Tiếng việt lớp 1 - Bài 91: oa – oe

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
177
lượt xem
12
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 91: oa – oe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”. - Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 91: oa – oe

  1. Bài 91: oa – oe I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”. - Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 90 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: đón tiếp, ấp trứng HS: Cả lớp viết bảng con
  2. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần oa – oe 1.Giới thiệu bài: *Vần oa: 2.Dạy vần: GV: Vần oa gồm o – a a) Nhận diện vần oa – oe HS: Đánh vần oa , ghép oa, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn oa oe HS: Ghép hoạ, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn hoạ xoè GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải hoạ sĩ múa xoè nghĩa từ: hoạ sĩ HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần oe: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới sách giáo khoa chích choè GV: Giải nghĩa từ Hoà bình mạnh khoẻ Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  3. a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh “ Hoa ban xoè cánh trắng GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Lan tươi màu nắng vàng HS: Đọc câu ứng dụng Cành hồng khoe nụ thắm HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Bay làn hương dịu dàng”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè GV: Đặt câu hỏi c) Luyện nói chủ đề: HS: Luyện nói theo chủ đề Sức khoẻ là vốn quí GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về 4,Củng cố – dặn dò: 3P nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 92: oai - oay I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: oai, oay, điện thoại, gió xoáy - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng”. - Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 91 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè HS: Cả lớp viết bảng con
  5. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần oai - oay 1.Giới thiệu bài: *Vần oai: 2.Dạy vần: GV: Vần oai gồm oa – i a) Nhận diện vần oai - oay HS: Đánh vần oai , ghép oai, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn ip up HS: Ghép thoại, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn nhịp búp GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải bắt nhịp búp sen nghĩa từ: điện thoại HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần oay: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con oai, oay, điện thoại, gió xoáy HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới quả xoài hí hoáy GV: Giải nghĩa từ khoai lang loay hoay Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  6. a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh “ Tháng chạp là tháng trồng khoai GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng HS: Đọc câu ứng dụng cà HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Tháng ba cày vỡ ruộng ra GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng”. HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh b) Luyện viết vở tập viết GV: Đặt câu hỏi oai, oay, điện thoại, gió xoáy HS: Luyện nói theo chủ đề c) Luyện nói chủ đề: GV: Tiểu kết Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài 4,Củng cố – dặn dò: 3P H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản