Tiếng việt - ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
200
lượt xem
7
download

Tiếng việt - ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Luyện đọc trôi chảy bài Hoa phượng -Luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhanh và đúng chính xác. Củng cố kiến thức dàn bài tập làm văn tả cây cối qua các bài tập đọc trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt - ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC

  1. TI NG VI T ÔN LUY N T P C I- M c tiêu: -Luy n c trôi ch y bài Hoa phư ng -Luy n tr l i câu h i tr c nghi m nhanh và úng chính xác. C ng c ki n th c dàn bài t p làm văn t cây c i qua các bài t p c trên. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u: Nêu m c tiêu và y/c bài d y. 2- Hư ng d n ôn luy n c và tr l i câu h i: - 1 hs c toàn bài. a-Bài :Hoa phư ng: -Hs c n i ti p.( 3lư t) -1 hs c l i toàn bài , c l p c th m. -T ch c cho hs c theo o n ( 3 hs -L p l ng nghe câu h i và tr l i câu c )-( 3 lư t). h i. -H i : + Ý m i o n. - o n 1: C m nh n hoa phư ng r t l n. - o n 2: V p c s c c a hoa - 3 hs c n i ti p ,l p c th m theo
  2. phư ng . và tr l i câu h i. - 3 hs c l i bài n i ti p.H i: +Nh ng t hoa phư ng n r t nhi u : c m t lo t , c m t vùng ,c m t góc tr i r c ,ngư i ta ch ngh n cây, - o n 1 ,em hãy tìm nh ng t ng n hàng, n nh ng tán l n xoè ra cho bi t hoa phư ng n r t nhi u? như muôn ngàn con bư m u khít nhau. +Bi n pháp so sánh miêu t s lư ng hoa phư ng. -Tác gi ã s d ng bi n pháp ngh +Vì phư ng là loài cây r t g n gũi thu t gì miêu t s lư ng hoa phư ng quen thu c v i tu i h c trò , phư ng ư c tr ng r t nhi u trong sân trư g ? .Hoa phư ng n vào mùa hè , mùa -Vì sao tác gi g i hoa phư ng là hoa ngh hè c a h c sinh. h c trò? +Tác gi ã dùng th giác , v giác , xúc giác c m nh n v p c a lá phư ng . - o n 2 , tác gi ã dùng nh ng giác +V c áo r t riêng c a hoa phư ng quan nào c m nh n v p c a lá , loài hoa g n gũi , thân thi t, g n li n phư ng? v i nh ng k ni m bu n vui c a tu i -1 – 2 hs c l i toàn bài và h i: h c trò. + c bài văn Hoa h c trò c a Xuân Di u vi t em c m nh n ư c i u gì? -Hs m sách bài t p /11.
  3. -GV ch t l i nh ng ki n th c tr ng tâm bài h c. b-Tr l i câu h i tr c nghi m ( v bài +Câu 1: áp án: câu c. t p tr c nghi m) - ánh d u x ô tr ng trư c ý tr l i úng: Câu 1: Vì sao tác gi l i g i hoa phư ng là hoa h c trò? a- Vì t t c m i ngư i u g i th . b-Vì h c trò r t thích hoa phư ng . +Câu 2: áp án: Câu d. c-Vì hoa phư ng g n bó thân thi t v i tu i h c trò. Câu 2:V p c a hoa phư ng có gì c bi t? a- Hoa phư ng n r c c m t góc +Câu 3: áp án :caâ c. tr i. b-Hoa g i c m giác v a vui l i v a bu n c- Hoa n nhanh n b t ng . d- T t c các ý trên. Câu 3; Tác gi ã s d ng các giác quan -Câu 4: áp án : nào quan sát l phư ng? a- Th giác. + 1-b. b-V giác.
  4. c-C th giác và v giác. +2-d. Câu 4: ánh s th t 1 ,2 , 3 ,4 các t +3-c. ng sau theo trình t th i gian hoa +4-a. phư ng n : a- ( màu ) hoà v i m t tr i chói l i. b- màu con con. c- màu ( ) m d n. d- ( màu ) tươi d u. -T ng k t bài h c và liên h qua dàn bài t p làm văn t cây c i -Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản