Tiếng việt lớp 1 - Bài 22: ph, nh

Chia sẻ: civic123

- Học sinh đọc và viết được ph, phố xá, nh, nhà lá - Đọc được từ và câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ, phố, thị xã II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. - HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài 21 (Sgk) - Viết: xe chỉ, củ sả B.Bài mới 1,Giới thiệu bài: (2 phút) 2,Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H)...

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 22: ph, nh

Bài 22: ph, nh

I.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh đọc và viết được ph, phố xá, nh, nhà lá

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ, phố, thị xã

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.

- HS: Bộ ghép chữ.

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H)

- Đọc bài 21 (Sgk) HS: Đọc, viết bảng con

- Viết: xe chỉ, củ sả GV: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới GV: Giới thiệu ph – nh qua trực quan

1,Giới thiệu bài: (2 phút) *ph

2,Dạy chữ ghi âm GV: Chữ ph gồm 2 con chữ ghép lại( con

a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) chữ p và con chữ h)
GV: Phát âm ph

b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) HS: Phát âm ph-> ghép âm ph -> ghép

ph nh tiếng phố đánh vần – phân tích - đọc trơn

phố
phố nhà
GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới
phố xá nhà lá
thiệu tranh rút ra tiếng phố xá

*nh

GV: Chữ nh gồm 2 con chữ n+h
Nghỉ giải lao ( 2 phút )
HS: So sánh ph – nh giống khác nhau
c-Viết bảng con (7 phút)
(qui trình dạy tương tự)
ph – phố xá; nh – nhà lá
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)

HS: Viết bảng con
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
GV: Quan sát, uốn nắn
phở bò nho khô
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân
phá cỗ nhổ cỏ
tiếng chứa âm mới
Tiết 2:
GV: Giải nghĩa từ
3,Luyện tập (33 phút )
HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân, nhóm)
a)Luyện đọc bảng Sgk
HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội
- Câu ứng dụnGV: “Nhà dì na ở phố,
dung tranh
nhà dì có chó xù” GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng

Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong

b-Luyện viết: vở tập viết: Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp


c-Luyện nói: theo chủ đề:

chợ, phố, thị xã HS: Viết bài vào vở tập viết

GV: Quan sát, uốn nắn

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)


4,Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý

HS: Luyện nói theo chủ đề

GV: Nói mẫu

HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá)

HS: Tập nói theo nhóm đôi.

GV: Tiểu kết

GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về

nhà đọc bài
Bài 23: g, gh

I.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh đọc và viết được g, gà, gh, ghế

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri, gà gô

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.

- HS: Bộ ghép chữ.

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (2H)

- Đọc bài 22 (Sgk) HS: Đọc, viết bảng con

- Viết: phố xá, nhà lá GV: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới GV: Giới thiệu g – gh qua trực quan

1,Giới thiệu bài: (2 phút) *g

2,Dạy chữ ghi âm GV: Chữ g gồm nét cong tròn và nét

a)Nhận diện âm GV: (3 phút) khuyết
HS: so sánh g với a

b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) GV: Phát âm mẫu g

g gh HS: Phát âm g -> ghép tiếng gà đánh vần,

gà ghế phân tích - đọc trơn gà


gà ri ghế gỗ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới

thiệu tranh rút ra từ khoá gà ri

HS: Đọc trơn, phân tích, tìm tiếng đã học.

*gh
Nghỉ giải lao ( 2 phút )
GV: Chữ gh gồm 2 con chữ g và h ghép
c-Viết bảng con (7 phút)
lại
g, gh, gà ri, ghế gỗ
HS: So sánh g – gh giống khác nhau

(qui trình dạy tương tự)
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
nhà ga gồ ghề
HS: Viết bảng con
gà gô ghi nhớ
GV: Quan sát, uốn nắn
Tiết 2:
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân
3,Luyện tập (33 phút )
tiếng chứa âm mới
a)Luyện đọc bảng Sgk
HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ
- Câu ứng dụnGV: “nhà bà có tủ gỗ,
ghế gỗ” HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân, nhóm)

Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội

b-Luyện viết: vở tập viết: dung tranh


c-Luyện nói: theo chủ đề: GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng


gà ri, gà gô HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong

Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp
HS: Viết bài vào vở tập viết
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)
GV: Quan sát, uốn nắn

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)

GV: Đặt câu hỏi gợi ý

HS: Luyện nói theo chủ đề

GV: Nói mẫu

HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá)

HS: Tập nói theo nhóm đôi.

GV: Tiểu kết

GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về

nhà đọc bài
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản