Tiếng việt lớp 1 - Bài 73: it – iêt

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
183
lượt xem
30
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 73: it – iêt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc viết đúnGV: it, iêt, trái mít, chữ viết - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”. - Phát triển theo chủ đề: “Em tô, vẽ, viết” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt. HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: - Đọc: bài 72 (SGK) - Viết: bút chì, mứt gừng 4P Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 73: it – iêt

  1. Bài 73: it – iêt I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết đúnGV: it, iêt, trái mít, chữ viết - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”. - Phát triển theo chủ đề: “Em tô, vẽ, viết” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt. HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P HS: Đọc bài trong Sgk (2H) - Đọc: bài 72 (SGK) HS: Cả lớp viết bảng con - Viết: bút chì, mứt gừng H+GV: Nhận xét, đánh giá
  2. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần it – iêt 1,Giới thiệu bài: *Vần it: 2,Dạy vần: GV: Vần it gồm i – t a) Nhận diện vần it– iêt HS: Đánh vần it , ghép it, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn it iêt HS: Ghép mít, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn mit viết GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa trái mít hiểu biết từ trái mít HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần iêt: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) it, iêt, trái mít, chữ viết HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng, tìm và gạch chân con vịt thời tiết tiếng chứa vần mới đông nghịt hiểu biết GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng, quan sát tranh a) Luyện đọc bảng – Sgk 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh
  3. “Con gì có cánh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Mà lại biết bơi HS: Đọc câu ứng dụng Ngày xuống ao chơi HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Đêm về đẻ trứng”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc tên chủ đề, quan sát tranh it, iêt, trái mít, chữ viết GV: Đặt câu hỏi c) Luyện nói chủ đề: HS: Luyện nói theo chủ đề Em tô, vẽ, viết GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà 3,Củng cố – dặn dò: 3P đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 74: uôt – ươt I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết đúnGV: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo”. - Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: bài 73 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: trái mít, chữ viết HS: Cả lớp viết bảng con
  5. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần uôt – ươt 1.Giới thiệu bài: *Vần uôt: 2.Dạy vần: GV: Vần uôt gồm uô – t a) Nhận diện vần uôt– ươt HS: Đánh vần uôt , ghép uôt, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn uôt ươt HS: Ghép chuột, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn chuột lướt GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải chuột nhắt lướt ván nghĩa từ chuột nhắt HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần ươt: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân trắng muốt vượt lên tiếng chứa vần mới tuốt lúa ẩm ướt GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  6. “Con mèo mà trèo cây cau tranh Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Chú chuột đi chợ đường xa HS: Đọc câu ứng dụng Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân b) Luyện viết vở tập viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Chơi cầu trượt HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi 4,Củng cố – dặn dò: 3P HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản