Tiếng việt lớp 1 - Bài 14: d, đ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
127
lượt xem
11
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 14: d, đ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Học sinh đọc và viết d, đ, dê, đò. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế, cá, cờ, bi ve, lá đa. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh Sgk - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài 13 (Sgk) - Viết n – nơ, m – me B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) 2,Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) Cách thức tiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 14: d, đ

  1. Bài 14: d, đ I.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết d, đ, dê, đò. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế, cá, cờ, bi ve, lá đa. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh Sgk - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H) - Đọc bài 13 (Sgk) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết n – nơ, m – me HS: Viết bảng con B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần mới d - đ 1,Giới thiệu bài: (1 phút) *d 2,Dạy chữ ghi âm: GV: Chữ d gồm một nét cong hở phải và a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) một nét móc ngược dài
  2. b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: HS: So sánh d với đồ vật khác (12 phút) GV: Phát âm mẫu d đ HS: Phát âm d -> ghép âm d -> ghép tiếng dê đò dê -> đánh vần – phân tích - đọc trơn dê đò GV: Cho học sinh (H1 Sgk) -> tiếng dê *đ GV: Gồm nét cong hở và nét móc ngược dài Nghỉ giải lao trên nét móc có nét ngang c-Viết bảng con: d – dê, đ - đò HS: So sánh đ - d (quy trình dạy tương tự) (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) HS: Viết bảng con da do de GV: Quan sát, uốn nắn đa đo đe HS: Đọc từ ứng dụng (4H) Da dè đi bộ GV: Giải nghĩa từ 3,Luyện tập: HS: Đọc nhóm -> cá nhân -> lớp a-Luyện đọc bảng, SGK HS: Đọc bài trên băng -> thảo luận tranh Sgk câu ứng dụng Nghỉ giải lao: (5 phút) GV: Nhận xét nội dung tranh b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Đọc bài sgk -> cá nhân – nhóm – lớp
  3. c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) dế, cá cờ, bi ve, lá đa HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát, uốn nắn 4,Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh ->Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà học bài
  4. Bài 15: t – th I.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được t, th, tổ, thỏ. -Đọc được câu ứng dụng “bố thả cá mè, bé thả cá cờ”. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ở tổ. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh Sgk. - HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (5 phút) HS: Đọc bài (3H) - Đọc bài 14 (Sgk) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết da dê, đi bộ HS: Viết bảng con B.Bài mới GV: Giới thiệu âm t – th 1,Giới thiệu bài: (1 phút) *t 2,Dạy chữ ghi âm GV: Chữ t gồm một nét xiên phải, nét móc a-Nhận diện chữ t: (11 phút) ngược dài trên nét móc có nét ngang
  5. HS: So sánh t với i b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: GV: Phát âm mẫu t (12 phút) HS: Phát âm -> ghép t -> ghép tổ -> phân t th tích đánh vần -> đọc trơn tổ thỏ GV: Cho học sinh quan sát tranh Sgk (tổ tổ thỏ chim) rút ra tiếng tổ -> học sinh đọc trơn Nghỉ giải lao: (5 phút) *tHS: Qui trình dạy tương tự c-Viết bảng con: (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) t- tổ, th – thỏ HS: Viết bảng con d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) GV: Quan sát, uốn nắn to tơ ta HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân âm mới tho thơ tha GV: Giải nghĩa từ ti vi thợ mỏ 3,Luyện tập HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T 3 Sgk a-Luyện đọc bảng,Sgk: (18 phút) HS: Thảo luận tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng b-Luyện viết vở tập viết: (8 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài sgk theo nhóm – cá nhân c-Luyện nói theo chủ đề: ở tổ HS: Viết bài trong vở tập viết
  6. (7 phút) GV: Quan sát uốn nắn. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sgk 4,Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh GV: Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Nhắc lại nội dung bài HS: Về nhà học bài
Đồng bộ tài khoản