Tiếng việt lớp 1 - Tập viết - Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu

Chia sẻ: civic123

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ. - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Tập viết - Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu

TậP VIếT

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu

I.Mục đích yêu cầu:

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.

- Viết nhanh, đẹp.

- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: Mẫu chữ, bảng phụ

- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.

III. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con

đồ chơi, tươi cười H+GV: Nhận xét, đánh giá

B. Bài mới:

1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học

2.Hướng dẫn viết: GV: Gắn mẫu chữ lên bảng

a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, chiều rộng, cỡ chữ….
yêu cầu H+GV: Nhận xét, bổ sung

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói

b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ).


Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng

yêu cầu chữ.( Cả lớp )

GV: Quan sát, uốn nắn.

GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng

dòng.

HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
c.HD viết vào vở ( 18 phút )
giáo viên.
Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài,
GV: Quan sát, uốn nắn.
yêu cầu
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.

- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,

GV: Nhận xét chung giờ học.
3. Chấm chữa bài: (4 phút )
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài

học sau.
4. Củng cố, dặn dò: (2 ph)
TậP VIếT
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa

I.Mục đích yêu cầu:

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.

- Viết nhanh, đẹp.

- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: Mẫu chữ, bảng phụ

- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.

III. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con

Cái kéo, trái đào H+GV: Nhận xét, đánh giá

B. Bài mới:

1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học

2.Hướng dẫn viết: GV: Gắn mẫu chữ lên bảng

a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,

Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn chiều rộng, cỡ chữ….

lớn, cơn mưa H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói

b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ).


Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng

lớn, cơn mưa chữ.( Cả lớp )

GV: Quan sát, uốn nắn.


c.HD viết vào vở ( 18 phút ) GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng

dòng.
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn

lớn, cơn mưa HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của

giáo viên.

GV: Quan sát, uốn nắn.
3. Chấm chữa bài: (4 phút )
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.

- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
4. Củng cố, dặn dò: (2 ph)
GV: Nhận xét chung giờ học.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài

học sau.
Bài 46: ÔN - ƠN

I.Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca

- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).

HS: Bộ ghép chữ.

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (4 phút)

- Đọc: bài 45 (SGK) HS: Đọc bài (2em)

- Viết: bạn thân, dặn dò HS: Viết bảng con

B.Bài mới: GV: Nhận xét, đánh giá

1.Giới thiệu bài: (2P) GV: Giới thiệu vần ôn - ơn

2.Dạy vần: *Vần ôn:

a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P) GV: Vần ân gồm ô - n
b)Phát âm và đánh vần (12P) HS: So sánh ôn - on

ôn ơn - Giống nhau: Kết thúc bằng n

chồn sơn - Khác nhau: Bắt đầu bằng ô

con chồn sơn ca HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn ->

ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn

GV: Cho học sinh quan sát tranh


Nghỉ giải lao GV: Giải thích tranh vẽ


c)Viết bảng con (7P) HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân

tích
ôn con chồn
* Vần ơn: HD tương tự
ơn sơn ca

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
ôn bài cơn mưa
HS: Viết bảng con
khôn lớn mơn mởn
GV: Quan sát, uốn nắn

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần
Tiết 2
mới học
3.Luyện tập:
GV: Giải nghĩa từ
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm

lại bận rộn” đọc cá nhân – lớp

HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội

Nghỉ giải lao (5P) dung tranh


b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Ghi câu ứng dụng


ôn con chồn HS: Đọc câu ứng dụng


ơn sơn ca HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá

nhân – lớp


c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
“Mai sau khôn lớni”
bày bài

HS: Viết bài vào vở

GV: Quan sát, uốn nắn

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
nhận xét nội dung tranh

GV: Đặt câu hỏi gợi ý

HS: Luyện nói theo chủ đề

GV: Nói mẫu

HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói

- HS khác nhắc lại

GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài

HS: Đọc bài trên bảng

- Ôn lại bài ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản