Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - KÉO CO

Chia sẻ: umeox1209

Đọc thành tiếng: Đọc đúng các tiếng, từ khó: trai tráng, Hữu Trấp, thượng võ. Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Đọc diễn cảm toàn bài, phù hợp với nội dung . 2.Đọc - hiểu: Hiểu nghĩa các từ ngữ : thượng võ, giáp. Hiểu nội dung bài: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ. Tục kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau. ...

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - KÉO CO

TẬP ĐỌC

KÉO CO

I. Mục tiêu:

1.Đọc thành tiếng:

 Đọc đúng các tiếng, từ khó: trai tráng, Hữu Trấp, thượng võ.

 Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa

các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

 Đọc diễn cảm toàn bài, phù hợp với nội dung .

2.Đọc - hiểu:

 Hiểu nghĩa các từ ngữ : thượng võ, giáp.

 Hiểu nội dung bài: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng

võ. Tục kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau.

II. Đồ dùng dạy học:

 Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 154, SGK (phóng to).

 Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc.

III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Ổn định. - HS hát.
2.Kiểm tra bài cũ.

- Gọi 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ Tuổi Ngựa và - 3 HS thực hiện yêu cầu. HS dưới lớp

trả lời câu hỏi về nội dung bài. theo dõi, nhận xét.

+ Bạn nhỏ tuổi gì? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết thế

nào?

+ “Ngựa con” theo gió rong chơi những đâu?

+ Trong khổ thơ cuối “Ngựa con” nhắn nhủ mẹ

điều gì?

- Gọi HS nêu nội dung chính của bài. - 1 HS nêu.

- Nhận xét, cho điểm HS.

3. Dạy – học bài mới.

a) Giới thiệu bài. + Bức tranh vẽ cảnh thi kéo co.

- Treo tranh minh hoạ và hỏi : + Trò chơi kéo co thường diễn ra ở các

+ Bức tranh vẽ gì? lễ hội lớn, hội làng, trong các buổi hội

+ Trò chơi kéo co thường diễn ra vào những dịp diễn, hội thao, hội khoẻ Phù Đổng.

nào ? - Lắng nghe.
- Kéo co là một trò chơi vui mà người Việt Nam

ta ai cũng biết . Nhưng luật chơi kéo co ở mỗi
vùng không giống nhau . Bài tập đọc Kéo co giới

thiệu với các em cách chơi kéo co ở một số địa - 1 HS đọc thành tiếng.

phương ở đất nước ta . - HS nối tiếp nhau đọc theo trình tự.

b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài . + Đoạn 1: Kéo co …… đến bên ấy

* Luyện đọc thắng.

- Gọi HS đọc toàn bài. + Đoạn 2: Hội làng Hữu Trấp….. đến

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài người xem hội.

(3 lượt HS đọc ). GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng + Đoạn 3: Làng Tích Sơn….. đến thắng

cho từng Hs. cuộc.

Chú ý câu : Hội làng Hữu Trấp / thuộc huyện

Quế Võ / tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo

co giữa nam và nữ . Có năm / bên nam thắng , có

năm / bên nữ thắng .

- GV đọc mẫu. Chú ý cách đọc.

 Toàn bài đọc với giọng sôi nổi.

 Nhấn giọng ở những từ ngữ: thượng võ, nam

nữ, đấu tài, đấu sức, rất là vui, ganh đua, hò reo,

khuyến khích, chuyển bại thành thắng, nổi tiếng, - 1 HS đọc thành tiếng,HS đọc thầm và

không ngớt lời. trao đổi, trả lời câu hỏi .

-Gv tóm tắt nội dung: Kéo co là một trò chơi thể + Phần đầu bài văn giới thiệu cách
hiện tinh thần thượng võ. Tục kéo co ở nhiều địa chơi kéo co.

phương trên đất nước ta rất khác nhau. + Cách chơi kéo co : Kéo co phải có

* Tìm hiểu bài hai đội , thường thì số người hai đội

- Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời câu phải bằng nhau , thành viên mỗi đội

hỏi. phải ôm chặt lưng nhau , hai người

đứng đầu mỗi đội ngoắc tay vào nhau ,

+ Phần đầu bài văn giới thiệu với người đọc điều thành viên hai đội cũng có thể nắm

gì? chung một sợi dây thừng dài , kéo co

phải đủ 3 keo . Mỗi đội kéo mạnh đội

+ Em hiểu cách chơi kéo co như thế nào? mình về sau vạch ranh giới ngăn cách

+ Các em dựa vào phần mở đầu bài văn và tranh hai đội . Đội nào kéo tuột được đội kia

minh hoạ để tìm hiểu cách chơi kéo co. ngã sang vùng đất của đội mình 2 keo

trở lên là thắng .- 1 HS đọc thành tiếng, trao đổi và trả

lời câu hỏi .

+ Đoạn hai giới thiệu cách thức chơi

kéo co ở làng Hữu Trấp .

+ Cuộc thi kéo co ở làng Hữu Trấp rất

- Tóm ý chính đoạn 1: Cách chơi kéo co. đặc biệt so với cách thức thi thông
- Yêu cầu HS đọc đoạn 2, trao đổi và trả lời câu thường , ở đây cuộc thi kéo co diễn ra

hỏi. giữa bên nam và bên nữ . Nam khỏe

hơn nữ rất nhiều . Thế mà có năm bên

+ Đoạn 2 giới thiệu điều gì? nữ thắng được bên nam đấy . Nhưng dù

bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất vui .

+ Em hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Vui vì không khí ganh đua rất sôi nổi ,

Trấp. vui vẻ , tiếng trống , tiếng reo hò , cổ

vũ rất náo nhiệt của những người xem .- 1 HS đọc thành tiếng, trao đổi và trả

lời câu hỏi .

+ Chơi kéo co ở làng Tích Sơn là cuộc

thi giữa trai tráng hai giáp trong làng.

Số lượng mỗi bên không hạn chế . Có

- Tóm ý chính đoạn 2: Cách chơi kéo co ở làng giáp thua keo đầu , keo sau , đàn ông

Hữu Trấp . trong giáp kéo đến đông hơn , thế là

- Gọi HS đọc đoạn 3 trao đổi và trả lời câu hỏi . chuyển bại thành thắng .

+ Trò chơi kéo co bao giờ cũng rất vui

+ Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc vì có rất đông người tham gia , không

biệt . khí ganh đua rất sôi nổi , những tiếng
hò reo khích lệ của rất nhiều người

xem .

+ Những trò chơi dân gian : Đấu vật,

múa võ, đá cầu , đu quay thổi cơm thi ,

+ Em đã đi kéo co hay xem kéo co bao giờ chưa? đánh goòng , chọi gà.

Theo em , vì sao trò chơi kéo co bao giờ cũng rất

vui ?

- Bài tập đọc giới thiệu kéo co là trò

chơi thú vị và thể hiện tinh thần

+ Ngoài kéo co , em còn thích những trò chơi thượng võ của người Việt Nam ta .

dân gian nào khác ? - 2 HS nhắc lại- Tóm ý chính ở đoạn 3 : Cách chơi kéo co ở - 3 HS tiếp nối nhau đọc . Cả lớp theo

làng Tích Sơn . dõi tìm cách đọc thích hợp (như đã

+ Nội dung chính ở bài tập kéo co này là gì ? hướng dẫn )

- Luyện đọc theo cặp- Ghi nội dung chính của bài

c) Đọc diễn cảm.

- Gọi 3 HS tiếp đọc từng đoạn của bài .
- Treo bảng phụ đoạn văn cần luyện đọc .

Hội làng Hữu Trấp / thuộc huyện Quế Võ , tỉnh - 3 cặp HS thi đọc .

Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và

nữ . Có năm/ bên nam thắng , có năm bên nữ

thắng . Nhưng dù bên nào tháng thì cũng rất là - HS trả lời.

vui . Vui ở sự ganh đua , vui ở những chiếc hò

reo khuyến khích của người xem hội . - Cả lớp.

- Tổ chức cho HS thi đoạn văn và toàn bài .

- Nhận xét giọng đọc và cho điểm HS.

4. Củng cố , dặn dò

- Hỏi + Trò chơi kéo co có gì vui ?

- Dặn HS về nhà học bài , kể lại cách chơi kéo co

cho người thân .

- Chuẩn bị bài Trong quán ăn “Ba cá bống”.

Đ ọc bài và trả lời các câu hỏi sau bài đọc.

- Nhận xét tiết học .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản