Tiếng việt lớp 1 - Bài 49: IÊN – YÊN

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
115
lượt xem
7
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 49: IÊN – YÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp học sinh đọc viết được: iên, đèn điện, yên, con yến - Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) - Đọc: bài 48 (SGK) - Viết: đèn pin, con giun B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2.Dạy vần: Cách thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 49: IÊN – YÊN

  1. Bài 49: IÊN – YÊN I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: iên, đèn điện, yên, con yến - Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (2 em) - Đọc: bài 48 (SGK) HS: Viết bảng con - Viết: đèn pin, con giun GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần iên – yên 1.Giới thiệu bài: (2P) *Vần iên: 2.Dạy vần: GV: Vần iên gồm iê – iê
  2. a)Nhận diện vần iên - yên (3P) HS: So sánh iên – iêu b)Phát âm và đánh vần (12P) - Giống nhau: Kết thúc bằng n iên yên - Khác nhau: Bắt đầu bằng iê điện yến HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> đèn điện con yến ghép điện đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ Nghỉ giải lao HS: Ghép từ đèn điện - đọc trơn – phân tích c)Viết bảng con (7P) * Vần yên: HD tương tự iên đèn điện yên con yến GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) d)Đọc từ ứng dụng (7P) HS: Viết bảng con cá biển yên ngựa GV: Quan sát, uốn nắn viên phấn yên vui HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
  3. đọc cá nhân – lớp “ Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ dung tranh mới”. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá b)Luyện viết vở tập viết (7P) nhân – lớp iên đèn điện yên con yến GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Viết bài vào vở Biển cả GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói
  4. - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài Bài 50: UÔN – ƯƠN I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: uôn, chuồn chuồn, ươn, vươn vai - Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành
  5. A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (2 em) - Đọc: bài 49 (SGK) HS: Viết bảng con - Viết: đèn điện, con yến GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần uôn – ươn 1.Giới thiệu bài: (2P) *Vần uôn: 2.Dạy vần: GV: Vần uôn gồm uô - n a)Nhận diện vần uôn - ươn (3P) HS: So sánh uôn – uôi b)Phát âm và đánh vần (12P) - Giống nhau: Bắt đầu bằng uô - Khác nhau: Kết thúc bằng n uôn ươn HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> chuồn vươn ghép chuồn đánh vần – phân tich - đọc trơn chuồn chuồn vươn vai GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ chuồn chuồn - đọc trơn – phân tích Nghỉ giải lao * Vần ươn: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) uôn chuồn chuồn HS: Viết bảng con ươn vươn vai
  6. d)Đọc từ ứng dụng (7P) GV: Quan sát, uốn nắn cuộn dây con lươn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần ý muốn vườn nhãn mới học GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. Trên tranh giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. GV: Ghi câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5P) HS: Đọc câu ứng dụng b)Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá nhân,lớp) uôn chuồn chuồn GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình ươn vươn vai bày bài c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Viết bài vào vở “ Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào’’ GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
  7. nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
Đồng bộ tài khoản