Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Chia sẻ: umeox1209

iết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Văn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó.

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

I. Mục tiêu:

 Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài,

kết bài.

 Văn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm

của mình với đồ chơi đó.

II. Đồ dùng dạy học:

 HS chuẩn bị dàn ý tiết trước.

III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Ổn định. - HS hát

2.Kiểm tra bài cũ.

- Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội hoặc trò - HS thực hiện yêu cầu.

chơi của địa phương mình.

- Nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy- học bài mới

a) Giới thiệu bài

- Những tiết học trước các em đã tập quan sát đồ - Lắng nghe.
chơi, lập dàn ý tả đồ chơi. Hôm nay các em sẽ viết

bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh.

b) Hướng dẫn viết bài

* Tìm hiểu bài

- Gọi HS đọc đề bài. -1 HS đọc thành tiếng.

- Gọi HS đọc gợi ý. -1 HS đọc thành tiếng.

- Gọi HS đọc lại dàn ý của mình. - 2 HS đọc dàn ý.

* Xây dựng dàn ý

+ Em chọn cách mở bài nào? Đọc mở bài của em. + 2 HS trình bày: mở bài trực tiếp và

mở bài gián tiếp.

- Gọi HS đọc phần thân bài của mình. -1 HS đọc

+ Em chọn kết bài theo hướng nào? Hãy đọc phần + 2 HS trình bày: kết bài mở rộng,

kết bài của em. kết bài không mở rộng.

c) Viết bài

- HS tự viết bài vào vở.

- GV thu, chấm một số bài và nêu nhận xét chung.

4. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét chung về bài làm của HS.

- Dặn HS nào cảm thấy bài của mình chưa tốt thì

về nhà viết lại và nộp vào tiết học sau.
- Chuẩn bị bài Đoạn văn trong bài văn miêu tả

đồ vật.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản