Tiếng việt lớp 1 - Bài 47: EN – ÊN

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
97
lượt xem
11
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 47: EN – ÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện - Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 47: EN – ÊN

  1. Bài 47: EN – ÊN I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện - Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (2 em) - Đọc: bài 46 (SGK) HS: Viết bảng con - Viết: con chồn, sơn ca GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần en – ên 1.Giới thiệu bài: (2P) *Vần en: 2.Dạy vần: GV: Vần en gồm e - n
  2. a)Nhận diện vần en – ên (3P) HS: So sánh en - ôn b)Phát âm và đánh vần (12P) - Giống nhau: Kết thúc bằng n en ên - Khác nhau: Bắt đầu bằng e sen nhện HS: Phát âm en phân tích -> ghép en -> lá sen con nhện ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ Nghỉ giải lao HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích c)Viết bảng con (7P) * Vần ên: HD tương tự en lá sen ên con nhện GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) d)Đọc từ ứng dụng (7P) HS: Viết bảng con áo len mũi tên GV: Quan sát, uốn nắn khen ngợi nền nhà HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
  3. đọc cá nhân – lớp “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá dung tranh chuối”. GV: Ghi câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5P) HS: Đọc câu ứng dụng b)Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá en lá sen nhân – lớp ên con nhện c)Luyện nói theo chủ đề (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên bày bài dưới HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói
  4. - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài Bài 48: IN – UN I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun - Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học:
  5. Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc: bài 47 (SGK) HS: Đọc bài ( 2em) - Viết: lá sen, con nhện HS: Viết bảng con B.Bài mới: GV: Nhận xét, đánh giá 1.Giới thiệu bài: (2P) GV: Giới thiệu vần in – un 2.Dạy vần: *Vần in: a)Nhận diện vần in – un (3P) GV: Vần in gồm i - n b)Phát âm và đánh vần (12P) HS: So sánh in - en in un - Giống nhau: Kết thúc bằng n pin giun - Khác nhau: Bắt đầu bằng i đèn pin con giun HS: Phát âm in phân tích -> ghép in -> ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Nghỉ giải lao GV: Giải thích tranh vẽ c)Viết bảng con (7P) HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích in đèn pin * Vần un: HD tương tự un con giun
  6. d)Đọc từ ứng dụng (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) nhà in mưa phùn HS: Viết bảng con xin lỗi vun xới GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần Tiết 2 mới học 3.Luyện tập: GV: Giải nghĩa từ a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) “ủn à ủn ỉn HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp Chín chú lợn con HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội Ăn đã no tròn dung tranh Cả đàn đi ngủ”. GV: Ghi câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5P) HS: Đọc câu ứng dụng b)Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm, cá nhân, in đèn pin lớp) un con giun GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình c)Luyện nói theo chủ đề (7P) bày bài
  7. Nói lời xin lỗi HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
Đồng bộ tài khoản