Tiếng việt lớp 1 - Bài 44: on - an

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
116
lượt xem
13
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 44: on - an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp học sinh đọc viết được: 0n, mẹ con, an, nhà sàn - Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 44: on - an

  1. Bài 44: on - an I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: 0n, mẹ con, an, nhà sàn - Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) 1,Đọc: bài 43 (SGK) HS: Đọc bài (2H) (SGK) 2,Viết: cá sấu, kì diệu HS: Viết bảng con B.Bài mới: GV: Nhận xét, đánh giá 1,Giới thiệu bài: (2P) GV: Giới thiệu vần on - an 2,Dạy vần: *Vần on: a)Nhận diện vần iêu (3P) GV: Vần on gồm o – n
  2. b)Phát âm và đánh vần (12P) HS: So sánh on – oi on an - Giống nhau: Bắt đầu bằng o con sàn - Khác nhau: Kết thúc bằng n mẹ con nhà sàn HS: Phát âm on phân tích -> ghép on -> ghép con đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ Nghỉ giải lao HS: Ghép từ mẹ con - đọc trơn – phân tích – tiếng đã học c)Viết bảng con (7P) * Vần an: HD tương tự on – mẹ con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) an – nhà sàn HS: Viết bảng con d)Đọc từ ứng dụng (7P) GV: Quan sát, uốn nắn rau non thợ hàn hòn đá bàn ghế HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học Tiết 2 GV: Giải nghĩa từ 3,Luyện tập: HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
  3. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn đọc cá nhân – lớp thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa ” HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh Nghỉ giải lao (5P) GV: Ghi câu ứng dụng b)Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Đọc câu ứng dụng on – mẹ con HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp an – nhà sàn GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình c)Luyện nói theo chủ đề (7P) bày bài “Bé và bạn bè” HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói
  4. HS: Khá giỏi nói - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
  5. Bài 45: ân- ă - ăn I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: ân, ăn, cái cân, con trăn - Đọc đúng câu: “ Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nặn đồ chơi ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) 1,Đọc: bài 44 (SGK) HS: Đọc bài (2H) (SGK) 2,Viết: mẹ con, nhà sàn HS: Viết bảng con B.Bài mới: GV: Nhận xét, đánh giá 1,Giới thiệu bài: (2P) GV: Giới thiệu vần ân - ăn 2,Dạy vần: *Vần ân: a)Nhận diện vần ân - ăn (3P) GV: Vần ân gồm â - n
  6. b)Phát âm và đánh vần (12P) HS: So sánh ân - an ân ă- ăn - Giống nhau: Kết thúc bằng n cân trăn - Khác nhau: Bắt đầu bằng â cái cân con trăn HS: Phát âm ân phân tích -> ghép ân -> ghép cân đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Nghỉ giải lao GV: Giải thích tranh vẽ c)Viết bảng con (7P) HS: Ghép từ cái cân - đọc trơn – phân tích – tiếng đã học ân cân * Vần ăn: HD tương tự ăn trăn GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con d)Đọc từ ứng dụng (7P) GV: Quan sát, uốn nắn bạn thân khăn rằn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần gần gũi dặn dò mới học GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) 3,Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
  7. đọc cá nhân – lớp “Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội Lê là thợ lặn” dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5P) HS: Đọc câu ứng dụng b)Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá ân cân nhân – lớp ăn trăn GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Viết bài vào vở “Nặn đồ chơi” GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói
  8. - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
Đồng bộ tài khoản