Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson nineteen (Bài 19) WHO...? - WHOSE...?

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
78
lượt xem
29
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson nineteen (Bài 19) WHO...? - WHOSE...?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson nineteen (Bài 19) WHO...? - WHOSE...? (Ai...? Của ai...?) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên dạy tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson nineteen (Bài 19) WHO...? - WHOSE...?

  1. Lesson nineteen (Bài 19) WHO...? - WHOSE...? (Ai...? Của ai...?) New words (Từ mới) Mechanic /mi'kổnik/ Thợ máy Mechanics /'mi'kổniks/ Những thợ máy Dentist /'dentist/ Nha sĩ Dentists /'dentists/ Những nha sĩ Actor /'ổkt/ Diễn viên nam Actors /'ổktz/ Những diễn viên nam Actress /'ổktrs/ Diễn viên nữ Actresses /'ổktrsiz/ Những diễn viên nữ Waiter /'weit/ Phục vụ viên (nam) (trong nhà hàng...) Waiters /'weits/ Những phục vụ viên (nam) Waitress /'weitrs/ Phục vụ viên (nữ) (trong nhà hàng...) Waitresses /'weitrsis/ Những phục vụ viên (nữ) Cars /kaz/ Những chiếc xe ô tô con Buses /'bsis/ Những chiếc xe buýt
  2. Motorcycles /'mtsaiklz/ Những chiếc xe máy Bicycles /'baisiklz/ Những chiếc xe đạp Trains /treinz/ Những chiếc xe lửa Trams /trổmz/ Những chiếc xe điện. Who /hu/ Ai Who is he? Anh ấy là ai? Whose /huz/ Của ai Whose is the book? Quyển sách này của ai? Whose book is it? Nó là quyển sách của ai? Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ một người thợ máy vẽ một người nha sĩ Mechanic Dentist vẽ một người diễn viên vẽ một người diễn viên nam nữ Actor Actress
  3. vẽ một người phục vụ vẽ một người phục vụ nhà hàng nam nhà hàng nữ Waiter Waitress vẽ hai ba chiếc xe ôtô vẽ hai ba chiếc xe ôtô con buýt Cars Buses vẽ hai ba chiếc xe máy vẽ hai ba chiếc xe đạp Motorcycles Bicycles vẽ hai ba chiếc đoàn tàu vẽ hai ba chiếc tàu điện hỏa Trains Trams Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  5. (Dùng những từ: Car, buses, motorcycles, bicycle, trains, trams, we, they, he, she, you, Nam, Hưng, Hoa, Nam and Mai, Hưng and Hoa. ở những chỗ thích hợp). - Who are ..............................? - I am ..................................... - Who is .................................? - He is .................................... - Who is .................................? - She is .................................. - Who are ..............................? - We are ................................. - Who are ...............................? - They are .............................. - Whose are the .....................? - They are my ....................... - Whose is the .......................? - It is his ................................ - Whose are the .....................? - They are her ....................... - Whose ................................. are they? - They are our ....................... - Whose ................................. is it? - It is their ............................. - Whose ................................. are they? - They are my .......................
  6. Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: - Who are you? - We are Ba and Liên. - Who are they? - They are Phương and Thanh. - Who is he? - He is Hưng. - Who is she? - She is Lan. - Whose dentist is he? - He is your dentist. - Whose waitress is she? - She is our waitress. - Whose mechanic is he? - He is their mechanic. - Whose are these cars? - They are his cars. - Whose are these bicycles? - They are her bicycles. - Whose is this motorcycle? - It is my motorcycle. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh. - Bạn là ai thế? - Tớ là Hương. - Bạn gái ấy là ai thế? - Bạn gái ấy là Lan. - Bạn trai ấy là ai thế? - Bạn trai ấy là Ba. - Các bạn là ai thế? - Chúng tớ là Liên và Hoa. - Các bạn ấy là ai thế? - Các bạn ấy là Phương và Minh. - Nó là chiếc ô tô của ai thế? - Nó là chiếc ô tô của ông ấy.
  7. - Nó là chiếc xe đạp của ai thế? - Nó là chiếc xe đạp của tớ. - Chúng là những chiếc xe máy của ai thế? - Chúng là những chiếc xe máy của các anh đấy. - Chúng là những chiếc xe buýt của ai thế? - Chúng là những chiếc xe buýt của họ. - Chiếc tàu điện này là của ai? - Nó là chiếc tàu điện của chúng tớ. - Chiếc xe lửa này là của ai? - Nó là chiếc xe lửa của các bạn ấy. - Những người thợ máy này là của ai? - Họ là những người thợ máy của ông ấy. - Những cô phục vụ này là của ai? - Họ là những cô phục vụ của bà ấy. Bước 6: Dùng các cấu trúc câu: "Who is..?", "Who are...?", "Whose is...?", "Whose are...?", "Whose...is?", "Whose...are?" để hỏi bạn mình về người đó và những người/vật khác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản