Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 1)

Chia sẻ: umeox1209

Các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17, các bài học thuộc lòng từ tuần 1 đến tuần 17. -Kĩ năng đọc thành tiếng: Phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ/ phút biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật. -Kĩ năng đọc- hiểu: Trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc. Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về tên bài, tên tác giả, nội dung chính, nhân vật của các bài...

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 1)

TẬP ĐỌC :

ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

 Kiểm tra đọc – hiểu

-Nội dung: Các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17, các bài học thuộc lòng

từ tuần 1 đến tuần 17.

-Kĩ năng đọc thành tiếng: Phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ/ phút biết

ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm

thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật.

-Kĩ năng đọc- hiểu: Trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

 Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về tên bài, tên tác giả, nội dung

chính, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có

chí thì nên và Tiếng sáo diều.

II. Đồ dùng dạy học:

 Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc và học thuộc lòng theo đúng yêu cầu.

 Giấy khổ to kẻ sẵn bảng như BT 2 và bút dạ.

III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1 .Ổn định : Hát

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

-Trong tuần này các em sẽ ôn tập và kiểm tra -HS lắng nghe.

lấy điểm học kì I.

b)Kiểm tra tập đọc:

-Cho HS lên bảng gấp thăm bài đọc. -Lần lượt từng HS gắp thăm bài, HS về

chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút. Khi 1 HS

kiểm tra xong, thì tiếp nối 1 HS lên gắp

thăm yêu cầu.

-Gọi HS đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội -Đọc và trả lời câu hỏi.

dung bài đọc.

-Gọi HS nhận xét bạn vừa đọc và trả lời câu -Theo dõi và nhận xét.

hỏi.

-Cho điểm trực tiếp HS (theo hướng dẫn của

Bộ giáo dục và Đào tạo).

-Chú ý: Tuỳ theo chất lượng và số lượng HS

của lớp mà GV quyết định số lượng HS được

kiểm tra đọc. Những HS chưa đạt yêu cầu GV

không lấy điểm mà dặn HS về nhà chuẩn bị
để kiểm tra vào tiết sau. Nội dung này được

tiến hành trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6.

c) Lập bảng tổng kết:

-Các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ

điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều.

-Gọi HS đọc yêu cầu. -1 HS đọc thành tiếng.

+Những bài tập đọc nào là truyện kể trong hai +Bài tập đọc: Ông trạng thả diều / “Vua

chủ điểm trên ? tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi / Vẽ trứng /

Người tìm đường lên các vì sao / Văn hay

chữ tốt / Chú Đất Nung / Trong quán ăn

“Ba cá bống” / Rất nhiều mặt trăng /.

-Yêu cầu HS tự làm bài trong nhóm. GV đi -4 HS đọc thầm lại các truyện kể, trao đổi

giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. và làm bài.

-Nhóm xong trước dán phiếu trên bảng, đọc -Cử đại diện dán phiếu, đọc phiếu. Các

phiếu các nhóm khác, nhận xét, bổ sung. nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-Nhận xét, kết luận lời giải đúng. -Chữa bài (nếu sai).Tên bài Tác giả Nội dung chính Nhân vật

Ông trạng thả diều Trinh Đường Nguyễn Hiền nhà nghèo Nguyễn Hiền

mà hiếu học.
“Vua tàu thuỷ” Bạch Bạch Thái Bưởi từ tay Bạch Thái Bưởi

Thái Bưởi trắng, nhờ có chí, đã làm

nên nghiệp lớn.

Vẽ trứng Xuân Yến Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi kiên Lê-ô -nác-đô đa Vin-

trì khổ luyện đã trở thành xi

danh hoạ vĩ đại.

Người tìm đường Lê Quang Xi-ôn-cốp-xki kiên trì theo Xi-ôn-cốp-xki

lên các vì sao Long đuổi ước mơ, đã tìm được

Phạm Ngọc đường lên các vì sao.

Toàn

Văn hay chữ tốt Cao Bá Quát kiên trì luyện Cao Bá Quát

viết chữ, đã nổi danh là

người văn hay chữ tốt

Chú Đất Nung Nguyễn Kiên Chú bé Đất dám nung Chú Đất Nung

(phần 1-2) mình trong lửa đã trở thành

người mạnh mẽ, hữu ích.

Còn hai người bột yếu ớt

gặp nước suýt bị tan ra.

Trong quán ăn “Ba A-lếch-xây- Bu-ra-ti-nô thông minh, Bu-ra-ti-nô

cá bống” Tôn-xtôi mưu trí đã moi được bí mật
về chiếc chìa khoá vàng từ

hai kẻ độc ác.

Rất nhiều mặt trăng Phơ-bơ Trẻ em nhìn thế giới, giải Công chúa nhỏ

(phần 1-2) thích về thế giới rất khác

người lớn.

3.Củng cố, dặn dò:

-Dặn HS về nhà đọc các bài tập và học thuộc

lòng, chuẩn bị tiết sau.

-Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản