Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tiếp theo )

Chia sẻ: umeox1209

Đọc thành tiếng: Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . - Phía bắc ( PB ) : sừng sững , nặc nô , co rúm lại , béo múp béo míp , quang hẳn , .... - Phía nam ( PN ) : sừng sững giữa lối , lủng củng , phóng càng , béo múp béo míp , quang hẳn , .... Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ , nhấn giọng ở các...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tiếp theo )

TẬP ĐỌC

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tiếp theo )I. Mục tiêu:

1. Đọc thành tiếng:

 Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ

.

- Phía bắc ( PB ) : sừng sững , nặc nô , co rúm lại , béo múp béo

míp ,

quang hẳn , ....

- Phía nam ( PN ) : sừng sững giữa lối , lủng củng , phóng càng ,

béo múp béo míp , quang hẳn , ....

 Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu ,

giữa các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm , đọc đúng

các câu hỏi , câu cảm .

 Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung ,

nhân vật .

2. Đọc - Hiểu

 Hiểu các từ ngữ khó trong bài : sừng sững , lủng củng , chóp bu , nặc

nô , kéo bè kéo cánh , cuống cuồng , …
 Hiểu nội dung câu chuyện : Ca ngợi tấm lòng nghĩa hiệp , ghét áp bức

bất công , bêng vực chị Nhà Trò yếu đuối , bất hạnh .

II. Đồ dùng dạy học:

 Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 15 , SGK ( phóng to nếu có điều

kiện ) .

 Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn hướng dẫn luyện đọc .

III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi 3 HS lên bảng , đọc thuộc lòng bài - HS lên bảng thực hiện yêu cầu , cả

thơ Mẹ ốm và trả lời về nội dung bài . lớp theo dõi để nhận xét bài đọc , câu

HS1: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của trả lời của các bạn .

bài “ Mẹ ốm ”

HS2: Sự quan tâm chăm sóc của xóm

làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể

hiện qua những câu thơ nào ?

HS3: Em hiểu những câu thơ sau muốn

nói điều gì ?

Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc ngày sớm trưa

- Gọi 2 HS đọc lại truyện Dế Mèn bênh

vực kẻ yếu ( phần 1 ) và nêu ý chính của

phần 1 .

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài: - Em hình dung cảnh Dế Mèn trừng

- Treo tranh minh họa bài tập đọc và hỏi trị bọn nhện độc ác , bênh vực Nhà

HS : Nhìn vào bức tranh , em hình dung Trò .

ra cảnh gì ?

- Giới thiệu : ở phần 1 của đoạn trích , các

em đã biết cuộc gặp gỡ giữa Dế Mèn và

Nhà Trò . Dế Mèn đã biết được tình cảnh

đáng thương , khốn khó của Nhà Trò và

dắt Nhà Trò đi gặp bọn nhện . Dế Mèn đã

làm gì để giúp đỡ Nhà Trò , các em cùng

học bài hôm nay .

b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu - HS đọc theo thứ tự :

bài: + Bọn Nhện …hung dữ .
* Luyện đọc: + Tôi cất tiếng ….giã gạo .

- Yêu cầu HS mở SGK trang 15 sau đó + Tôi thét ….quang hẳn .

gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trước lớp ( - 2 HS đọc thành tiếng trước lớp , HS

3 lượt ) . cả lớp theo dõi bài trong SGK .

- 1 HS đọc phần Chú giải trước lớp .

HS cả lớp theo dõi trong SGK .

- Gọi 2 HS khác đọc lại toàn bài . - Theo dõi GV đọc mẫu .- Yêu cầu HS tìm hiểu về nghĩa các từ

khó được giới thiệu về nghĩa ở phần Chú

giải .

- Đọc mẫu lần 1. Chú ýgiọng đọc như

sau:

Đoạn 1 : Giọng căng thẳng , hồi hộp .

Đoạn 2 : Giọng đọc nhanh , lời kể của Dế

Mèn dứt khoát , kiên quYết .

Đoạn 3 : Giọng hả hê , lời của Dế Mèn

rành rọt, mạch lạc .

Nhấn giọng ở các từ ngữ : sừng sững ,

lủng củng, im như đá , hung dữ , cong + Bọn nhện .
chân , nặc nô , quay quắt , phóng càng , + Để đòi lại công bằng , bênh vực

co rúm , thét , béo múp béo míp , kéo bè Nhà Trò yếu ớt , không để kẻ khỏe ăn

kéo cánh , yếu ớt , đáng xấu hổ, phá hết . hiếp kẻ yếu .

* Tìm hiểu bài:

- Hỏi :

+ Truyện xuất hiện thêm những nhân vật

nào ?

+ Dế Mèn gặp bọn nhện để làm gì ? - Đọc thầm và tiếp nối nhau trả lời

cho đến khi có câu trả lời đúng : Bọn

nhện chăng tơ từ bên nọ sang bên kia

- Dế Mèn đã hành động như thế nào để đường , sừng sững giữa lối đi trong

trấn áp bọn nhện , giúp đỡ Nhà Trò ? khe đá lủng củng những nhện là nhện

Các em cùng học bài hôm nay . rất hung dữ .

* Đoạn 1 : + Chúng mai phục để bắt Nhà Trò

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời phải trả nợ .

câu hỏi : Trận địa mai phục của bọn nhện + Nói theo nghĩa của từng từ theo

đáng sợ như thế nào ? hiểu biết của mình .

* Sừng sững : dáng một vật to lớn ,

đứng chắn ngang tầm nhìn .

+ Với trận địa mai phục đáng sợ như vậy * Lủng củng : lộn xộn , nhiều , không
bọn nhện sẽ làm gì ? có trật tự ngăn nắp , dễ đụng chạm .

+ Em hiểu “ sừng sững ” , “ lủng củng ” - Cảnh trận địa mai phục của bọn nhện

nghĩa là thế nào ? thật đáng sợ .

- 2 HS nhắc lại .- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp .- Đoạn 1 cho em hình dung ra cảnh gì ?

+ Dế Mèn chủ động hỏi : Ai đứng

- Tóm ý chính đoạn 1 . chóp bu bọn này ? Ra đây ta nói

* Đoạn 2 : chuyện . Thấy vị chúa trùm nhà nhện ,

- Gọi 1 HS lên đọc đoạn 2 . Dế Mèn quay phắt lưng , phóng càng

- Yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn 2 và trả đạp phanh phách .

lời câu hỏi : + Dế Mèn dùng lời lẽ thách thức “

+ Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện chóp bu bọn này , ta ” để ra oai .

phải sợ ? + Lúc đầu mụ nhện cái nhảy ra cũng

ngang tàng , đanh đá , nặc nô . Sau đó

co rúm lại rồi cứ rập đầu xuống đất

+ Dế Mèn đã dùng những lời lẽ nào để ra như cái chày giã gạo .

oai ? - Lắng nghe .
+ Thái độ của bọn nhện ra sao khi gặp Dế

Mèn ?
- Giảng : Khi gặp trận địa mai phục của

bọn nhện , đầu tiên Dế Mèn đã chủ động

hỏi , lời lẽ rất oai , giọng thách thức của - Dế Mèn ra oai với bọn nhện .

một kẻ mạnh : Muốn nói chuyện với tên - 2 HS nhắc lại .

nhện chóp bu , dùng các từ xưng hô : ai ,

bọn này , ta . Khi thấy nhện cái xuất hiện - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp .

vẻ đanh đá , nặc nô . Dế Mèn liền ra oai

bằng hành động tỏ rõ sức mạnh : quay + Dế Mèn thét lên , so sánh bọn nhện

phắt lưng lại , phóng càng đạp phanh giàu có , béo múp béo míp mà cứ đòi

phách . món nợ bé tí tẹo , kéo bè kéo cánh để

- Đoạn 2 giúp em hình dung ra cảnh gì ? đánh đập Nhà Trò yếu ớt . Thật đáng

- Tóm ý chính đoạn 2 . xấu hổ và còn đe dọa chúng .

* Đoạn 3 - Lắng nghe .

- Yêu cầu 1 HS đọc .

- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi :
+ Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện

nhận ra lẽ phải ?
- Giảng : Dế Mèn đã phân tích theo lối so + Chúng sợ hãi , cùng dạ ran , cả bọn

sánh bọn nhện giàu có , béo múp với món cuống cuồng chạy dọc , chạy ngang

nợ bé tẹo đã mấy đời của Nhà Trò . Rồi phá hết các dây tơ chăng lối .

chúng kéo bè kéo cánh để đánh đập một + Từ ngữ “ cuống cuồng ” gợi cảnh

cô gái yếu ớt . Những hình ảnh tương cả bọn nhện rất vội vàng , rối rít vì

phản đó để bọn nhện nhận thấy chúng quá lo lắng .

hành động hèn hạ , không quân tử . Dế + Dế Mèn giảng giải để bọn nhện

Mèn còn đe doạ : “ Thật đáng xấu hổ ! nhận ra lẽ phải .

Có phá hết các vòng vây đi không ? ” - HS nhắc lại .

+ Sau lời lẽ đanh thép của Dế Mèn , bọn - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp .

nhện đã hành động như thế nào ? + HS tự do phát biểu theo ý hiểu .

- Giải nghĩa hoặc đọc .

+ Từ ngữ “ cuống cuồng ” gợi cho em

cảnh gì ?

+ Ý chính của đoạn 3 là gì ?
- Tóm ý chính đoạn 3 .

- Gọi HS đọc câu hỏi 4 trong SGK .

+ Yêu cầu HS thảo luận và trả lời .

+GV có thể cho HS giải nghĩa từng danh

hiệu hoặc viết lên bảng phụ cho HS đọc .

Võ sĩ : Người sống bằng nghề võ .

Tráng sĩ : Người có sức mạnh và chí khí

mạnh mẽ , đi chiến đấu cho một sự - Kết luận : Dế Mèn xứng đáng nhận

nghiệp cao cả . danh hiệu hiệp sĩ vì Dế Mèn hành

Chiến sĩ : Người lính , người chiến đấu động mạnh mẽ , kiên quyết và hào

trong một đội ngũ . hiệp để chống lại áp bức , bất công ,

Hiệp sĩ : Người có sức mạnh và lòng hào bênh vực Nhà Trò yếu đuối .

hiệp , sẵn sàng làm việc nghĩa . - Lắng nghe .

Dũng sĩ : Người có sức mạnh , dũng cảm

đương đầu với khó khăn nguy hiểm .

Anh hùng : Người lập công trạng lớn đối

với nhân dân và đất nước .

- Cùng HS trao đổi và kết luận .

- Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa
hiệp ghét áp bức bất công , bênh

vực chị Nhà Trò yếu đuối , bất hạnh

.

- GV kết luận : Tất cả các danh hiệu trên - HS nhắc lại đại ý .

đều có thể đặt cho Dế Mèn song thíich

hợp nhất đối với hành động mạnh mẽ , - 2 HS đọc thành tiếng trước lớp .

kiên quyết , thái độ căm ghét áp bức bất - Đoạn 1 : Giọng chậm , căng thẳng ,

công , sẵn lòng che chở , bênh vực , giúp hồi hộp . Lời của Dế Mèn giọng

đỡ người yếu trong đoạn trích là danh mạnh mẽ , đanh thép , dứt khoát như

hiệu hiệp sĩ . ra lệnh .

- Đại ý của đoạn trích này là gì ? Đoạn tả hành động của bọn nhện

giọng hả hê .

- Đánh dấu cách đọc và luyện đọc .

- Ghi đại ý lên bảng . Ví dụ đoạn văn sau :

* Thi đọc diễn cảm

- Gọi 1 đến 2 HS khá đọc lại toàn bài .

- Để đọc 2 đoạn trích này em cần đọc như

thế nào ?
-GV đưa ra đoạn văn cần luyện đọc . Yêu

cầu HS lên bảng đánh dấu cách đọc và

luyện đọc theo cách hướng dẫn đúng .

Từ trong hốc đá , một mụ nhện cái cong chân nhảy ra , hai bên có hai nhện vách

nhảy kèm . Dáng đây là vị chúa trùm nhà nhện . Nom cũng đanh đá , nặc nô lắm

.Tôi quay phắt lưng , phóng càng , đạp phanh phách ra oai . Mụ nhện co rúm lại /

rồi cứ rập đầu xuống đất như cái chày giã gạo . Tôi thét .

- Các ngươi có của ăn của để , béo múp béo míp mà cứ đòi mãi một tí teo nợ đã

mấy đời rồi . Lại còn kéo bè kéo cánh / đánh đập một cô gái yếu ớt thế này . Thật

đáng xấu hổ ! Có phá hết vòng vây đi không .

- Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm .GV uốn - 5 HS luyện đọc .

nắn , sữa chữa cách đọc .

- Cho điểm HS .

3. Củng cố, dặn dò

- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài . - 1 HS đọc bài

- Qua đoạn trích em học tập được Dế Mèn - HS trả lời.

đức tính gì đáng quý ?

- Nhận xét tiết học .

- Nhắc nhở HS luôn sẵn lòng bênh vực ,
giúp đỡ những người yếu , ghét áp bức

bất công . -HS cả lớp.

- Dặn HS về nhà tìm đọc truyện Dế Mèn

phiêu lưu kí .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản