Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
436
lượt xem
23
download

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đọc thành tiếng -Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . nổi tiếng , Long Xưởng , giúp đỡ , di chiếu , tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , … -Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm . -Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật . 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

  1. TẬP ĐỌC MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC I. Mục tiêu: 1 / Đọc thành tiếng -Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . nổi tiếng , Long Xưởng , giúp đỡ , di chiếu , tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , … -Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm . -Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật . 2 / Đọc - Hiểu -Hiểu các từ ngữ khó trong bài : chính trực , di chiếu , thái tử , thái hậu , phò tá , tham tri chính sự , giám nghị đại phu , tiến cử , … -Hiểu nội bài : Ca ngợi sự chính trực , thanh liêm , tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – Vị quan nổi tiếng , cương trực thời xưa . -Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 36 , SGK ( phóng to nếu có điều kiện ) . II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn cần luyện đọc .
  2. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc truyện - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu . Người ăn xin và trả lời câu về nội dung . HS1: Em hiểu nội dung ý nghĩa của bài như thế nào ? HS2: Theo em , cậu bé đã nhận được gì ở ông lão ăn xin ? HS3: Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào ? - Nhận xét và cho điểm HS . 2. Bài mới: a . Giới thiệu bài - Hỏi : + Chủ điểm của tuần này là gì ? + Măng mọc thẳng . + Tên chủ điểm nói lên điều gì ? + Tên chủ điểm nói lên sự ngay thẳng - Giới thiệu tranh chủ điểm : Tranh minh . họa các bạn đội viên Đội thiếu niên Tiền
  3. phong Hồ Chí Minh đang giương cao lá cờ của Đội . Măng non là tượng trưng cho tính trung thực vì măng bao giờ cũng mọc thẳng . Thiếu nhi là thế hệ măng non của đất nước cần trở thành những con người trung thực . - Đưa bức tranh minh họa và hỏi : Bức - Bức tranh vẽ cảnh hai người đàn ông tranh vẽ cảnh gì ? đang đưa đi đưa lại một gói quà , trong nhà một người phụ nữ đang lén - Đây là một cảnh trong câu chuyện về vị nhìn ra . quan Tô Hiến Thành – vị quan đứng đầu - Lắng nghe . triều Lý . Ông là người như thế nào ? Chúng ta cùng học bài hôm nay . a. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài * Luyện đọc - Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trang 36 - 3 HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự : , SGK . (2 lượt ) + HS 1 : Đoạn 1 : Tô Hiến Thành … Lý Cao Tông . + HS 2 : Đoạn 2 : Phò tá … Tô Hiến
  4. Thành được . + HS 3 : Đoạn 3 : Một hôm … Trần Trung Tá . - Gọi 2 HS khác đọc lại toàn bài .GV lưu - 2 HS tiếp nối đọc toàn bài . ý sửa chữa lỗi phát âm , ngắt giọng cho từng HS - 1 HS đọc thành tiếng . - Gọi 1 HS đọc phần Chú giải trong SGK - Lắng nghe . . -GV đọc mẫu lần 1. Chú ý giọng đọc : · Toàn bài : đọc với giọng kể thông thả , rõ ràng . Lời Tô Hiến Thành điềm đạm , dứt khoác thể hiện thái độ kiên định . · Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tính cách của Tô Hiến Thành , thái độ kiên quyết theo di chiếu của vua : nổi tiếng , chính trực , di chiếu , nhất định không nghe , không do dự , ngạc nhiên , hết lòng , hầu hạ , tài ba giúp nước. * Tìm hiểu bài - 1 HS đọc thành tiếng . - Gọi HS đọc đoạn 1 . - Đọc thầm , tiếp nối nhau trả lời .
  5. - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi : + Tô Hiến Thành làm quan triều Lý . + Tô Hiến Thành làm quan triều nào ? + Ông là người nổi tiếng chính trực . + Mọi người đánh giá ông là người như thế + Tô Hiến Thành không chịu nhận nào ? vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu + Trong việc lập ngôi vua , sự chính trực của vua. Ông cứ theo di chiếu mà lập của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào thái tử Long Cán . ? + Đoạn 1 kể chuyện thái độ chính trực của Tô Hiến Thành trong việc lập ngôi vua . + Đoạn 1 kể chuyện gì ? - 1 HS đọc thành tiếng . - Tóm ý chính đoạn 1 . - Gọi HS đọc đoạn 2 . + Quan tham tri chính sự ngày đêm - Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi hầu hạ bên giường bệnh . : + Do bận quá nhiều việc nên không + Khi Tô Hiến Thành ốm nặng , ai đến thăm ông được . thường xuyên chăm sóc ông ? + Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán + Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá Đường hầu hạ . thì - 1 HS đọc thành tiếng .
  6. sao ? + Đoạn 2 ý nói đến ai ? + Đỗ thái hậu hỏi ai sẽ thay ông làm quan nếu ông mất . + Gọi 1 HS đọc đoạn 3 . + Ông tiến cử quan gián nghị đại phu - Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi Trần Trung Tá . : + Vì bà thấy Vũ Tán Đường ngày đêm + Đỗ thái hậu hỏi ông điều gì ? hầu hạ bên giường bệnh , tận tình chăm sóc lại không được ông tiến cử . + Tô Hiến Thành đã tiến cử ai thay ông Còn Trần Trung Tá bận nhiều công đứng đầu triều đình ? việc nên ít tới thăm ông lại được ông + Vì sao thái hậu lại ngạc nhiên khi ông tiến cử . tiến cử Trần Trung Tá ? + Ông cử người tài ba giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình . + Trong việc tìm người giúp nước , sự + Vì ông quan tâm đến triều đình , tìm chính trực của ông Tô Hiến Thành thể người tài giỏi để giúp nước giúp dân . hiện như thế nào ? + Vì ông không màng danh lợi , vì + Vì sao nhân dân ca ngợi những người tình riêng mà giúp đỡ , tiến cử Trần chính trực như ông Tô Hiến Thành ? Trung Tá .
  7. - Lắng nghe . - Nhân dân ca ngợi những người trung trực như Tô Hiến Thành vì những người như ông bao giờ cũng đặt lợi ích của đất - Kể chuyện Tô Hiến Thành tiến cử nước lên trên hết . Họ làm những điều tốt người giỏi giúp nước . cho dân cho nước . - 1 HS đọc thầm và nêu nội dung + Đoạn 3 kể chuyện gì ? chính của bài . Nội dung chính : Ca ngợi sự chính - Gọi 1 HS đọc toàn bài , cả lớp đọc thầm trực và tấm lòng vì dân vì nước của và tìm nội dung chính của bài . bvị quan Tô Hiến Thành . - Ghi nội dung chính của bài . - 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn , cả lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc . * Luyện đọc diễn cảm - Cách đọc ( như đã nêu ) - Gọi HS đọc toàn bài . - Lắng nghe . - Gọi HS phát biểu . - Luyện đọc và tìm ra cách đọc hay . - Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc . - GV đọc mẫu . - 1 lượt 3 HS tham gia thi đọc .
  8. - Yêu cầu HS luyện đọc và tìm ra cách Chú ý : đọc hay. Lời Tô Hiến Thành cương trực , thẳng - Yêu cầu HS đọc phân vai . thắn Lời Thái hậu ngạc nhiên . - Nhận xét , cho điểm HS . - 1 HS nêu đại ý . 3. Củng cố, dặn dò: - HS trả lời . - Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và nêu đại ý . -Vì sao nhân dân ngợi ca những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ? - Nhận xét tiết học . - Dặn HS về nhà học bài
Đồng bộ tài khoản