Tiếng việt lớp 1 - Bài mở đầu

Chia sẻ: civic123

- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt. - Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập. - Có ý thức cố gắng học tập. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt - HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt III.Các hoạt động dạy - học: Nội dung Tiết 1 A.Kiểm tra bài cũ (3 phút) B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (5 phút) 2. Nội dung : a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph) GV: Điểm...

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài mở đầu

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP

I.Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt.

- Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập.

- Có ý thức cố gắng học tập.

II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt

- HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt

III.Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


Tiết 1

A.Kiểm tra bài cũ (3 phút) GV: Điểm danh học sinh, thực hiện ổn định

B. Bài mới: tổ chức


1. Giới thiệu bài: (5 phút) GV: Giới thiệu môn học.


2. Nội dung : GV: Phân lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,

các tổ nhóm học tập.
a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph)
GV: Giới thiệu tên SGK, vở bài tập, cách sử

dụng sách,
HS: Thực hiện đúng cách cầm sách, tư thế

Nghỉ giải lao(5 phút ) ngồi, cách cầm bút, đặt bảng, giơ bảng,


Tiết 2 HS: Hát, múa


b. Cách học: (30 phút ) HS: Thực hiện cách học nhóm,

- Cách sử dụng đồ dùng ghép chữ.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.


3. Củng cố, dặn dò: (5 phút) GV: quan sát, uốn nắn.

GV: Dặn học sinh thực hiện tốt các ND đã

học trên lớp.

HS: Về nhà xem bài chuẩn bị giờ học sau.
CÁC NÉT CƠ BẢN

I.Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh nhận biết các nét cơ bản

- Biết viết đúng các nét cơ bản.

- Có ý thức học tập tự giác, tích cực.

II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: Bảng phụ, Bộ đồ dùng học Tiếng việt.

- HS: Bảng con, phấn. Bộ đồ dùng học Tiếng việt.

III. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


Tiết 1

A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) GV: Kiểm tra đồ dùng học tập.

B. Bài mới: GV: Giới thiệu các nét chữ cơ bản.

1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Treo bảng phụ (Đã chép các nét chữ).

2.Nội dunGV: HS: Đọc đồng thanh, đọc cá nhân.

a.Đọc các nét chữ (15 phút) GV: Viết mẫu lên bảng

b.Viết bảng con các nét chữ - Hướng dẫn cụ thể điểm đặt bút và dừng bút.

(15 phút) - Cách viết từng nét.
HS: Quan sát mẫu, viết bảng con.(Nhiều lần)

H+GV: Nhận xét, sửa lỗi

Tiết 2 HS: Đọc bài trên bảng lớp

c. Luyện đọc: (30 phút) (Cá nhân, đồng thanh, nhóm đôi )

GV: Quan sát, nghe, sửa lỗi cho HS

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút) GV: Nhận xét giờ học.

HS: Đọc lại bài( 1 lượt ).

HS: Chuẩn bị bài e
Ngày giảng:12.9.07 Bài 1: e

I.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh làm quen và nhận biết được chữ e.

- Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật.

- Phát triển là lời nói tự nhiên theo nội dunGV: Trẻ em với loài vật.

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ ghi chữ e, sợi dây, tranh minh họa, SGK.

- HS: SGK, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung Cách thức tiến hành


Tiết 1

A. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) HS: Đọc các nét cơ bản (3 em)

- Các nét cơ bản - Viết các nét cơ bản( Bảng con)

B. Bài mới: H+GV: Nhận xét, đánh giá.

1. Giới thiệu bài: (3 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp

2. Dạy chữ ghi âm: HS: Quan sát trang SGK

a. Nhận diện chữ e: (5 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở -> dẫn dắt nội dung

bài.

GV: Viết chữ e ( Chậm, rõ qui trình cho HS

quan sát nhận biết)
b. Phát âm: e (16 phút)
GV: Sử dụng sợi dây thẳng vắt chéo thành

chữ e cho HS quan sát.
c.Viết bảng con: e (7 phút)
GV: Phát âm mẫu chữ e.
Tiết 2
HS: Phát âm đồng thanh -> cá nhân.
3. Luyện tập:
GV: Nhận xét.Sửa lỗi.
a- Luyện đọc: (23 phút)
GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình).

HS: Viết bảng con ( vài lần)
b-Luyện viết: (10 phút)
C. Củng cố, dặn dò: (2 phút) HS: Đọc bài trên bảng.

HS: Đọc bài SGK (đồng thanh, cá nhân,

nhóm (2 em).

GV: Quan sát, uốn nắn.

HS: Quan sát mẫu vở Tập viết.

GV: Hướng dẫn cách trình bày.

HS: Viết bài vào vở .

GV: Chốt nội dung bài.

Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài

sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản