Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : ĐỒ CHƠI , TRÒ CHƠI

Chia sẻ: umeox1209

Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh , sự khéo léo ,trí tuệ . Hiểu ý nghĩa của một số câu thành ngữ, tục ngữ có nội dung liên quan đến chủ điểm . Biết sử dụng linh hoạt , khéo léo một số thành ngữ , tục ngữ trong những tình huống cụ thể.

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : ĐỒ CHƠI , TRÒ CHƠI

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

MỞ RỘNG VỐN TỪ : ĐỒ CHƠI , TRÒ CHƠI

I Mục tiêu

 Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh , sự khéo léo ,trí tuệ .

 Hiểu ý nghĩa của một số câu thành ngữ, tục ngữ có nội dung liên quan

đến chủ điểm .

 Biết sử dụng linh hoạt , khéo léo một số thành ngữ , tục ngữ trong những

tình huống cụ thể.

II. Đồ dùng dạy học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Ổn định. - HS hát.

2.Kiểm tra bài cũ.

- Gọi HS lên bảng . Mỗi HS đặt 1 câu hỏi . - 3 HS lên bảng đặt câu hỏi :

+ Một câu với người trên .

+ Một câu với bạn

+ Một câu với người ít tuổi hơn mình

+ Khi hỏi chuyện người khác , muốn giữ phép - 2 HS đứng tại chỗ trả lời .

lịch sự cần phải chú ý những gì ?

- Nhận xét câu trả lời của HS .
- Gọi HS nhận xét câu bạn viết trên bảng xem có - Nhận xét câu hỏi của bạn .

đúng mục đích không ? Có giữ phép lịch sự khi

hỏi không ?

- Nhận xét và cho điểm HS

3. Dạy – học bài mới.

a) Giới thiệu bài.

- Tiết luyện từ và câu hôm nay lớp mình cùng - Lắng nghe .

tìm hiểu về các trò chơi dân gian , cách sử dụng

một số thành ngữ , tục ngữ có liên quan đến chủ

đề : Trò chơi - đồ chơi .

b) Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1 - 1 HS đọc thành tiếng.

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Hoạt động trong nhóm 4 HS

- Phát giấy và bút dạ cho từng nhóm . Yêu cầu

HS hoạt động trong nhóm hoàn thành phiếu và

giới thiệu với bạn về trò chơi mà em biết . - Nhận xét , và bổ sung phiếu trên bảng

- Gọi nhóm xong trước dán phiếu lên bảng . Các :

nhóm khác nhận xét , bổ sung .

- Nhận xét , kết luận lời giải đúng - Chữa bài
Trò chơi rèn luyện sức mạnh Kéo co , vật

Trò chơi rèn luyện sức khéo léo Nhảy dây, lò cò, đá cầu

Trò chơi rèn luyện trí tuệ Ăn quan , cờ tướng , xếp hình .

- Hãy giới thiệu cho bạn hiểu cách thức chơi trò - Tiếp nối nhau giới thiệu .

chơi của một trò chơi mà em biết.

Ví dụ

+ Ăn quan : Hai người thay phiên nhau bốc những viên sỏi từ các ô nhỏ ( ô

dân) lần lượt rải trên những ô to (ô quan) để “ăn” những viên sỏi to trên các

ô to ấy; chơi đến khi “hết quan, tàn dân, thu dân, thu quân, bán ruộng” thì

kết thúc: ai ăn được nhhiều quan hơn thì thắng.

+ Lò cò : Dùng một chân vừa nhảy vừa di chuyển một viên sỏi, mảnh sành

hay gạch vụn ... trên những ô vuông vẽ trên mặt đất.

+ Xếp hình: Xếp những hình bằng gỗ hoặc bằng nhựa có hình dạng khác

nhau thành những hinh khác nhau ( người, ngôi nhà, con chó, ô tô, … )Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu. - 1 HS đọc thành tiếng.

- Phát phiếu và bút cho 2 nhóm HS . Yêu cầu HS - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, làm bài

hoàn thành phiếu. Nhóm nào làm xong trước dán vào phiếu hoặc dùng bút chì làm vở

phiếu lên bảng. nháp.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.

- Kết luận lời giải đúng. - Nhận xét, bổ sung.

- Đọc lại phiếu: 1 HS đọc câu tục ngữ,

1 HS đọc nghĩa của câu.

Nghĩa thành ngữ, tục ngữ Chơi với Ở chọn nơi, Chơi diều Chơi dao có ngày đứt

lửa chơi chọn đứt dây tay.

bạn

Làm một việc nguy hiểm +

Mất trắng tay +

Liều lĩnh ắt gặp tai hoạ +

Phải biết chọn bạn, +

chọn nơi sinh sống

Bài 3

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - 1 HS đọc thành tiếng.

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp. GV nhắc HS. - 2 HS ngồi cùng bàn, trao đổi, đưa ra

tình huống hoặc câu tục ngữ, thành ngữ

để khuyên bạn .

+ Xây dựng tình huống.

+ Dùng câu tục ngữ, thành ngữ để khuyên bạn.

- Gọi HS trình bày. - 3 cặp HS trình bày.
- Nhận xét và cho điểm HS. - 2 HS đọc.

- Chữa bài

a) Em sẽ nói với bạn “ở chọn nơi, chơi chọn

bạn” Cậu nên chọn bạn mà chơi.

b) Em sẽ nói: “ Cậu xuống ngay đi: đừng có

“chơi với lửa” thế!

c) Em sẽ bảo bạn: “Chơi dao có ngày đứt tay”

đấy.

Cậu xuống đi …

- Gọi HS đọc thuộc lòng các câu thành ngữ, tục

ngữ.

4. Củng cố, dặn dò.

- Tiết từ ngữ hôm nay các em vừa học bài gì ?

-Hãy nêu một số câu tục ngữ, thành ngữ có liên

quan về chủ đề Trò chơi – đồ chơi.

- Dặn HS về nhà làm lại bài tập 3 và sưu tầm 5

câu tục ngữ, thành ngữ.

- Chuẩn bị bài Câu kể.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản