạn, anh, chị, ông, bà Young /j/ Trẻ, non Your /j / Của bạn, của anh ấy, của chị,... Của các bạn, của các anh ấy, của các chị ấy,...
 13. Mục lục (Contents) Lời giới thiệu 3 Lesson One Hello! (Bài 1) (Xin chào!) 4 Lesson Two I - You (Bài 2) (Tớ - Bạn) 9 Lesson Three He - She - It (Bài 3) (Bạn trai ấy - Bạn gái ấy - Nó) 14 Lesson Four This - That (Bài 4) (Đây - Đó) 19 Lesson Five There is (Bài 5) (Có) 25 Lesson Six My - Your (Bài 6) (Của tớ - Của bạn) 30 Lesson Seven (Bài His - Her - Its (Của bạn trai ấy 7) - Của bạn gái ấy - Của nó) 35 Lesson Eight We - You - They
 14. (Bài 8) (Chúng tớ - Các bạn - Các bạn 40 ấy) Lesson Nine Our - Your - Their (Của chúng tớ - của các bạn - Của (Bài 9) các bạn ấy) 45 Lesson Ten These - Those (Bài 10) (Đây - Kia) 50 Lesson Eleven There are (Bài 11) (Có) 56 Lesson Twelve Revision (Bài 12) (Ôn tập) 62 Lesson Thirteen Am I ? Are you ? (Bài 13) (Tớ là...? bạn là...?) 66 Lesson Fourteen Is he ? It she ? Is it ? (Bạn trai ấy là...? - Bạn gái ấy là...? - (Bài 14) Nó là...?) 72 Lesson Fifteen Is this ? It that ? (Bài 15) (Đây là...? Kia là...?) 79 Lesson Sixteen Is there ? Are there ? (Bài 16) (Có...? - Có...?) 86
 15. Lesson Seventeen Are there ? Are those ? (Bài 17) (Đây là. ... ...? - Kia là ... ...?) 92 Lesson Eighteen Are we ? Are you ? Are they ? (Chúng tớ là... ? Các bạn là...? (Bài 18) Các bạn ấy là....?) 99 Lesson Nineteen Who ? Whose ? (Bài 19) (Ai...? Của ai...?) 106 Lesson Twenty-One What? What is your job? (Bài 20) What time? What colour? (Gì/Cái gì? - Bạn làm nghề gì? - Mấy giờ? - Màu gì?) 113 Lesson Twenty-One Where ? When ? (Bài 21) (Đâu, ở đâu...? Khi nào...?) 120 Lesson Twenty-Two How ? How old ? How much (Bài 22) ? Why? (Như thế nào...? - Bao nhiêu tuổi....? - Giá bao nhiêu...?- Tại sao...?) 126 Lesson Twenty- Which ? (Nào...? - Vật nào...? Three (Bài 23) - Người nào...?) 133
 16. Lesson Twenty-Four Revision (Bài 24) (Ôn tập) 139 Glossary (Bảng từ) 144 Mục lục (Contents) 153
Đồng bộ tài khoản