Tiếng việt lớp 1 - Bài 101: uât – uyêt

Chia sẻ: civic123

- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Những đêm nào trăng khuyết Trông giống con thuyền trôi Em đi, trăng theo bước Như muốn cùng đi chơi”. - Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ.

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 101: uât – uyêt

Bài 101: uât – uyêt

I.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh

- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:

“ Những đêm nào trăng khuyết

Trông giống con thuyền trôi

Em đi, trăng theo bước

Như muốn cùng đi chơi”.

- Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.

HS: SGK, bộ ghép chữ

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk

- Đọc: Bài 100 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá

- Viết: uân, uyên, xuân, chuyền HS: Cả lớp viết bảng con
B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần uât – uyêt

1.Giới thiệu bài: *Vần uât:

2.Dạy vần: GV: Ghép vần uât

a) Nhận diện vần uât – uyêt HS: Phân tích, So sánh

b) Phát âm và đánh vần HS: Đánh vần uât , ghép uât, đánh vần

uât uyêt phân tích đọc trơn


xuất duyệt HS: Ghép xuất, đánh vần, phân tích cấu

tạo, đọc trơn
sản xuất duyệt binh
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải

nghĩa từ: Sản xuất

HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
Nghỉ giải lao
*Vần uyêt: qui trình tương tự
c) Viết bảng con
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
HS: Viết bảng con
d) Đọc từ ứng dụng

luật giao thông băng tuyết
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân
nghệ thuật tuyệt đẹp
tiếng chứa vần mới
Tiết 2:
GV: Giải nghĩa từ
3,Luyện tập 32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát

“ Những đêm nào trăng khuyết tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong

tranh
Trông giống con thuyền trôi
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
Em đi, trăng theo bước
HS: Đọc câu ứng dụng
Như muốn cùng đi chơi”.
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
b) Luyện viết vở tập viết
HS: Viết bài vào vở
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
c) Luyện nói chủ đề:
GV: Đặt câu hỏi
“ Đất nước ta tuyệt đẹp”
HS: Luyện nói theo chủ đề

GV: Tiểu kết
4,Củng cố – dặn dò: 3P
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về

nhà đọc bài

H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Bài 102: uynh – uych

I.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh đọc, viết đúnGV: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch

- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:

“ Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các

bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về.”.

- Phát triển theo chủ đề: “ Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang”

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.

HS: SGK, bộ ghép chữ

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk

- Đọc: Bài 101 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá

- Viết: uât, uyêt, xuất, duyệt HS: Cả lớp viết bảng con

B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần uynh – uych

1.Giới thiệu bài: *Vần uynHS:
2.Dạy vần: GV: Ghép vần uynh,

a) Nhận diện vần uynh – uych HS: Phân tích, So sánh

b) Phát âm và đánh vần HS: Đánh vần uynh , ghép uynh, đánh

uynh uych vần phân tích đọc trơn


huynh huỵch HS: Ghép huynh, đánh vần, phân tích cấu

tạo, đọc trơn
phụ huynh ngã huỵch
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải

nghĩa từ: phụ huynh

HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
Nghỉ giải lao
*Vần uycHS: qui trình tương tự
c) Viết bảng con
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
uynh, uych, phụ huynh, ngã uỵch
HS: Viết bảng con
d) Đọc từ ứng dụng

luýnh quýnh huỳnh huỵch
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân
khuỳnh tay uỳnh uỵch
tiếng chứa vần mới
Tiết 2:
GV: Giải nghĩa từ
3,Luyện tập 32P

a) Luyện đọc bảng – Sgk
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát

tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh

“ Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng

động trồng cây. Cây giống được các bác phụ HS: Đọc câu ứng dụng

huynh đưa từ vườn ươm về”.
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
b) Luyện viết vở tập viết
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
HS: Viết bài vào vở
c) Luyện nói chủ đề:
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
“ Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang”
GV: Đặt câu hỏi

HS: Luyện nói theo chủ đề
4,Củng cố – dặn dò: 3P
GV: Tiểu kết

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về

nhà đọc bài

H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản