Tiếng việt lớp 1 - BàI 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
68
lượt xem
5
download

Tiếng việt lớp 1 - BàI 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS nhận biết được các âm và chữ e, b và các dấu thanh( ngang, huyền, ngã, hỏi, nặng) - Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa. - Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật, việc, người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Bảng ôn, Tranh minh họa… - HS: SGK, bộ ghép chữ. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Tiết 1 A.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Đọc: huyền, ngã,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - BàI 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ

  1. BàI 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ I.Mục đích yêu cầu: - HS nhận biết được các âm và chữ e, b và các dấu thanh( ngang, huyền, ngã, hỏi, nặng) - Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa. - Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật, việc, người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Bảng ôn, Tranh minh họa… - HS: SGK, bộ ghép chữ. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) - Đọc: huyền, ngã, bè, bẽ - Viết bảng con( 2 lượt) - Viết: bè, bẽ GV: Nhận xét, đánh giá. B.Bài mới: GV: Giới thiệu qua KTBC 1.Giới thiệu bài: (3 phút) GV: Đưa bảng phụ chép sẵn ND bài
  2. 2. Ôn tập: (28 phút) HS: Phát âm, đánh vần, đọc trơn, phân tích… a- Ghép chữ b với e thành be - Đọc lại bảng ôn( cá nhân, đồng thanh) và thêm các dấu thanh GV: Quan sát, chỉnh sửa phát âm HS: Ghép chữ be be, bè bè, be bé(bộ ghép chữ) GV: Quan sát, chỉnh sửa cho HS Nghỉ giải lao( 2 phút ) GV: Viết mẫu lên bảng, hướng dẫn rõ qui c-Hướng dẫn viết bảng con: trình viết. - be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ HS: Viết bảng con( lần ) GV: Nhận xét, sửa lỗi cho học sinh. Tiết 2 HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân, đồng thanh) 3.Luyện tập HS: Đọc SGK ( nhóm, cá nhân, đồng thanh ). a-Luyện đọc (15 phút ) GV: Nêu rõ yêu cầu Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Tập tô bè, bẻ, bẽ, bẹ trong vở tập viết. GV: quan sát, uốn nắn. b-Luyện viết: (10 phút) HS: Quan sát tranh, thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. ( GV nói mẫu- HS c-Luyện nói theo chủ đề: nhắc lại ) Sự vật, việc, người (5 phút) H+GV: Nhận xét, bổ sung.
  3. HS: Đọc lại bài 1 lượt. C. Củng cố, dặn dò: (3 phút) GV: Chốt lại nội dung bài. - Dặn học sinh về nhà đọc lại bài
  4. BàI 7: ê, v I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được: ê, v, bê, ve - Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bế bé II.Đồ dùng dạy - học: GV: Bảng phụ, tranh minh họa. HS: Sgk – vở tập viết. Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) HS: ĐọcSGK( đồng thanh , cá nhân). - Đọc bài 6 SGK - Viết bẽ, bẻ( bảng con) GV: Nhận xét, đánh giá. B.Bài mới: GV: Giới thiệu tranh vẽ. Nêu yêu cầu bài 1. Giới thiệu bài: (2 phút) * Chữ ê 2. Nội dunGV: GV: Chữ ê giống chữ e thêm dấu phụ.
  5. a- Nhận diện chữ ê, v: (5 phút). HS: So sánh giống và khác nhau giữa e và ê. *Chữ v : GV: Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và nét thắt nhỏ. b- Phận tích cấu tạo và phát HS: So sánh giống và khác nhau giữa v và b. âm: (12 phút) GV: Phát âm mẫu ê. ê v HS: Phát âm, ghép tiếng, đánh vần( lớp, bê ve nhóm, bàn, cá nhân) - > phân tích, đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ v Nghỉ giải lao( 2 phút ) GV: Phát âm mẫu v. c-Viết bảng con: (6 phút) HS: Phát âm, ghép tiếng, đánh vần( lớp, nhóm, bàn, cá nhân) - > phân tích, đọc trơn - ê, bê v, ve GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS d. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) - bê, bề, bế HS: Viết bảng con - ve, vè, vẽ GV: Nhận xét, sửa sai. Tiết 2 GV: HD cách đọc( bảng lớp ) 3, Luyện tập: HS: Đánh vần - > đọc trơn
  6. a.Luyện đọc (14 phút) GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS b.Luyện viết ( 8 phút) HS: Đọc bài trên bảng. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) GV: Quan sát, sửa sai, giúp HS đọc đúng. c.Luyện nói: Bế bé (5 phút) GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết ê, v, bê, ve trong VTV C.. Củng cố, dặn dò: (3 phút) GV: Quan sát, uốn nắn HS: Hát, múa, vận động. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. 5HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét,Tiểu kết. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài,
Đồng bộ tài khoản