TIẾNG VIỆT - ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
242
lượt xem
8
download

TIẾNG VIỆT - ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Củng cố kiến thức về văn miêu tả : +Nắm vững văn miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bậc của cảnh , con người , của vật để giúp người nghe người đọc hình dung được các đối tượng ấy. +Giúp hs hiểu cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật +Vận dụng những hiểu biết đó ,các em biết viết một đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾNG VIỆT - ÔN LUYỆN TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ

  1. TI NG VI T ( TC ) ÔN LUY N T P LÀM VĂN MIÊU T ( TI T 28 ) I- M c tiêu: -C ng c ki n th c v văn miêu t : +N m v ng văn miêu t là v l i b ng l i nh ng c i m n i b c c a c nh , con ngư i , c a v t giúp ngư i nghe ngư i c hình dung ư c các i tư ng y. +Giúp hs hi u c u t o c a bài văn miêu t v t +V n d ng nh ng hi u bi t ó ,các em bi t vi t m t o n văn trong bài văn miêu t v t II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Gi i thi u- ghi . 2- Ôn luy n và h th ng l i các ki n th c theo t ng d ng các bài t p sau: -2 hs c o n văn. Bài t p 1: Gv ính o n văn lên b ng. -L p tr l i câu h i: -Y/c 2 hs c o n văn.
  2. -H i: + o n văn miêu t cái c p. + o n văn t gì? +Văn miêu t là v l i b ng l i nh ng c i m n ib cc a v t ó giúp +Th nào là văn miêu t ? ngư i nghe ,ngư i c hình dung ra ư c v t ó. -Gv ính m t bài văn t cái c p lên -1 hs c to trư c l p ,c l p c th m b ng . và tr l i câu h i. -Y/c 1hs c toàn bài văn , c l p c +…..có 2 o n. th m theo và h i: + T “Chi c c p ……xách c p b ng +Bài văn trên g m m y o n? tay”. +Tìm o n văn t hình dáng bên ngoài +T “ Phía bên trong …. ng bài ki m cái c p? tra” +Tìm o n văn t bên trong cái c p? +Khi t m t v t ta c n t bao quát toàn b v t ,sau ó i vào t các b -Gv ch t l i ý trên và h i ti p: ph n chi ti t k t h p th hi n tình c m v i v t ó. +Khi t m t v t ta c n t như th nào? +Chi c c p hình ch nh t ,l n g p ôi cu n sách giáo khoa. -Gv nh n xét chung. +V c p,m t trư c c p,n p c p,quai +Bài văn trên câu văn nào t bao quát c p,bên trong dáng. cái c p? +Bài văn miêu t g m có ba ph n :Ph n +Tên các b ph n c a cái c p ư c m bài , ph n thân bài và ph n k t bài.
  3. miêu t là gì? +Thi u ph n m bài và ph n k t bài. +V y bài văn miêu t v t g m có m y ph n? -Hs làm bài t p. + o n văn trên thi u nh ng ph n nào? -Hs trình bày bài làm c a mình. -Gv chuy n ý sang bài t p 2. Bài t p2:Làm cá nhân,ai làm xong trư c lên dán trên b ng -L p nh n xét , ch n ph n m bài và +Y/c hs làm ph n m bài, ph n k t bài k t bài hay nh t cho o n thân bài t cái c p thành m t bài văn hoàn ch nh. -GV lưu ý cho hs : Có th m bài theo -Hs tr l i câu h i. cách gián ti p hay tr c ti p , k t bài theo ki u m r ng ho c không m r ng.. -L p l ng nghe. -Gv nh n xét, ch n m bài hay nh t tuyên dương. 3- C ng c và d n dò: -Th nào là văn miêu t ? -Bài văn miêu t g m có m y ph n? ó là nh ng ph n nào?
  4. -V ôn l i các ph n c a bài văn miêu t và gi chơi này các em hãy quan sát cái tr ng trư ng cho kĩ ti t sau chúng ta t .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản