Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

Chia sẻ: umeox1209

Đọc thành tiếng: * Đọc đúng các tiếng , từ khó , dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . - Phía bắc ( PB ) :sâu xa ,rặng dừa nghiêng soi ,độ lượng .. - Phía nam ( PN ) :Truyện cổ , vàng cơm nắng, đa mang , đẽo cày, khúc gỗ * Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ , nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả , gợi cảm . * Đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹ nhàng , tha thiết , tự hào ,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

TẬP ĐỌC

TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

I. Mục tiêu:

1. Đọc thành tiếng:

* Đọc đúng các tiếng , từ khó , dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ .

- Phía bắc ( PB ) :sâu xa ,rặng dừa nghiêng soi ,độ lượng ..

- Phía nam ( PN ) :Truyện cổ , vàng cơm nắng, đa mang , đẽo

cày, khúc gỗ

* Đọc trôi chảy được toàn bài , ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ , nhấn giọng ở

các từ ngữ gợi tả , gợi cảm .

* Đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹ nhàng , tha thiết , tự hào , trầm lắng

2. Đọc - Hiểu

-Hiểu các từ ngữ khó trong bài : Độ trì , độ lượng , đa tình ,đa mang ,

vàng cơn nắng, trắng cơn mưa , nhận mặt

-Hiểu nội dung câu chuyện : Ca ngợi kho tàng truyện cổ của nước ta . Đó

là những câu chuyện đề cao những phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta

3. Học thuộc lòng bài thơ

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 19 , SGK

-Bảng phụ viết sẵn 10 dòng thơ đầu .
trăm đốt ….

III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi 3 HS lên bảng tiếp nối đọc đoạn - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu , cả

trích Dế mèn bên vực kẻ yếu và trả lời lớp theo dõi để nhận xét bài đọc , câu

câu hỏi trả lời của các bạn .

HS1 : Qua đoạn trích em thích nhất hình

ảnh nào về Dế Mèn ? Vì sao ?

HS2: Em hiểu như thế nào về nội dung ý

nghĩa của câu chuyện ?

HS3 : Dế Mèn đi nói như thế nào dể bọn

nhện nhận ra lẽ phải ?

- Gọi 1 HS đọc toàn bài và hỏi : Theo em

Dế Mèn là người như thế nào ?

- Nhận xét và cho điểm HS .

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: - Bức tranh vẽ cảnh ông tiên , em nhỏ

- Treo tranh minh họa bài tập đọc và hỏi và một cô gái đứng trên đài sen .
HS : Bức tranh có những nhân vật nào ? Những nhân vật ấy em thường thấy

Những nhân vật đó em thường gặp ở đâu trong truyện cổ tích

? -Thạch sanh , Tấm Cám , Cây tre

- Em đã được đọc hoặc nghe những câu trăm đốt , Trầu cau , Sự tích chim

chuyện cổ tích nào ? cuốc

- Giới thiệu : Những câu chuyện cổ được - Lắng nghe

lưu truyền từ bao đời nay có ý nghĩa như

thế nào ? Vì sao mỗi chúng ta đều thích

đọc truyện cổ ? Các em cùng học bài hôm

nay. - Hs nhắc lại

-GV ghi tên bài lên bảng .

b) Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu

bài: - HS tiếp nối nhau đọc bài :

* Luyện đọc: + HS 1 : Từ đầu đến người tiên độ trì

- Yêu cầu HS mở SGK trang19 , sau đó .

gọi HS tiếp nối nhau đọc bài trước lớp + HS 2 : Mang theo … rặng dừa

.GV kết hợp sửa lỗi và phát âm , ngắt nghiêng

giọng cho HS .Lưu ý cho HS đọc 2 lượt soi .

+ HS 3 : Đời cha …. ông cha của

mình .
+ HS 4 : Rất công bằng ….chẳng ra

- Gọi 2 HS khác đọc lại các câu sau , lưu việc gì .

ý cách ngắt nhịp các câu thơ : + HS 5 : Phần còn lại .

Vừa nhân hậu / lại tuyệt vời sâu xa - 2 HS đọc thành tiếng , cả lớp đọc

Thương người / rồi mới thương ta thầm .

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm .

………

Rất công bằng / rất thông minh

Vừa đô lương / lại đa tình / đa mang .

-GV đọc mẫu lần 1 : Chú ý toàn bài đọc

với giọng nhẹ nhàng , tình cảm , trầm

lắng , pha lẫn niềm tự hào .

Nhấn giọng ở các từ ngữ : nhân hậu , sâu

xa , thương người , mấy cách xa , gặp

hiền , vàng , trắng , nhận mặt , công bằng

, thông minh , độ lượng , đa tình , đa

mang , thầm kín , đời sau , …

* Tìm hiểu bài:

- Gọi 2 HS đọc từ đầu đến … đa mang .

- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi :
+ Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà ? - 2 HS đọc thành tiếng trước lớp .

- Tiếp nối nhau trả lời câu hỏi .

+ Tác giả yêu truyện cổ nước nhà vì :

* Vì truyện cổ nước mình rất nhân

hậu và có ý nghĩa rất sâu xa .

· Vì truyện cổ đề cao những phẩm

chất tốt đẹp của ông cha ta : công

bằng , thông minh , độ lượng , đa tình

, đa mang .

+ Em hiểu câu thơ : Vàng cơn nắng , · Vì truyện cổ là những lời khuyên

trắng cơn mưa như thế nào ? dạy của ông cha ta : nhân hậu , ở hiền

, chăm làm , tự tin , …

+ Từ “ nhận mặt ” ở đây có nghĩa như + Ông cha ta đã trải qua bao mưa

thế nắng , qua thời gian để rút ra những

nào ? bài học kinh nghiệm cho con cháu .

+ Là giúp con cháu nhận ra những

+ Đoạn thơ này nói lên điều gì ? truyền thống tốt đẹp , bản sắc của dân

tộc , của ông cha ta từ bao đời nay .

- Tóm tắt ý chính . + Ca ngợi truyện cổ , đề cao lòng

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại và nhân hậu, ăn ở hiền lành .
trả lời câu hỏi : Bài thơ gợi cho em nhớ - HS nhắc lại .

đến những truyện cổ nào ? Chi tiết nào - Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện

cho em biết điều đó ? cổ Tấm Cám , Đẽo cày giữa đường

- Nêu ý nghĩa của 2 truyện : Tấm Cám , qua chi tiết: Thị thơm thị giấu người

Đẽo cày giữa đường ? thơm / Đẽo cày theo ý người ta .

· Tấm Cám : thể hiện sự công bằng

trong cuộc sống : người chăm chỉ ,

hiền lành sẽ được phù hộ , giúp đỡ

như cô Tấm , còn mẹ con Cám tham

lam độc ác sẽ bị trừng trị .

* Đẽo cày giữa đường : Khuyên người

+ Em biết truyện cổ nào thể hiện lòng ta phải tự tin , không nên thấy ai nói

nhân hậu của người Việt Nam ta ? Nêu ý thế nào cũng làm theo .

nghĩa của câu chuyện đó . + Mỗi HS nói về một truyện .

· Thạch Sanh : ca ngợi Thạch Sanh

hiền lành , chăm chỉ , biết giúp đỡ

người khác sẽ được hưởng hạnh phúc

, còn Lý Thông gian tham , độc ác bị

trừng trị thích đáng .

· Sự tích hồ Ba Bể : ca ngợi mẹ con
bà góa giàu lòng nhân ái , sẽ đuợc đền

đáp xứng đáng .

- Gọi HS đọc 2 câu thơ cuối bài và trả lời · Nàng tiên Ốc : ca ngợi nàng tiên Ốc

câu hỏi : Em hiểu ý 2 dòng thơ cuối bài biết yêu thương , giúp đỡ người yếu .

như thế · Trầu cau , Sự tích dưa hấu , ….

nào ? - 1 HS đọc thành tiếng , cả lớp đọc

thầm .

+ Hai câu thơ cuối bài là lời ông cha

- Đoạn thơ cuối bài nói lên điều gì ? răn dạy con cháu đời sau : Hãy sống

nhân hậu , độ lượng , công bằng ,

chăm chỉ , tự tin .

- Tóm ý chính đoạn 2 . - Đoạn thơ cuối bài là những bài học

- Bài thơ truyện cổ nước mình nói lên quý của ông cha ta muốn răn dạy con

điều gì ? cháu đời sau .

- HS nhắc lại .

- Bài thơ ca ngợi kho tàng truyện cổ

đất nước vì những câu truyện cổ đề

- Ghi nội dung bài thơ lên bảng . cao những phẩm chất tốt đẹp của

* Đọc diễn cảm, và học thuộc lòng bài ông cha ta : nhân hậu , công bằng ,

thơ: độ lượng .
- Gọi 2 HS đọc toàn bài , yêu cầu HS cả - HS nhắc lại .

lớp theo dõi để phát hiện ra giọng đọc .

- 2 HS đọc thành tiếng , cả lớp theo

- Nêu đoạn thơ cần luyện đọc . Yêu cầu dõi : Giọng đọc toàn bài nhẹ nhàng ,

HS luyện đọc diễn cảm . tha thiết , trầm lắng pha lẫn niềm tự

hào .

- Ví dụ đoạn thơ :

Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu / lại tuyệt vời sâu xa .

Thương người / rồi mới thương

ta

Yêu nhau / dù mấy cách xa cũng tìm .

Ở hiền / thì lại gặp hiền

Người ngay / thì được phật / tiên độ

- Yêu cầu HS đọc thầm để thuộc từng khổ trì

thơ . Mang theo truyện cổ / tôi đi

- Gọi HS đọc thuộc lòng từng đoạn thơ . Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng cả xưa .

bài. Vàng cơn nắng / trắng cơn mưa

- Nhận xét , cho điểm HS . Con sông chảy / có rặng dừa nghiêng
3. Củng cố, dặn dò: soi .

- Qua những câu chuyện cổ ông cha ta - Đọc thầm , học thuộc .

khuyên con cháu điều gì ?

- Em thích những truyện cổ nào thể hiện - HS thi đọc .

lòng nhân hậu của người Việt Nam ta ?

Em hãy nêu ý nghĩa của câu truyện đó ?

- Nhận xét tiết học . - HS trả lời

- Dặn dò HS về nhà học thuộc lòng bài

thơ . - Nhiều HS cho ý kiến
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản