Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 7: Your house

Chia sẻ: 111_ngoc

Bài giảng unit 7 Your house giúp học sinh biết thêm nhiều từ vựng để có thể mô tả mơi mình đang sống, hỏi và trả lời về phương tiện giao thông, vận tải... Hy vọng với 14 bài giảng bài số 7 Your house của chương trình Tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp bạn có thêm nhiều tư liệu hữu ích trong quá trình giảng dạy. Kết thúc bài học, học sinh còng biết được cách sử dụng những câu hỏi với “Is there a…/Are there any…?” và câu trả lời ngắn, đọc và viết một lá thư, hiểu sự khác biệt giữa thành phố và đất nước.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản