Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

Chia sẻ: umeox1209

Củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian. -Biết cách phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian. -Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh. II. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ truyện Ở Vương quốc Tương Lai trang 70, 71 SGK. -Bảng phụ ghi sẵn cách chuyển thể một lời thoại trong văn bản kịch thành lời kể.

Nội dung Text: Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

I. Mục tiêu:

-Củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian.

-Biết cách phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian.

-Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh.

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ truyện Ở Vương quốc Tương Lai trang 70, 71 SGK.

-Bảng phụ ghi sẵn cách chuyển thể một lời thoại trong văn bản kịch thành

lời kể.

Văn bản kịch Chuyển thành lời kể

-TIN-TIN:Cậu đang làm -Cách 1: Tin-tin và Mi-tin đến thăm công xưởng xanh.

gì với đôi cánh xanh ấy? Thấy một em bé manh một cổ máy có đôi cánh xanh,

Tin-tin ngạc nhiên hỏi em bé đang làm gì với đôi cánh

ấy. Em bé nói mình dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế

-EM BÉ THỨ NHẤT: trên trái đất.

Mình sẽ dùng nó vào Cách 2: Hai bạn nhỏ rủ nhau đến thăm công xửơng

việc sáng chế trên trái xanh. Nhìn thấy một em bé mang một chiếc máy có đôi

đất. cánh xanh Tin-tin ngạc nhiên hỏi:

-Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy?
Em bé nói:

- Mình dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất.

* Bảng phụ ghi sẵn bảng so sánh 2 cách kể chuyện.

III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi HS lên bảng kể một câu chuyện mà em -3 HS lên bảng kể chuyện.

thích nhất.

-Gọi HS nhận xét xem câu chuyện bạn kể đã -HS nhận xét bạn kể.

đúng trình tự thời gian chưa? Lời kể của bạn

như thế nào?

-Nhận xét và cho điểm từng HS .

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

-Tiết học hôm nay, ngoài việc củng cố cách

phát triển đoạn văn theo trình tự thời gian, các

em sẽ biết được cách phát triển đoạn văn theo

trình tự không gian. - “không gian” nghĩa là nơi diễn ra các

-Hỏi “Em hiểu không gian nghĩa là gì?” sự việc của truyện.
b. Hướng dẫn HS làm bài:

Bài 1: -1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trong

-Gọi HS đọc yêu cầu. SGK.

-Hỏi :+Câu chuyện trong công xưởng xanh là +Câu chuyện trong công xưởng xanh

lời thoại trực tiếp hay lời kể? là lời thoại trực tiếp của các nhân vật

-Gọi 1 HS giỏi kể mẫu lời thoại giữa Tin-tin và với nhau.

em bé thứ nhất. Một hôm, Tin-tin và Mi-tin đến thăm

công xưởng xanh. Hai bạn thấy một em

bé mang một cỗ máy có đôi cánh xanh.

Tin-tin ngạc nhiên hỏi:

-Cậu làm gì với đôi cánh xanh ấy?

Em bé trả lời: -Mình sẽ dùng nó trong

-Nhận xét, tuyên dương HS . việc sáng chế trên trái đất.

-Treo bảng phụ đã ghi sẵn cách chuyển lời

thoại thành lời kể. -2 HS nối tiếp nhau đọc từng cách. Cả

-Treo tranh minh hoạ truyện Ở Vương quốc lớp đọc thầm.

Tương Lai . Yêu cầu HS kể chuyện trong -Quan sát tranh, 2 HS ngồi cùng bàn kể

nhóm theo trình tự thời gian. chuyện, sữa chữa cho nhau.

-Tổ chức cho HS thi kể từng màn.
-Gọi HS nhận xét bạn theo tiêu chí đã nêu.

-Nhận xét, cho điểm HS . -4 HS thi kể.

Ví dụ về lời kể:

Màn 1: Trong công xưởng xanh

Trước hết hai bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em mang

một cổ máy có mang đôi cánh xanh, Tin-tin hỏi em đang làm gì. Em có khi

nào ra đời sẽ dùng đôi cánh này để chế ra một vật làm cho con người hạnh

phúc, Mi-tin háu ăn nghe vậy liền hỏi vật ấy ăn có ngon không, có ồn ào

không? Em bé đáp:

-Không đâu, chẳng ồn ào gì cả. Mình chế sắp xong rồi, cậu có muốn xem

không? Tin-tin háu hức bảo:

- Có chứ ! Nó đâu?

Vừa lúc ấy, em bé thứ hai tới khoe vật mình sáng chế là ba mươi lọ thuốc

trường sinh đang nằm trong những chiếc lọ xanh. Em bé thứ ba từ trong

đám đông bước ra nói mình mang đến một thứ ánh sáng lạ thường. Em bé

thứ tư kéo tay Tin-tin khoe một chiếc máy biết bay trên không như một con

chim. Còn em thứ năm khoe chiếc máy biết dò tìm những kho báu trên mặt

trăng.

Màn 2: TRONG KHU VƯỜN KÌ DIỆU:
Rời công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu. Thấy một

em mang một chùm quả trên đầu gậy, Tin-tin khen: “Chùm lê đẹp quá!”.

Nhưng em bé nói đó không phải là lê mà là nho. Em đã nghĩ ra cách trồng và

chăm bón những quả nho đó. Em bé thứ hai bê một sọt quả to như quả dưa,

Mi-tin tưởng đó là dưa đỏ, hoá ra đó là những qủa táo, mà vẫn chưa phải là

loại to nhất . em thứ ba khoe một xe quả mà Tin-tin tưởng đó là bí đỏ.

Nhưng đó lại là những quả dưa. Em bé nói rằng khi ra đời sẽ trồng những

quả dưa to như thế.

Bài 2:

-Gọi HS đọc yêu cầu. -1 HS đọc thành tiếng.

-Hỏi: + Trong truyện Ở Vương quốc Tương +Tin-tin và Mi-tin cùng nhau đi thăm khu

Lai hai bạn Tin-tin và Mi-tin có đi thăm cùng xưởng xanh và khu vườn kì diệu .

nhau không? +Hai bạn đi thăm công xưởng xanh trước,

+Hai bạn đi thăm nơi nào trước, nơi nào sau? khu vườn kì diệu sau.

-Lắng nghe.

-Vừa rồi các em đã kể lại câu truyện theo

trình tự thời gian nghĩa là sự việc nào xảy ra

trước thì kể trước , sự việc nào xảy ra sau thì

kể sau.. Bây giờ các em tưởng tượng hai bạn

Tin-tin và Mi-tin không đi thăm cùng nhau.
Mi-tin thăm công xưởng xanh và Tin-tin

thăm khu vườn kì diệu hoặc ngược lại Tin-tin

đi thăm công xưởng xanh còn Mi-tin đi thăm -2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, nhận xét,

khu vường kì diệu. bổ sung cho nhau. Mỗi HS kể về một nhân

-Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm. GV đi vật Tin-tin hay Mi-tin.

giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn. -4 HS tham gia thi kể.-Tổ chức cho HS thi kể về từng nhân vật.

-Gọi HS nhận xét nội dung truyện đã theo -Nhận xét về câu truyện và lời bạn kể.

đúng trình tự không gian chưa? Bạn kể đã

hấp dẫn, sáng tạo chưa?

-Nhận xét cho điểm HS . -1 HS đọc thành tiếng.

Bài 3: -Đọc trao đổi và trả lời câu hỏi.

-Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

-Treo bảng phụ, yêu cầu HS đọc, trao đổi và

trả lời câu hỏi.
Kể theo trình tự thời gian Kể theo trình tự không gian

-Mở đầu đoạn 1: Trước hết hai bạn rủ - Mở đầu đoạn 1: Mi-tin đến khu vườn
nhau đến thăm công xưởng xanh. kì diệu.

-Mở đầu đoạn 2: Rời công xưởng xanh, -Mở đầu đoạn 2: Trong khi Mi-tin đang

Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu. ở khu vườn kì diệu thì Tin-tin đến công

xưởng xanh.+Về trình tự sắp xếp. +Có thể kể đoạn Trong công xưởng xanh

trước đoạn Trong khu vườn kì diệu và

ngược lại.

+Về ngôn ngữ nối hai đoạn? +Từ ngữ nối được thay đổi bằng các từ

ngữ chỉ địa điểm.

3. Củng cố- dặn dò:

-Hỏi: +Có những cách nào để phát triển câu

chuyện.

+ Những cách đó có gì khác nhau?

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà viết lại màn 1 hoặc màn 2

theo 2 cách vừa học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản