Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

Chia sẻ: umeox1209

Củng cố kiến thức về cấu tạo của tiếng 3 bộ phận : âm đầu , vần . thanh . -Phân tích đúng cấu tạo của tiếng trong câu . -Hiểu thế nào là 2 tiếng bắt vần với nhau trong thơ . II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng . -Bộ xếp chữ HVTH . -Hoặc bảng cấu tạo của tiếng viết ra giấy khổ lớn để HS làm bài tập .

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I. Mục tiêu:

-Củng cố kiến thức về cấu tạo của tiếng 3 bộ phận : âm đầu , vần . thanh

.

-Phân tích đúng cấu tạo của tiếng trong câu .

-Hiểu thế nào là 2 tiếng bắt vần với nhau trong thơ .

II. Đồ dùng dạy học:

-Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng .

-Bộ xếp chữ HVTH .

-Hoặc bảng cấu tạo của tiếng viết ra giấy khổ lớn để HS làm bài tập .

III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Yêu cầu 2 HS lên bảng phân tích cấu tạo - 2 HS lên bảng làm .

của tiếng trong các câu : Tiếng Ở hiền gặp

Ở hiền gặp lành lành

Uống nước nhớ nguồn . Âm đầu h g l

Vần ơ iên ăp
-GV kiểm tra và chấm bài tập về nhà của anh

một số HS . Thanh hỏi huyền nặng

- Nhận xét , cho điểm HS làm bài trên huyền

bảng . - Tương tự làm câu 2

- HS 1 : Em hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của

tiếng ? Tìm ví dụ về tiếng có đủ 3 bộ phận

, 2 ví dụ về tiếng không có đủ 3 bộ phận ?

- HS 2 : Tiếng Việt có mấy dấu thanh ?

Đó là những dấu thanh nào ?

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Tiếng gồm mấy bộ phận ? Gồm những

bộ phận nào ?

- Tiếng gồm 3 bộ phận : âm đầu , vần

- Giới thiệu : Bài học hôm nay sẽ giúp các , thanh , tiếng nào cũng phải có vần

em luyện tập , củng cố lại cấu tạo của và thanh . Có tiếng không có âm đầu .

tiếng . - Lắng nghe .

b) Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài 1

- Chia HS thành các nhóm nhỏ .
- Yêu cầu HS đọc đề bài và mẫu .

- Phát giấy khổ to đã kẻ sẵn cho các nhóm - 2 HS đọc trước lớp .

- Yêu cầu HS thi đua phân tích trong - Nhận đồ dùng học tập .

nhóm .GV đi giúp đỡ , kiểm tra để đảm - Làm bài trong nhóm .

bảo HS nào cũng được tham gia .

- Nhóm làm xong trước sẽ dán bài lên

bảng . Các nhóm khác nhận xét , bổ sung - Nhận xét .

để có lời giải đúng .

- Nhận xét bài làm của HS .

Lời giải

Tiếng Khôn ngoan đối đáp

người Tiếng cùng một mẹ chớ

Âm đầu kh ng đ đ ng hoài

Vần ôn oan ôi ap Âm đầu c m m ch h

ươi Vần ung ôt e ơ

Thanh ngang ngang sắc sắc oai

huyềên2 Thanh huyền nặng nặng sắc

huyền

Bài 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu .
- Hỏi : - 1 HS đọc trước lớp .

+ Câu tục ngữ được viết theo thể thơ nào

? + Câu tục ngữ được viết theo thể thơ

lục bát .

+ Trong câu tục ngữ , hai tiếng nào bắt + Hai tiếng ngoài – hoài bắt vần với

vần với nhau ? nhau , giống nhau cùng có vần oai .

Bài 3

- Gọi HS đọc yêu cầu . - 2 HS đọc to trước lớp .

- Yêu cầu HS tự làm bài . - Tự làm bài vào vở , gọi 2 HS lên

bảng làm bài .

- Gọi HS nhận xét và chốt lời giải đúng . - Nhận xét và lời giải đúng là :

+ Các cặp tiếng bắt vần với nhau là :

loắt choắt – thoăn thoắt , xinh xinh ,

nghênh nghênh .

+ Các cặp có vần giống nhau hoàn

toàn là:

choắt – thoắt .

Bài 4 + Các cặp có vần giống nhau không

- Qua 2 bài tập trên , em hiểu thế nào là 2 hoàn toàn là: xinh xinh –nghênh

tiếng bắt vần với nhau ? nghênh .
- HS tiếp nối nhau trả lời cho đến khi

có lời giải đúng : 2 tiếng bắt vần với

- Nhận xét câu trả lời của HS và kết luận : nhau là 2 tiếng có phần vần giống

2 tiếng bắt vần với nhau là 2 tiếng có nhau – giống nhau hoàn toàn hoặc

phần vần giống nhau – giống nhau hoàn không hoàn toàn .

toàn hoặc không hoàn toàn . - Lắng nghe .

- Gọi HS tìm các câu tục ngữ , ca dao ,

thơ đã học có các tiếng bắt vần với nhau .- Ví dụ :

+ Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

.+ Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm

trưa .

Bài 5 Nắng mưa từ những ngày xưa

- Gọi HS đọc yêu cầu . Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan .

- Yêu cầu HS tự làm bài . HS nào xong
giơ tay ,GV chấm bài . + Hỡi cô tát nước bên đàng

- Nếu HS gặp khó khăn trong việc tìm Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi .

chữGV có thể gợi ý .

+ Đây là câu đố tìm chữ ghi tiếng . - 1 HS đọc to trước lớp .

+ Bớt đầu có nghĩa là bỏ âm đầu , bỏ đuôi - Tự làm bài .

có nghĩa là bỏ âm cuối . Dòng 1 : chữ bút bớt đầu thành chữ út

-GV nhận xét . .

3. Củng cố, dặn dò Dòng 2 : Đầu đuôi bỏ hết thì chữ bút

- Tiếng có cấu tạo như thế nào ? Lấy ví dụ thành chữ ú .

về tiếng có đủ 3 bộ phận và tiếng không Dòng 3, 4 : Để nguyên thì là chữ bút .

có đủ 3 bộ phận

-Gọi 2 HS lên bảng thi nhau phân tích

nhanh cấu tạo của tiếng “ nghiêng và

uống”

- Nhận xét tiết học .

- Dặn dò HS về nhà làm bài tập và tập tra

từ điển để biết nghĩa của các từ ở bài tập 2

trang 17 .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản