Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - THƯ THĂM BẠN

Chia sẻ: umeox1209

Đọc thành tiếng: -Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . mãi mãi , tấm gương , xả thân , khắc phục , quyên góp ,.. -Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm . -Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung . 2. Đọc - Hiểu -Hiểu các từ ngữ khó trong bài : xả thân...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - THƯ THĂM BẠN

TẬP ĐỌC

THƯ THĂM BẠN

I. Mục tiêu:

1. Đọc thành tiếng:

-Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ .

mãi mãi , tấm gương , xả thân , khắc phục , quyên góp ,..

-Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa

các cụm từ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .

-Đọc diễn cảm toàn bài , thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung .

2. Đọc - Hiểu

-Hiểu các từ ngữ khó trong bài : xả thân , quyên góp , khắc phục ,…

-Hiểu nội dung câu chuyện : Tình cảm bạn bè : thương bạn , muốn chia sẻ

cùng bạn khi bạn gặp chuyện buồn , khó khăn trong cuộc sống .

3. Nắm được tác dụng của phần mở đầu và kết thúc bức thư .

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 25 , SGK ( phóng to nếu có điều kiện ) .

-Bảng phụ viết sẵn câu , đoạn hướng dẫn luyện đọc .

-Các tranh , ảnh , tư liệu về cảnh cứu đồng bào trong cơn lũ lụt .

III. Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi 3 HS lên bảng , đọc thuộc lòng bài - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu .

thơ Truyện cổ nước mình và trả lời câu

hỏi :

1) Bài thơ nói lên điều gì ?

2) Em hiểu nhận mặt nghĩa như thế nào ?

3) Em hiểu ý hai dòng thơ cuối như thế

nào ?

- Nhận xét và cho điểm HS .

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: - Quan sát tranh và trả lời câu hỏi .

- Treo tranh minh họa bài tập đọc và hỏi + Bức tranh vẽ cảnh một bạn nhỏ

HS : đang ngồi viết thư và dõi theo khung

+ Bức tranh vẽ cảnh gì ? cảnh mọi người đang quyên góp ủng

hộ đồng bào

lũ lụt .

- Lắng nghe .

- Động viên , giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt là

một việc làm cần thiết . Là HS các em đã
làm gì để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ? Bài

học hôm nay giúp các em hiểu được tấm

lòng của một bạn nhỏ đối với đồng bào bị

lũ lụt .

- Ghi tên bài lên bảng .

b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu - HS đọc theo trình tự :

bài: + HS 1 : Đoạn 1 : Hòa bình … với

* Luyện đọc: bạn .

- Yêu cầu HS mở SGK trang 25 , sau đó + HS 2 : Đoạn 2 : Hồng ơi … bạn mới

gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trước lớp ( như mình .

3 lượt ) . + HS 3 : Đoạn 3 : Mấy ngày nay …

Quách Tuấn Lương .

- 2 HS tiếp nối đọc toàn bài .- 1 HS đọc thành tiếng .

- Gọi 2 HS khác đọc lại toàn bài .GV lưu - Lắng nghe .

ý sửa chữa lỗi phát âm , ngắt giọng cho

từng HS .

- Gọi 1 HS đọc phần chú giải trong SGK .

-GV đọc mẫu lần 1. Chú ý giọng đọc :
· Toàn bài : đọc với giọng trầm , buồn ,

thể hiện sự chia sẻ chân thành . Thấp

giọng hơn khi nói đến sự mất mát :

“ … mình rất xúc động được biết ba của

Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi .

Mình gởi bức thư này chia buồn với bạn ”

.

· Cao giọng hơn khi đọc những câu động

viên , an ủi : “ Nhưng chắc Hồng cũng tự

hào … vượt qua nỗi đau này ” . - Đọc thầm , thảo luận , tiếp nối nhau

· Nhấn giọng ở những từ ngữ : xúc động , trả lời câu hỏi :

chia buồn , xả thân , tự hào , vượt qua , + Bạn Lương không biết bạn Hồng .

ủng hộ ,… Lương chỉ biết Hồng khi đọc báo

* Tìm hiểu bài: Thiếu niên Tiền Phong .

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng

câu hỏi : để chia buồn với Hồng .

+ Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước + Ba của Hồng đã hi sinh trong trận lũ

không ? lụt vừa rồi .

+ “Hi sinh ” : chết vì nghĩa vụ , li

tưởng cao đẹp , tự nhận về mình cái
+ Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chết để giành lấy sự sống cho người

làm gì ? khác .

+ Các anh bộ đội dũng cảm hi sinh để

+ Bạn Hồng đã bị mất mát , đau thương bảo vệ Tổ Quốc .

gì ? + Đoạn 1 cho em biết nơi bạn Lương

+ Em hiểu “ hi sinh ” có nghĩa là gì ? viết thư và lí do viết thư cho Hồng .

- Lắng nghe .+ Đặt câu hỏi với từ “ hi sinh ” .+ Đoạn 1 cho em biết điều gì ? - Đọc thầm , trao đổi , trả lời câu hỏi :

+ Những câu văn : Hôm nay , đọc báo

- Tóm ý chính đoạn 1 . Thiếu niên Tiền Phong , mình rất xúc

Trước sự mất mát to lớn của Hồng , bạn động được biết ba của Hồng đã hi

Lương sẽ nói gì với Hồng ? Chúng em sinh trong trận lũ lụt vừa rồi . Mình

tìm hiểu tiếp đoạn 2 . gửi bức thư này chia buồn với bạn .

- Yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn 2 và trả Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi

lời câu hỏi : + Những câu văn nào trong 2 như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi

đoạn vừa đọc cho thấy bạn Lương rất mãi .

thông cảm với bạn Hồng ? + Những câu văn :
· Nhưng chắc là Hồng … dòng nước

lũ .

· Mình tin rằng … nỗi đau này .

· Bên cạnh Hồng … như mình .

+ Những câu văn nào cho thấy bạn Lương + Nội dung đoạn 2 là những lời động

biết cách an ủi bạn Hồng ? viên, an ủi của Lương với Hồng .- Đọc thầm , trao đổi , trả lời câu hỏi :

+ Nội dung đoạn 2 là gì ?

+ Mọi người đang quyên góp ủng hộ

+ Tóm ý chính đoạn 2 . đồng bào vùng lũ lụt , khắc phục

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 và trả lời thiên tai . Trường Lương góp đồ

câu hỏi : dùng học tập giúp các bạn nơi bị lũ

+ Ở nơi bạn Lương ở , mọi người đã làm lụt .

gì để động viên , giúp đỡ đồng bào vùng + Riêng Lương đã gửi giúp Hồng

lũ lụt ? toàn bộ số tiền Lương bỏ ống từ mấy

năm nay .

+ “ Bỏ ống ” là dành dụm , tiết kiệm .

+ Riêng Lương đã làm gì để giúp đỡ + Tấm lòng của mọi người đối với

Hồng ? đồng bào bị lũ lụt .
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp . Trả

+ “ Bỏ ống ” có nghĩa là gì ? lời :

+ Ý chính của đoạn 3 là gì ? + Những dòng mở đầu nêu rõ địa

điểm , thời gian viết thư , lời chào hỏi

- Yêu cầu HS đọc dòng mở đầu và kết người nhận thư .

thúc bức thư và trả lời câu hỏi : Những + Những dòng cuối thư ghi lời chúc ,

dòng mở đầu và kết thúc bức thư có tác nhắn nhủ , họ tên người viết thư .

dụng gì ? + Tình cảm của Lương thương bạn ,

chia sẻ đau buồn cùng bạn khi bạn

gặp đau

thương , mất mát trong cuộc sống .

+ Nội dung bức thư thể hiện điều gì ? - 2 đến 3 HS nhắc lại nội dung chính .- Mỗi HS đọc 1 đoạn .

- Ghi nội dung của bài thơ . - Tìm ra giọng đọc .

c) Thi đọc diễn cảm + Đoạn 1 : giọng trầm , buồn .

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc lại bức thư . + Đoạn 2 : giọng buồn nhưng thấp

- Yêu cầu HS theo dõi và tìm ra giọng đọc giọng .

của từng đoạn . + Đoạn 3 : giọng trầm buồn , chia sẻ .

- 3 HS đọc .
- 2 HS đọc toàn bài .

- Gọi 3 HS tiếp nối đọc từng đoạn . - Tìm cách đọc diễn cảm và luyện đọc

- Gọi HS đọc toàn bài . .

- Đưa bảng phụ , yêu cầu HS tìm cách đọc

diễn cảm và luyện đọc đoạn văn .

Mình hiểu Hồng đau đớn / và thiệt thòi

như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi

.

Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào / về

tấm gương dũng cảm của ba / xả thân cứu

người giữa dòng nước lũ .Mình tin rằng

theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau

này . Bên cạnh Hồng còn có má , có cô

bác và cả những người bạn mới như mình

. + Bạn Lương là một người bạn tốt ,

3. Củng cố, dặn dò: giàu tình cảm . Đọc báo thấy hoàn

- Hỏi : cảng đáng thương của Hồng đã chủ

+ Qua bức thư em hiểu bạn Lương là động viết thư thăm hỏi , giúp bạn số

người như thế nào ? tiền mà mình có .

+ Tự do phát biểu .
+ Em đã làm gì để giúp đỡ những người

không may gặp hoạn nạn , khó khăn ? -HS cả lớp.

- Nhận xét tiết học .

- Dặn HS luôn có tinh thần tương thân

tương ái , giúp đỡ mọi người khi gặp hoạn

nạn , khó khăn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản